Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
IMAGE Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu
pátek 1. prosinec 2017 9:17
  Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu     Předmluva (Pavel Krajíček): Pan Jaroslav Peroutka nám v článku sestavil názornou ukázku zásahu do dokonalosti Poselství... číst více...
IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam

 

tvrdí zástup mrzkých farizejů

 

napsalPavel Krajíček

 

 

Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše nyní na svém webu:

...Je mi známo, že spor o věrohodnost pozemské Marie a Irmingard je vlastně sporem o věrohodnost poválečného vydání Poselství. Marie a Irmingard tedy nebyly v těchto sporech podstatou, ale pouze nějakým, řekněme ,,důležitým faktorem“. Postupem času však se problém stále více přesouvá ,,na bedra“ těchto osobností a to shledávám jako, nejen nesprávné, ale i neužitečné. Mám pochopení pro lidi, kteří chtějí ostatním čtenářům sdělit svůj vlastní prožitek z předválečného vydání Poselství. Avšak to, že je chtějí ,,přesvědčit“, aby četli jen toto a nečetli tamto mi nepřipadá správné. Každý přece má dojít vlastním zkoumáním a vlastní touhou k tomu, co chce nebo nechce číst, nikdo by jej neměl nikam tlačit, přemlouvat, ani zpochybňovat jeho volbu. Svobodou vůli nám dal sám Stvořitel a nechává nás se rozhodovat volně, i kdyby to bylo špatně. Proč bychom chtěli být spravedlivější a moudřejší, než On? Ponechme každému jeho vlastní cestu. Navíc snaha přesvědčit druhé o správnosti něčeho tím, že budu kritizovat a snižovat důstojnost nějakých lidí, nebo pojmů, to alespoň u mne vyvolá spíše nedůvěru. Takové metody spíše odradí ty lidi, kteří by jinak zájem mohli mít…

Považuji spory o dvě Poselství jako vyčerpávající boj, který rozkládá řady čtenářů a nemá žádný praktický význam. Je tu fakt dvou vydání Poselství, předválečného a poválečného, tedy vydaného po smrti Abdrushina. Tento fakt je obecně známý a každý, kdo trochu hledá a je čilejší, se s tímto faktem dříve či později setká. Každý z nás je kterýmkoliv Poselstvím veden k osobnímu zkoumání a k tomu, že nemá používat cizí názory pro získání svého osobního postoje/názoru. Pod tímto úhlem každý, kdo chce něco hodnotit, musí to sám a osobně prozkoumat. Pak se může dle vlastního cítění, zkušeností a druhu své osobnosti a vlastního vyhodnocení se rozhodnout a získat svůj vlastní a osobní názor na dotyčný problém. K tomu by mu nikdo neměl napomáhat, ani mu v tom bránit. Pokud to pojmem takto, není důvod ke sporům.A jestli si budu myslet, že já čtu ,,lepší“ Poselství, než druhý, nemám právo mu to vyčítat, bránit mu v tom a kritizovat jej. Každého, kdo se snaží o své osobní zdokonalení bychom si měli vážit, tedy nejen čtenářů čtoucí ,,špatné“ Poselství, ale i lidí, kteří zatím hodnotu jakéhokoliv Poselství ještě nejsou schopni poznat. Dokonce ani nemáme právo si o nich myslet, že jdou ,,do rozkladu“ a my ,,do nebe“…opak může být pravdou. Kdo čte Poselství, ale nežije bezezbytku podle něj, je na tom hůře než ten, kdo ho nečte. A vy znáte někoho, kdo zcela a bezchybně žije podle Poselství? Já ne, sebe nevyjímaje, všichni k tomu máme velmi a velmi daleko. Proto bychom měli být přísní k sobě a druhé nechat být, jak je to vysvětleno v Poselství k výroku: Miluj bližního svého….

(zkráceno)

Zdenek Fritz
 
 
Tyto a podobné názory sdílí s ním dnes mnoho v podstatě všichni farizejové, kteří se nacházejí dnes mezi čtenáři Poselství Grálu... a že jich není málo. Nemá tedy tento článek směřovat výhradně na Fritze, ale na všechny jemu podobné. On je zde jen v popředí jako maskot onoho farizejského davu.
 
 
Především ty tučné věty:

Považuji spory o dvě Poselství jako vyčerpávající boj, který rozkládá řady čtenářů a nemá žádný praktický význam.

Zdenek Fritz


Co jsou toto za odporné farizejské bláboly? On považuje spor o dvě Poselství bez významu. Cenzura Poselství Grálu, tedy Slova Božího je totožná s ukřižováním Ježíše... v obou případech jde o zločin na Slově a on ten pacholek šíří svoje žvásty, stejně jako Ištvánek, že tento spor nemá praktický význam. Něco takového může říci jen ten, kdo vůbec Poselství Grálu nepochopil a nemá tušení co Poselství Grálu je... tvor, který je přijal jen rozumem, jako běžnou knihu.


A co ta druhá věta:

A jestli si budu myslet, že já čtu ,,lepší“ Poselství, než druhý, nemám právo mu to vyčítat, bránit mu v tom a kritizovat jej.

Zdenek Fritz


Co to jsou za myšlenky? Mě osobně nikdy nic takového nenapadlo, to vidím poprvé takové uvažování. Toto je stoupenec Grálu? Copak tady jde o to si myslet, že někdo čte nějaké lepší Poselství? 

Vůbec nejde o to si myslet, že někdo čte něco lepšího... to si může myslet jen ten nejnižší mrzký farizej, který by vůbec Slovo neměl mít v rukou.

Imanuel je Spravedlnost! Každý kdo se k němu přibližuje, ten bude spravedlnost klást na první místo.

Tak kdo může vraždu na Slově Božím označit, jako že je to bez významu? Farizej Fritz dokazuje, že kolem spravedlnosti ani nešel a že tedy stojí na míle vzdálen od Imanuele... jinak by nemohl plácat tyto nesmysly.


Varují vás, samolibí pacholci, zanechte plácání svých plků a bludů na internetu. Z vašich žvástů jde vidět, že nemáte ždibek citu pro spravedlnost.
 
 
Farizej dále píše:
 
Avšak to, že je chtějí ,,přesvědčit“, aby četli jen toto a nečetli tamto mi nepřipadá správné.

Zdenek Fritz

Představte si, že jste v době Ježíše, byl ukřižován a vy to dále zapíráte a omlouváte tento zločin oněch farizejů s tím, že to nemá žádný praktický význam.

Představte si jak chcete lidi přesvědčit o tom, že došlo k ukřižování Ježíše a v tom se objeví slizký farizej Zdenek Fritz a řekne vám, že mu to nepřipadá správné.

Toto je skutečná duchovní spodina a ostuda... toto není souzení, ale pojmenování skutečnosti pravým jménem. Takové mrzké zbabělce Světlo určitě potřebuje... vůbec bych se nedivil, kdyby ten pacholek byl za časů Ježíše farizej.


Abdrushin napsal:

Nynější a následující přednášky jsou rozšířením Poselství! Kdo jim chce rozumět, musí znát Poselství. Je to celek, který musí být dodržován v předepsaném pořadí, má-li se stát pravým věděním.

(více v článku zde)Vidíte co řekl Abdrushin: "musí být dodržován v předepsaném pořadí"!
 


A on ten ten mrzký farizej Fritz šíří mezi lidi :

Avšak to, že je chtějí ,,přesvědčit“, aby četli jen toto a nečetli tamto mi nepřipadá správné.

Zdenek Fritz
 
 

Tak Abdrushin stanovil v jakém pořadí se mají jeho přednášky číst, ale už to neplatí, protože Fritz nově stanovil, že mu to nepřipadá správné.


Jak tomu mají čtenáři Poselství Grálu rozumět? Nestačí, že tady máme Hnutí Grálu, které si rouhavě dovolilo vztáhnout ruku na Poselství Grálu a celé je přepracovat ke svému obrazu. Nyní to vypadá, že tady dnes může kdejaký Fritz rušit ustanovení Abdrushina a vydávat nové. To aby se v tom čert vyznal potom.

Prosím vás, ten kdo miluje spravedlnost, ten miluje Imanuele, aniž by o tom musel denním vědomím vědět, protože Imanuel jest Spravedlnost. Kdo miluje spravedlnost, ten každé její porušení nebo dokonce zločiny spáchané na ni bude cítit jako bolest a nemohl by šířit ty samolibé žvásty dnešních rádoby služebníků Páně.

Běda vám holoto jedna!
 
autor článku:
 

 

Další bludy Zdenka Fritze zde v diskuzi
 
 
 
 ***
 

"Ale běda tomu, kdo Pravdu falšuje nebo mění  proto, aby se k němu sbíhali lidé,

poněvadž jest jim to v pohodlnější formě příjemnější."

ABD-RU-SHIN

 

 

Komentáře   

Roman Steiger
0 # Roman Steiger 2015-02-11 21:33
Dobrý den. Jsem tu poprvé a není mi jasná jedna věc: Na závěr tohoto článku citujete Abd-ru-shinova slova „Ale běda tomu, kdo Pravdu falšuje nebo mění proto, aby se k němu sbíhali lidé, poněvadž jest jim to v pohodlnější formě příjemnější.“ Můžete mi, prosím, vysvětlit, v čem konkrétně je čtení PG pohodlnější než čtení jeho staršího vydání? (Mám vydání z r. 1979). Připadá mi to naopak. Např. přednášky Mravnost, Antikrist apod., které jsou ve starším vydání až ke konci knihy, mi daly při prvním čtení docela zabrat… Proto mi připadá, že ať již byl původcem cenzury sám autor nebo někdo jiný, nesledoval tím právě zpřístupnění a zpříjemnění četby PG za účelem masového náboru nových oveček. To by podle mne vypadalo jinak. Předem děkuji za objasnění.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
Pavel Krajíček
0 # Pavel Krajíček 2015-02-11 21:36
Nešlo ani tak o pohodlnější formu ze strany cenzorů, jako o pohodlnější šíření PG po válce viz vysvětlení v článku Kdo se ujal Hory po válce? odkaz: poselstvi-gralu.cz/.../...
Šlo i o lepší pochopení pro rozumáře, kterými cenzoři byli.
Tedy vlastně šlo i o pohodlnější formu pro rozumáře, aby ji rozum lépe přijal, protože rozumářů je i mezi stoupenci PG habaděj.
Pro dnešní rozumaře je i pochopitelné že Abdrushin "musel" předělat PG. To je ovšem argument pro rozum. Jde ale přece o ducha.
Proto ty bludy v cenzurovaném PG viz článek: poselstvi-gralu.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit