Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Ačkoliv jsem již často viděl a slyšel operu „Parsifal“, přece ve mně zůstává stále nejistota ohledně pojmu „čistý bloud“. Kdybych o tom získal úplnou jasnost, byl by dojem ještě silnější.

Odpověď:

Mluvil jsem o tom již také ve svých přednáškách o praduchovních úrovních.

V každém důkladně myslícím člověku musí znázorňovaná postava „čistého blouda“ vyvolat nejistotu. Tato nejistota vyvstává, protože výraz a celé vylíčení této postavy je omyl, který ve svých přednáškách odůvodňuji.

V této odpovědi by to vedlo příliš daleko, proto se spokojuji poukazem, že Parsifal je „čistá brána“, ne však „čistý bloud“. V tom spočívá vše. Vědění o tom vám společně s jiným pojmem zjedná klid. Parsifal je ve skutečnosti prostředníkem ke stvoření, tedy též k člověku a je branou Pravdy a života pro všechno stvoření směrem dolů.

(čistý bloud = v němčině „der reine Tor“

čistá brána = v němčině „das reine Tor“).