Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Jest Syn Člověka již na zemi, nebo se teprve zrodí? Proč mlčí Abdrushin vytrvale právě o tomto bodě? Nechce Abdrushin mnoha lidem, kteří s přesvědčením přijali jeho slovo, i v tomto bodě poukázat na správnou cestu?

Odpověď:

Blízká budoucnost sama přinese odpověď; neboť bude jen jeden světový učitel. Také se Syn Člověka teprve nenarodí, nýbrž je již dlouho mezi lidmi, jak to již správně vycítili tak mnozí náboženští zvěstovatelé.

Tvrdý čas, kdy Syn Člověka zůstane mezi všemi falešnými proroky a vůdci jako jediný, kdo může skutečně pomoci v duchovní a pozemské tísni, je mnohem bližší, než jak si to dnes představují i ti lidé, kteří jsou označováni za nejpesimističtější fantasty. Nemůže tedy být ještě dítětem, nebo být teprve zrozen. To by bylo pro včasnou pomoc příliš pozdě.

Vyčkává klidně dobu splnění svého úkolu, protože by se mu dnes lidé posmívali a mnohé kruhy by jej nenáviděly neméně, než kdysi Syna Božího.

Proč by se měl předčasně dávat poznat, když mu Boží vůle sama urovná cestu? Není mu zapotřebí, aby se podílel na závodě, jehož cíl jest jedině jeho cílem! Nikdo kromě něho jej nedosáhne. Kdo z opravdu vážně hledajících si jen může představit, že by se tento Syn Člověka postavil do jedné řady s  těmi mnohými, nebo jen vedle těch, kdo si říkají vůdci! Nemusel byste se nad tím usmívat? Syn Člověka se neuchází o přízeň lidí a nebude se ani přít s církvemi; neboť toho mu vůbec není zapotřebí. Boží vůle mu tentokrát požene lidstvo do rukou jakoby důtkami!

Jeho klidné vyčkávání je to nejstrašnější, co se může lidstvu stát!

Lidstvo to však jinak nezaslouží. Dostane se mu toho, co si samo připravilo. Čekejte proto trpělivě, až se čas naplní.

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz