Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

    Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

Hovory o knihách

 

V prvním čísle otiskli jsme článek „Tajemství krve“ od Abdru-shina. Na tento článek došly nám mnohé dotazy po dalších pracech tohoto autora. Zodpovídáme tyto dotazy tím, že odkazujeme všechny tazatele na stěžejní dílo Abd-ru-shinovo: „Ve světle Pravdy“. Vyžádali jsme si několik posudků čtenářů této knihy, z nichž vám pro informaci otiskujeme výňatky:

 1. K. (Švýcary): ... čím více čteme se ženou v Poselství, tím jasnější je naše cesta. Píši vám z vděčnosti. Jistota, že jsem našel cestu ke Světlu učinila mne radostným. Každý den znovu prožívám radost nad tím, že jsem v tomto díle našel Pravdu . . .
 2. W. (Švýcary) : . . . chci vám z celého srdce poděkovati za veliký dar, kterého se mi dostalo ve vašem Poselství. Nemohu vám popsati své velké štěstí, které jsem při jeho čtení pocítil. Všechno ve mně i kolem mne se zjasnilo. Jsem šťasten! . . .

Ch. F. (Amsterodam) : . . . nemůžeme vám ani dostatečně projeviti svou vděčnost za veliké štěstí, kterého se nám dostalo tím, že nám přišlo do rukou Abd-ru-shinovo Poselství. Čteme z něj společně a kruh posluchačů se stále zvětšuje. Účastníci jsou nám za to vděčni a mají touhu míti celé dílo brzy v holandské řeči . . .

 1. H. (Berlin) : . . . nemohu vám slovy vypsati svou vnitřní radost i krásné city, které jsem prožíval při čtení Poselství. Jeho neocenitelné hodnoty přinesly mi nový život . . .
 2. St. (Wiesbaden) : . . . vaše Poselství, které hlásáte lidstvu k výstavbě duchovního života, nutí mne státi se užitečným člověkem. Našel jsem v něm výstrahy i povzbuzení. Nikdy před tím nečetl jsem nic tak jasného a osvíceného . . .
 3. St. (Schwerin) : . . . veliká touha, otevřít vám svou duši, dává mi odvahu, abych se k vám obrátil. Musím vám říci, co jste mi Poselstvím dal. Přijal jsem je jako zjevení a našel v něm vše co jsem dosud marně hledal a po čem jsem toužil. Cítím v sobě hlubokou vděčnost za tento veliký dar Boží, který jste mi poskytl . . .
 4. L. (Innsbruck) : . . . Poselstvím Grálu procitla moje dcera k novému životu a to pro mne, jako matku, znamená veliké štěstí. . .
 5. St. (Wien) : . . . zachránil jste mi život! To není přehnáno; měl jsem smysl jej odhoditi. V tom jsem našel vaše Poselství. Nyní žiji podle něj jako znovuzrozen, přes všechnu hmotnou nouzi, kterou mohu nyní radostně překonati; jsem spokojen a šťasten a vám vděčen . . .
 6. V. (Budapest) : . . musím vám poděkovati. Více než deset let byla jsem odvrácena od Boha. Ve vašem Poselství našla jsem svou víru a jsem tomu ráda . . .
 7. R. (Strasbourgh) : . . . odpuste mi mou neskromnost, když si dovoluji vám psáti. Děje se tak z hluboce procítěné vděčnosti za milost, pomoc a sílu, které se mi opět znovu dostává z Abd-ru-shinova Poselství . . .

Cl. R. (Paris) : . . . v Abd-ru-shinově Poselství našla jsem své štěstí. Všechno je v něm tak zázračné, mé vnitřní cítění vědělo hned, že jsou to slova Pravdy . . .

