Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

S mnoha stran se nyní tvrdí, že Kristus byl výslovný vegetarián. Co o tom říká Abdrushin?

Odpověď:

O tom nepotřebuji nic říkat, ale jen poukázat na to, že se Kristus zúčastnil požívání velikonočního beránka. Mimo to jest známé nasycení 5 000 lidí, kdy sám dal podávat lidem ryby – a proto nebyl vůbec jen pro požívání rostlinné stravy. Krista by neměli lidé používat k reklamním účelům pro nějaké snahy.