Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Proč má Abdrushin tak mnoho protivníků?

Odpověď:

Nepřátele mám, ale žádné protivníky. To jest dvojí. Jako poctivý protivník může přicházet v úvahu jen ten, kdo dovede namítat jen čistě věcně, poněvadž také já zůstávám jen čistě věcný a neosobní. Takoví lidé, kteří mne napadají osobně, nejsou hodni, aby byli nazýváni protivníky, nýbrž dávají si ve svých útocích vždy trvale vysvědčení veliké vnitřní chudoby a podávají současně svým způsobem často také důkaz, že musí míti opravdu zavržitelné vlastnosti, neboť jinak by nic takového nečinili. Protivník jest zcela něco jiného, mnohem čestnějšího a nikdy není osobní.