Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

    Pamatuj si mě     Zapomenuté heslo?   Registrovat  

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

7. Instinkt zvířat

S obdivem často stojí lidé před instinktivním jednáním zvířat. Připisují zvířatům zvláštní smysl, který u člověka buď již zcela vymizel, nebo ho nechal zakrnět.

Lidem je záhadou, když například pozorují, že kůň, pes nebo také nějaké jiné zvíře na obvyklé, třeba i denně konané cestě se náhle na určitém místě vzepře jít dál, a když se potom dozví, že krátce nato se na tomto místě přihodilo neštěstí.

Často již byl takto jednotlivcům nebo více lidem zachráněn život. Je tak mnoho těchto případů, které jsou všeobecně známy, že není třeba na ně obzvláště poukazovat.

Lidstvo nazvalo tyto vlastnosti zvířat instinktem, nevědomým vycítěním. Jakmile jednou mají jméno pro nějakou věc, tak jsou pak většinou již uspokojeni, cosi se při tom domnívají a spokojí se s tím, lhostejno, zda je jejich myšlení o tom správné, či nikoliv. Tak je tomu také zde.

Základem tohoto jednání zvířat je však něco zcela jiného. Zvíře nemá vlastnost ani schopnost toho, co člověk chápe jako instinkt! Ono poslouchá při těchto případech pouze varování, které je mu dáno. Tato varování je zvíře schopné docela dobře vidět, zatímco však jen málokteří lidé je mohou pozorovat.

Jak jsem již vysvětlil v jedné dřívější přednášce, přichází duše zvířete ne z duchovna jako člověk, nýbrž z bytostného. Z bytostné části stvoření přicházejí také elementární bytosti: gnomové, elfové, rusalky atd., kteří své působení mají v oblasti, kterou lidé vesměs nazývají přírodou, tedy ve vodě, vzduchu, zemi a ohni. Právě ti, kteří jsou zaměstnáni vývojem a růstem kamenů, rostlin a mnohého dalšího. Ti všichni jsou však z jiného oddílu bytostného než duše zvířat. Avšak jejich vzájemně příbuzný stejnorodý druh původu přináší větší možnost vzájemného poznávání, takže zvíře musí tyto bytostné tvory bezpodmínečně lépe poznávat, než je toho schopen člověk, jehož původ leží v duchovním.

Elementární bytosti přesně vědí, kde a kdy nastane v přírodě změna, jako sesuv půdy, zřícení skal, zlomení stromu, pokles půdy vlivem podemletí vodou, prolomení hrází, vytrysknutí vody, vypuknutí ohně ze země, bouřlivý příval, zemětřesení a všechno ostatní, co k tomu ještě patří, protože ony samy jsou tím zaměstnány a tyto změny, které jsou lidmi nazývány neštěstím a katastrofami, připravují a přivozují.

Lze-li takový děj bezprostředně očekávat, tak se může stát, že přicházející zvíře nebo člověk je těmito elementárními bytostmi varován. Postaví se mu do cesty a snaží se křikem a prudkými pohyby (*5x) ho přimět k návratu; zvíře vidí tyto postavy více méně zřetelně, poleká se, naježí srst a energicky se vzpírá pokračovat dál, zcela proti svému obvyklému návyku, takže často i to nejlépe cvičené zvíře výjimečně odepře svému pánovi poslušnost. Z tohoto důvodu vzniká v takovýchto případech nápadné chování zvířat. Člověk však tyto elementární bytosti nevidí, a přichází tím často do nebezpečí, ve kterém zahyne nebo se těžce zraní.

Proto by měl člověk více dbát zvířat, aby se jim naučil rozumět. Pak bude zvíře skutečným přítelem člověka; neboť je schopno vyplnit mezery a stát se tím člověku ještě užitečnější než doposud.

-

PG III.-5. 

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován. 

(**) na takto označeném místě se v cenzuře nachází text (slovo, dvě) navíc.

 

Hovory o knihách

Hovory o knihách   V prvním čísle otiskli jsme článek „Tajemství krve“ od Abdru-shina. Na tento článek došly nám mnohé dotazy po dalších pracech toh...

Abd-ru-shinovy odpovědi na otázky

Abd-ru-shinovy odpovědi na otázky   Otázka: Často jsem četl v novinách o lidech, kteří mají oči s pronikavostí roentgenu. Nemohl jsem si nikdy tento...

Is-ma-el připravuje Duchu Pravdy cestu...

Is-ma-el připravuje Duchu Pravdy cestu v sedmi světech stvoření II. Pokračování.   Z úst vznešeného ducha dostalo se mu posvátných zpěvů, kterým on...

Kytice od Marie Halsebandové

Kytice od Marie Halsebandové   Venku v zahradě kvetly nejkrásnější letní květiny. Mladá paní, stojící nahoře na terase si pomyslila: „Natrhám si ky...

Řeč Páně od Abd-ru-shina

Řeč Páně od Abd-ru-shina   Je svatou povinností lidského ducha, aby vyzkoumal, k čemu je na této zemi, proč vůbec žije v tomto stvoření, s nímž je s...

Tak často se ptáš: proč?

Tak často se ptáš: proč? od Augusta Manze    Snad každý člověk přemýšlí ve vážných chvílích svého života o sobě a o svém okolí. Pozoruje, posuzuje ...

Výhledy od Hermanna Lohra

Výhledy od Hermanna Lohra   Chce-li někdo popsat hluboký zážitek, musí jej navenek podat svým rozumem, vždy je to objektivováno, tedy něco zevnějšíh...

Kříž od Hermanna Wennga

Kříž od Hermanna Wennga   Kříž! Starý symbol lidstva! Je nápadné, jakou úlohu hraje kříž v dějinách lidstva ve svých nejrůznějších tvarech a druzích...

Mládež od Charlotty von Troeltsch

Mládež od Charlotty von Troeltsch   „Století dítěte“ stále ještě nedospělo ku konci! Po právech, jež bývají tak často hájena, nastupují také povinn...

Obsah a forma

Obsah a forma od Herberta Vollmanna   Chce-li lidský duch nabýti naprostého jasna o tkaní a působení Božích zákonů ve stvoření, o růstu a zrání, o v...

Celkem členů

23 registrovaných
2 dnes
5 včera
22 tento týden
23 tento měsíc

Poslední příspěvky

Top diskutéři Příspěvků
Pavel Krajíček 10
Profil webu 8
Tibor Gálus 1
Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat