Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Jest možno, aby lidé na základě fotografií mohli vidět dřívější nebo pozdější inkarnace?

Odpověď:

Zajisté, avšak nikoliv bez jistého omezení. Bude to těžké u takových osob, které byly nějak přímo zapojeny do velikého světového dění (není to tedy míněno pozemsky). Neboť takoví lidé jsou pod zvlášť silným prouděním, která matou vidoucího, kalí jeho zrak a snad mu i k jeho prospěchu znemožňují, aby se přiblížil