Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Je možné, aby lidská duše žila při znovuzrození jednou jako muž, podruhé jako žena?

Odpověď:

Inkarnace duše, pokud se týká pohlaví, se řídí dle jejích vlastností. Jestliže se u některé duše změní vlastnosti tak dalece, že mužské se změní a postupně se víc a více kloní k ženskému způsobu nebo naopak, pak se též stane, že tato duše se jednou vtělí jako muž, podruhé jako žena. To se však týká jen pozemského těla. Lidský duch zůstává vždy tím, k čemu se rozhodl na počátku svého putování stvořením.