 1. H. Lodž (Polsko): . . . našel jsem mír a cítím požehnání, plynoucí z vašeho Poselství . . .
 2. Sch. (Kanada) : . . . vlastně je podivné, že toto nádherné dílo není už všeobecně rozšířeno. Jsou snad v Kanadě i jiní čtenáři? Rád bych se setkal s lidmi takového smýšlení . . .
 3. M. (Addis Abeba) : . . . po celou válku bylo Poselství mým věrným průvodcem. Čekám nyní s touhou na další zásilku . . .
 4. N. (Amazona) : . . . jsem rád, že jsem při návštěvě Sao Paulo našel drahocennou knihu Abd-ru-shinovu. Pracuji jako lékař mezi indiánskými kmeny a v mém odloučení mi vaše Poselství nesmírně pomáhá . . .
 5. S. da S. (Rio de Janeiro) : . . . píši vám tyto řádky z velké radosti. Od toho dne kdy jsem našel vaše slovo, otevřelo se mé srdce . . .
 6. V. (Sao Paulo) : . . . vzdor všem pozemským starostem chce se mi jásat radostí od té chvíle, kdy jsem našel vaše Poselství. Díky, vřelé díky za každé slovo, uložené v něm pro všechny, kteří se chtějí probudit k opravdovému lidství, aby tím uctili Boha . . .
 7. K. (Porto Alegre) : . . . jak maličký je člověk při poznání ohromného díla stvoření a přece jak je šťasten, ví-li o následcích lidského jednání jak to ve vašem Poselství jasně a prostě podáváte. Je to tak pravdivé. Každý, kdo hledá pravdu, může nyní jít podle vašich slov do světlých výšin . . .
 8. Z. (Kalkuta) : . . . jsem tak vděčen, že mám Poselství a cítím v sobě ohromnou sílu. Ve své radosti chtěl bych z ní dávat všem lidem, aby všichni poznali Poselství a mohli být šťastni . . .
 9. B. Lagos (Nigeria) : . . . z mé poslední cesty po Evropě přinesl jsem si Vaše Poselství do Afriky. Již vícekráte jsem knihu důkladně pročetl. Jsem velmi šťasten, že ji mám; dala mi již na mnoho skrytých otázek odpověď. Prostým způsobem vysvětlila mně mnohé věci, které se mi dosud zdály nepravděpodobné nebo nemožné. Netrpělivě čekal jsem proto na Vaši druhou knihu „Dodatky k Poselství Grálu“, kterou jsem dnes obdržel . . .
 10. B., Praha : . . . mohu říci, že jsem naprosto šťastna, od té chvíle, co jsem dostala knihu „Ve Světle Pravdy“. Kdykoliv ji čtu, dává mi vždy znovu něco nového, krásného, jakoby zůstávala nevyčerpatelnou . . .

To je jen několik z velkého množství dopisů, které toto dílo vyvolalo.

Myslíme, že není třeba dalších údajů.

Vydavatel je ochoten čtenářům tohoto časopisu opatřiti knihu za nezvýšenou cenu a zodpověděti další dotazy.

 

Hovory o knihách

Hovory o knihách   V prvním čísle otiskli jsme článek „Tajemství krve“ od Abdru-shina. Na tento článek došly nám mnohé dotazy po dalších pracech toh...

Abd-ru-shinovy odpovědi na otázky

Abd-ru-shinovy odpovědi na otázky   Otázka: Často jsem četl v novinách o lidech, kteří mají oči s pronikavostí roentgenu. Nemohl jsem si nikdy tento...

Is-ma-el připravuje Duchu Pravdy cestu...

Is-ma-el připravuje Duchu Pravdy cestu v sedmi světech stvoření II. Pokračování.   Z úst vznešeného ducha dostalo se mu posvátných zpěvů, kterým on...

Kytice od Marie Halsebandové

Kytice od Marie Halsebandové   Venku v zahradě kvetly nejkrásnější letní květiny. Mladá paní, stojící nahoře na terase si pomyslila: „Natrhám si ky...

Řeč Páně od Abd-ru-shina

Řeč Páně od Abd-ru-shina   Je svatou povinností lidského ducha, aby vyzkoumal, k čemu je na této zemi, proč vůbec žije v tomto stvoření, s nímž je s...

Tak často se ptáš: proč?

Tak často se ptáš: proč? od Augusta Manze    Snad každý člověk přemýšlí ve vážných chvílích svého života o sobě a o svém okolí. Pozoruje, posuzuje ...

Výhledy od Hermanna Lohra

Výhledy od Hermanna Lohra   Chce-li někdo popsat hluboký zážitek, musí jej navenek podat svým rozumem, vždy je to objektivováno, tedy něco zevnějšíh...

Kříž od Hermanna Wennga

Kříž od Hermanna Wennga   Kříž! Starý symbol lidstva! Je nápadné, jakou úlohu hraje kříž v dějinách lidstva ve svých nejrůznějších tvarech a druzích...

Mládež od Charlotty von Troeltsch

Mládež od Charlotty von Troeltsch   „Století dítěte“ stále ještě nedospělo ku konci! Po právech, jež bývají tak často hájena, nastupují také povinn...

Obsah a forma

Obsah a forma od Herberta Vollmanna   Chce-li lidský duch nabýti naprostého jasna o tkaní a působení Božích zákonů ve stvoření, o růstu a zrání, o v...

Celkem členů

23 registrovaných
2 dnes
5 včera
22 tento týden
23 tento měsíc

Poslední příspěvky

Top diskutéři Příspěvků
Pavel Krajíček 10
Profil webu 8
Tibor Gálus 1
Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat