Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam

 

tvrdí zástup mrzkých farizejů

 

napsalPavel Krajíček

 

 

Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše nyní na svém webu:

...Je mi známo, že spor o věrohodnost pozemské Marie a Irmingard je vlastně sporem o věrohodnost poválečného vydání Poselství. Marie a Irmingard tedy nebyly v těchto sporech podstatou, ale pouze nějakým, řekněme ,,důležitým faktorem“. Postupem času však se problém stále více přesouvá ,,na bedra“ těchto osobností a to shledávám jako, nejen nesprávné, ale i neužitečné. Mám pochopení pro lidi, kteří chtějí ostatním čtenářům sdělit svůj vlastní prožitek z předválečného vydání Poselství. Avšak to, že je chtějí ,,přesvědčit“, aby četli jen toto a nečetli tamto mi nepřipadá správné. Každý přece má dojít vlastním zkoumáním a vlastní touhou k tomu, co chce nebo nechce číst, nikdo by jej neměl nikam tlačit, přemlouvat, ani zpochybňovat jeho volbu. Svobodou vůli nám dal sám Stvořitel a nechává nás se rozhodovat volně, i kdyby to bylo špatně. Proč bychom chtěli být spravedlivější a moudřejší, než On? Ponechme každému jeho vlastní cestu. Navíc snaha přesvědčit druhé o správnosti něčeho tím, že budu kritizovat a snižovat důstojnost nějakých lidí, nebo pojmů, to alespoň u mne vyvolá spíše nedůvěru. Takové metody spíše odradí ty lidi, kteří by jinak zájem mohli mít…

Považuji spory o dvě Poselství jako vyčerpávající boj, který rozkládá řady čtenářů a nemá žádný praktický význam. Je tu fakt dvou vydání Poselství, předválečného a poválečného, tedy vydaného po smrti Abdrushina. Tento fakt je obecně známý a každý, kdo trochu hledá a je čilejší, se s tímto faktem dříve či později setká. Každý z nás je kterýmkoliv Poselstvím veden k osobnímu zkoumání a k tomu, že nemá používat cizí názory pro získání svého osobního postoje/názoru. Pod tímto úhlem každý, kdo chce něco hodnotit, musí to sám a osobně prozkoumat. Pak se může dle vlastního cítění, zkušeností a druhu své osobnosti a vlastního vyhodnocení se rozhodnout a získat svůj vlastní a osobní názor na dotyčný problém. K tomu by mu nikdo neměl napomáhat, ani mu v tom bránit. Pokud to pojmem takto, není důvod ke sporům.A jestli si budu myslet, že já čtu ,,lepší“ Poselství, než druhý, nemám právo mu to vyčítat, bránit mu v tom a kritizovat jej. Každého, kdo se snaží o své osobní zdokonalení bychom si měli vážit, tedy nejen čtenářů čtoucí ,,špatné“ Poselství, ale i lidí, kteří zatím hodnotu jakéhokoliv Poselství ještě nejsou schopni poznat. Dokonce ani nemáme právo si o nich myslet, že jdou ,,do rozkladu“ a my ,,do nebe“…opak může být pravdou. Kdo čte Poselství, ale nežije bezezbytku podle něj, je na tom hůře než ten, kdo ho nečte. A vy znáte někoho, kdo zcela a bezchybně žije podle Poselství? Já ne, sebe nevyjímaje, všichni k tomu máme velmi a velmi daleko. Proto bychom měli být přísní k sobě a druhé nechat být, jak je to vysvětleno v Poselství k výroku: Miluj bližního svého….

(zkráceno)

Zdenek Fritz
 
 
Tyto a podobné názory sdílí s ním dnes mnoho v podstatě všichni farizejové, kteří se nacházejí dnes mezi čtenáři Poselství Grálu... a že jich není málo. Nemá tedy tento článek směřovat výhradně na Fritze, ale na všechny jemu podobné. On je zde jen v popředí jako maskot onoho farizejského davu.
 
 
Především ty tučné věty:

Považuji spory o dvě Poselství jako vyčerpávající boj, který rozkládá řady čtenářů a nemá žádný praktický význam.

Zdenek Fritz


Co jsou toto za odporné farizejské bláboly? On považuje spor o dvě Poselství bez významu. Cenzura Poselství Grálu, tedy Slova Božího je totožná s ukřižováním Ježíše... v obou případech jde o zločin na Slově a on ten pacholek šíří svoje žvásty, stejně jako Ištvánek, že tento spor nemá praktický význam. Něco takového může říci jen ten, kdo vůbec Poselství Grálu nepochopil a nemá tušení co Poselství Grálu je... tvor, který je přijal jen rozumem, jako běžnou knihu.


A co ta druhá věta:

A jestli si budu myslet, že já čtu ,,lepší“ Poselství, než druhý, nemám právo mu to vyčítat, bránit mu v tom a kritizovat jej.

Zdenek Fritz


Co to jsou za myšlenky? Mě osobně nikdy nic takového nenapadlo, to vidím poprvé takové uvažování. Toto je stoupenec Grálu? Copak tady jde o to si myslet, že někdo čte nějaké lepší Poselství? 

Vůbec nejde o to si myslet, že někdo čte něco lepšího... to si může myslet jen ten nejnižší mrzký farizej, který by vůbec Slovo neměl mít v rukou.

Imanuel je Spravedlnost! Každý kdo se k němu přibližuje, ten bude spravedlnost klást na první místo.

Tak kdo může vraždu na Slově Božím označit, jako že je to bez významu? Farizej Fritz dokazuje, že kolem spravedlnosti ani nešel a že tedy stojí na míle vzdálen od Imanuele... jinak by nemohl plácat tyto nesmysly.


Varují vás, samolibí pacholci, zanechte plácání svých plků a bludů na internetu. Z vašich žvástů jde vidět, že nemáte ždibek citu pro spravedlnost.
 
 
Farizej dále píše:
 
Avšak to, že je chtějí ,,přesvědčit“, aby četli jen toto a nečetli tamto mi nepřipadá správné.

Zdenek Fritz

Představte si, že jste v době Ježíše, byl ukřižován a vy to dále zapíráte a omlouváte tento zločin oněch farizejů s tím, že to nemá žádný praktický význam.

Představte si jak chcete lidi přesvědčit o tom, že došlo k ukřižování Ježíše a v tom se objeví slizký farizej Zdenek Fritz a řekne vám, že mu to nepřipadá správné.

Toto je skutečná duchovní spodina a ostuda... toto není souzení, ale pojmenování skutečnosti pravým jménem. Takové mrzké zbabělce Světlo určitě potřebuje... vůbec bych se nedivil, kdyby ten pacholek byl za časů Ježíše farizej.


Abdrushin napsal:

Nynější a následující přednášky jsou rozšířením Poselství! Kdo jim chce rozumět, musí znát Poselství. Je to celek, který musí být dodržován v předepsaném pořadí, má-li se stát pravým věděním.

(více v článku zde)Vidíte co řekl Abdrushin: "musí být dodržován v předepsaném pořadí"!
 


A on ten ten mrzký farizej Fritz šíří mezi lidi :

Avšak to, že je chtějí ,,přesvědčit“, aby četli jen toto a nečetli tamto mi nepřipadá správné.

Zdenek Fritz
 
 

Tak Abdrushin stanovil v jakém pořadí se mají jeho přednášky číst, ale už to neplatí, protože Fritz nově stanovil, že mu to nepřipadá správné.


Jak tomu mají čtenáři Poselství Grálu rozumět? Nestačí, že tady máme Hnutí Grálu, které si rouhavě dovolilo vztáhnout ruku na Poselství Grálu a celé je přepracovat ke svému obrazu. Nyní to vypadá, že tady dnes může kdejaký Fritz rušit ustanovení Abdrushina a vydávat nové. To aby se v tom čert vyznal potom.

Prosím vás, ten kdo miluje spravedlnost, ten miluje Imanuele, aniž by o tom musel denním vědomím vědět, protože Imanuel jest Spravedlnost. Kdo miluje spravedlnost, ten každé její porušení nebo dokonce zločiny spáchané na ni bude cítit jako bolest a nemohl by šířit ty samolibé žvásty dnešních rádoby služebníků Páně.

Běda vám holoto jedna!
 
autor článku:
 

 

 
 
 
 ***
 

"Ale běda tomu, kdo Pravdu falšuje nebo mění  proto, aby se k němu sbíhali lidé,

poněvadž jest jim to v pohodlnější formě příjemnější."

ABD-RU-SHIN

 

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz