Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Bezbytostné

 

Slovo „bytostné“ je tvůrčí výraz. Je tak obsáhlý, že lidský duch jako malá částečka stvoření si o tom nebude moci nikdy udělat správnou představu.

Jako opak bytostného je používán výraz „bezbytostné“. Co bezbytostné znamená, nemůže si člověk tím spíše představit. Bude mít o tom vždy nejasnou představu, protože je to něco, co mu navždy musí zůstat tajemstvím. Nemůže si pro to vytvořit žádný pojem, protože pro bezbytostné žádná forma podle chápání lidského ducha neexistuje.

Abych vás však přivedl alespoň poněkud blíže k porozumění, chci pro tyto tvůrčí výrazy stanovit jedenkrát pozemské výrazy, i když vzhledem k vlastní skutečnosti mohou býti jenom slabými stíny.

Jako bytostné představte si závislé, a jako bezbytostné to jediné nezávislé!
To vám, lidsky myšleno, poskytuje nejlepší možnost, jak se k tomu věcně přiblížit, i když ani tento výraz nemůže podat nebo označit to, co to ve skutečnosti je, nebo jaké to je. Neboť „co“ to je, nemohli byste nikdy pochopit, zatím co si tímto způsobem o tom „jaké“ to je, můžete učinit alespoň přibližný obraz.

Bezbytostné je tedy to jediné nezávislé, zatím co všechno ostatní je na něm v každém ohledu závislé a proto se označuje jako bytostné, k čemuž patří také všechno duchovní a právě tak všechno Božské, zatímco Bezbytostný samotný je Bůh!

Z toho tedy vidíte, že mezi Božským a Bohem je ještě veliký rozdíl. Božské není ještě Bůh; neboť Božské je bytostné, Bůh ale je bezbytostný. Božské je odvislé od Boha, bez Boha nemůže trvat. Bůh je ale skutečně nezávislý, chceme-li k tomu použít pozemských pojmů, které ale přirozeně nemohou podat to, co to ve skutečnosti jest, poněvadž pozemské nebo lidské pojmy nejsou schopny obsáhnout takovou velikost.

Bůh není tedy Božský, dobře si toho povšimněte, nýbrž Bůh jest Bůh, protože jest bezbytostný, a bezbytostné není Božské, nýbrž Bůh!

Ježíš Kristus řekl kdysi prostými slovy:
„Já a Otec jedno jsme!“

On tedy nebyl božský, což přece znamená bytostný, nýbrž on byl Bůh-Syn, přicházeje z bezbytostného.
Výraz „božský“ pro něj je tedy falešný, chcete-li to vy, lidé, správně brát. Božští jsou Archandělé a nejstarší v božském. Ježíš ale byl a jest Bůh-Syn!

V tom spočívá jedna prostá, neochvějná skutečnost, protože on přišel z bezbytostného, tedy z Boha samotného, a ne z bezprostředního božího vyzařování, které je bytostné, a které je označováno jako božské.

Jádro Božího Syna je samo částí bezbytostného. Vidíte tedy, že oběť, kterou Bůh Otec všemu lidstvu poskytl, je mnohem větší a zločin tohoto lidstva a Lucifera ještě mnohem strašlivější, když zahájili boj nejnižšího druhu proti Bohu, na kterém musí zůstat všichni bez výjimky zcela závislí.

Důsledek nejsvětějšího hněvu přichází na rouhače v plné síle, která nemůže býti zeslabena!
Vy ale, kteří jste směli poznat moje Slovo, které přichází z bezbytostného, můžete v tom poznat celou velikost vaší úlohy, jakož i velikost všech milostí, kterých se vám tím dostalo.

 

V přednáškách jsou žlutě označeny ty části,

které byly Hnutím Grálu cenzurované a vyškrtané.

(jít na další díl) 

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz