Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Abdrushinovo prohlášení
pátek 18. listopad 2011 22:36
 Abdrushinovo prohlášení       ze dne 26.10.1939     poznámka:  V přednášce 90. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší je věta: Vaším úkolem je, abyste ve všem... číst více...
IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
IMAGE Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina
sobota 6. září 2014 23:44
  Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina     napsal: Pavel Krajíček   Artur Zatloukala cituje Abdrushinem vyděděného Herberta Vollmanna  ve spisku roku... číst více...
IMAGE Které Poselství Grálu číst?
neděle 7. září 2014 11:14
    Které Poselství Grálu číst?       napsal: Pavel Krajíček         Otázka: Pán Krajíček - mnoho čitateľov PG číta aj "zelené" aj pôvodné PG. Hovoria, že to je jedno ,... číst více...
IMAGE Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu
pátek 1. prosinec 2017 9:17
  Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu     Předmluva (Pavel Krajíček): Pan Jaroslav Peroutka nám v článku sestavil názornou ukázku zásahu do dokonalosti Poselství... číst více...
IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Otázka:

Platí Poselství Grálu také pro Židy?

Odpověď:

Poselství platí, jako kdysi poselství Kristovo, všem lidským duchům, kteří se mu otevřou! V tom smyslu není žádných závor. Kdo se správně otevřel, jest stejně hodnotný jako všichni ostatní. Rozdíl vzniká vždy jen silou tohoto otevření se.

Poselství Kristovo bylo tehdy také jen v první řadě určeno Židům, ne snad výlučně, poněvadž ti v sobě měli podle tehdejšího duchovního vývoje největší možnost k pochopení. Ve zpětném působení se proto Syn Boží nemohl vtělit nikde jinde. (přednáška „Otče odpusť jim, neb nevědí, co činí“) Přesto platilo poselství celému lidstvu. Židé měli poselství Boží nést dále ke druhým dozrávajícím národům.

To nemělo vůbec znamenat výchovu k bezpodmínečnému židovství. Ne snad, že by se ten, kdo se otevřel Pravdě, musel stát Židem, aby mohl vejít do říše Ducha, do království Božího; neboť jen ten, kdo slouží Pravdě, může vejít do království Světla! Náboženství o sobě nehraje při tom žádnou roli! Právě tak jest tomu i dnes opět u všech, kteří se nyní chtějí otevřít Pravdě.

Následkem mnohonásobného znetvoření Slova Božího lidskou chytrostí, nastala nutnost nového Božího poselství prostřednictvím Syna Člověka, které se tentokrát obrací na základě nepošinutelného zvratného působení na všechny lidi, bez ohledu na národnost a náboženství. Je určeno všem, v nichž žije touha po vznešeném a čistém. Neboť poselství Boží jest opět určeno celému lidstvu na tomto i na onom světě a má být neseno dále, jako kdysi u Židů poselství Syna Božího.

Přesto mohou právě tím dnes i Židé dosáhnout vykoupení a osvobození z jařma, které tehdejším selháním na sebe uvrhli. Jestliže to však i tentokrát opět promeškají, pak jest to pro vždy. Nikdy již se jim k tomu nedostane příležitosti.

Avšak brzy nastanou i mezi Židy veliké věci, tak jako v celém lidstvu!

Pro poselství z Pravdy a proto také před Bohem neznamená křesťanství ani židovství jako takové nic!

Pravé poselství Boží zná jen lidské duchy, kteří jsou více nebo méně vyvinutí, tedy více nebo méně vnímaví. A jedině to jest směrodatné ve zpětném působení, které je řídící ve stvoření. A toto zpětné působení jest částí samotné veliké vůle Boží, takže ve skutečnosti tato vůle skrze bezpodmínečné zpětné působení vše ve stvoření řídí a přináší původci podle zásluhy odměnu nebo trest.