Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo

pozměněno lidskou rukou

 


 
Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu cenzurován a vyškrtán.
 
Ale našly se i opačné případy a sice text, který se v cenzuře objevuje navíc oproti původnímu necenzurovanému Poselství Grálu.
 
Podívejme se na dva případy, které se tímto staly jasným důkazem o zásahu lidskou rukou do Poselství Grálu (text navíc je odlišen barevně):
 
 

-  63. „Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!“

-  71. Duchovní úrovně III

 

V obou případech onen text, který je navíc v textu, skrývá v sobě i rozpory, které odporují jinak dokonalosti díla Poselství Grálu a tím také dokazuji, že Poselství bylo pozměněno lidskou rukou.
 
Podívejme se na tyto rozpory blíže.
 
 
 
Nejprve přednáška: 71. Duchovní úrovně III
 
(v cenzuře je tato přednáška ve III. díle číslo 58.)
 
 
 
Text vložený cenzorem je na konci přednášky a jeho znění je:
 
Pro své očistné dílo ve stvoření, povolené Bohem Otcem, pro dílo očisty, která se stala nutnou pádem lidských duchů ve hmotnosti, zformovalo se Parsifalovo chtění jako jeho část k putování všemi světovými částmi, aby v nich sbíral zkušenosti a tak poznal všechny slabosti a rány lidských duchů.

Parsifal zůstal stále v hradě, a současně jeho živé chtění jako jeho zformovaná část putovalo, učíc se, světovými částmi.

Pro tento úkol musela být přirozeně forma jeho chtění ve své druhové odlišnosti a cizosti, zvláště vůči všemu nesprávnému, nejprve jako dítě, potom učící se jinoch dozrál v muže. To se podle záchvěvů zákonů ve stvoření přirozeně projevilo i vnější podobou, odpovídající druhu dotyčné úrovně.

Když Parsifal při svém putování dolů dosáhl hranice, kde začínala hmotnost, tedy oblast lidských duchů vyvíjejících se z duchovních semen, přišel tam, kde se poprvé projevily účinky temných proudů, které již byly zasáhly i Amforta.

Na této hranici je hrad, v němž byl Amfortas královským knězem. Je to nejnižší obraz skutečného hradu Grálu, obraz jemu i jeho druhu nejvzdálenější. Zemi je však proto také nejbližší, i když pro lidské myšlení téměř nepochopitelně vzdálený. V tomto hradě jsou skutečně jako strážci nádoby a jako rytíři ti nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Při vstupu do této úrovně bylo pro Parsifala nutné, aby se zahalil stejným druhem hmoty, i když je tam ještě zcela lehká. Tento záhal se rovná pásce, která přechodně zastírá všechny vzpomínky na vyšší úrovně.

Přicházeje ze Světla, stál nyní tváří v tvář zlu jemu zcela neznámému v čisté prostotě a mohl toto zlo poznat jenom v utrpení, jež mu zlo způsobilo. Musel se tak namáhavě učit, čeho jsou v tomto směru lidští duchové schopni.

Dostalo se mu tedy o tom důkladného poznání, avšak pochopit něco takového nemohl nikdy, neboť zlo je mu svým druhem zcela cizí.

Zde tedy poprvé pronikly proudy z temnot, samozřejmě zformované, k putujícímu cizinci, který v bojích s tím spojených zesílil a procitl k poznání sebe samého.

Tato cesta, plná námahy a utrpení, je to, o čem se pozemskému lidstvu dostalo zpráv, protože proběhla ve hmotnosti, i když na její nejvyšší hranici. Proto mohly vzniknout také omyly, vždyť lidský duch na zemi si nikdy nedovede představit takové děje, uskutečňující se vysoko nad jeho druhem.

O tom všem podám však až někdy později podrobnější vysvětlení, která přinesou světlo a tím i jasno.

Celá přednáška: 71. Duchovní úrovně III 
 
 
Z tohoto textu, který je cenzorem vsunut navíc do Poselství zase vyplývá, že každý jiný lidský duch, který se vrátí do Ráje stojí výše než oni údajně nejčistší z vyvinutých lidských duchů, kteří jsou strážci v Hradu Grálu na hranici hmotnosti.

Pokud chce někdo prodlévat v jemnohmotnosti, tak musí mít na sobě patřičné tělo!

Jak může být někdo nejčistší z vyvinutých lidských duchů a přesto mít na sobě tělo z jemnohmotnosti a tam setrvávat a působit?
 
Pouze v hrubohmotnosti se setkávají všechny druhy ve stvoření. Nikoli v jemnohmotnosti... tam jsou pouze stejnorodi.
 
---

Nyní původní text z Poselství Grálu od Abdrushina, který toto vyvrací:

66. Duchovní úrovně I (V cenzuře Praduchovní úrovně I)
 
Skutečně existuje hrad, v němž Amfortas byl nějakou dobu nejvyšším strážcem. V tomto hradě jest nádoba, nazvaná „Grál“, věrně střežená rytíři. Tam také kdysi Amfortas padl a tam také byl zaslíben příchod velkého pomocníka.

To však nebylo na zemi, ani to nebyl vznešený hrad Světla v prastvoření, kde se toto událo.

Hrad, o němž došly sem tyto zprávy, se nachází ještě dnes jako nejvyšší bod v úrovni, která je polem působení stvořených. Tito vytvořili ve svém nejčistším chtění a uctívání Boha napodobeninu hradu Světla, který z nejvyššího místa prastvoření září dolů a jest skutečným hradem svatého Grálu a současně také výchozí branou ze sféry Božského záření.

A v této hlouběji ležící napodobenině působil kdysi Amfortas a padl, když podlehl zlému vlivu Lucifera, vyšvihnuvšího se z hlubin až k němu vzhůru. Jeho chybou bylo, že následoval na krátký čas tento vliv a oddal se pohodlnému užívání pyšného rytířského života. Tím vystoupil z rovnováhy nutného pohybu své úrovně, kterou prazákony stvoření samočinně vynucují na každém, kdo má zůstat na stejné výši. Na krátkou chvíli se zastavil a tím vytvořil překážející mezeru v proudění síly Světla.

(žlutě je označen text, který v cenzurovaném vydání není)
 
 
 

Uvažujme! Abdrushin píše:


Hrad, o němž došly sem tyto zprávy, se nachází ještě dnes jako nejvyšší bod v úrovni, která je polem působení stvořených.


Stvořených!! Vidíte to slovo! Jedna se o stvořené... tedy ne vyvinuté!


Kdo neví jaký je rozdíl mezi vyvinutým a stvořeným, tak v Poselství je to vysvětleno. Stvoření se neinkarnují (za účelem vývoje), byli vědomí hned v Ráji.

Podle cenzora je tento Hrad jemnohmotný a působí tam ne stvoření, ale nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Abdrushin píše, že tam působí stvoření... ale jak by stvoření mohli působit a vytvořit si Hrad v jemnohmotnosti?

Abdrushin píše, že tito stvořeni si vytvořili ve svém nejčistším chtění a uctívání Boha napodobeninu hradu Světla.

Podle cenzora v jemnohmotnosti?

V jemnohmotnosti by nemohli setrvávat ani nejčistší z vyvinutých lidských duchů natož Abdrushinem zmínění STVOŘENÍ!
 
Všiml jsem si, že vše co cenzor Vollmann z Hnutí Grálu a spol nemohli pochopit rozumem, tak to z Poselství Grálu vyškrtali, příp. i doplnili svými domýšlivostmi. 
 
Cenzor opět nemohl pochopit, jak mohl padnout Amfortas v duchovnu a tak přidal svůj vlastní text do Poselství, kterým si to vysvětlil. V přednášce Praduchovní úrovně III cenzor onen hrad zařadil na vrchol hmotnosti, aby jemu to bylo srozumitelné. Čímž zanechal trvalý důkaz, že Poselství bylo zfalšováno lidskou rukou. Protože Abdrushin dříve jasně píše, že se jedná o hrad stvořených. Cenzor tyto stvořené z duchovna přesadil i s hradem do hmotného světa.
 
 
 
Pokud by někdo stejně jako Vollmann nepomohl pochopit, jak mohl padnout Amfortas na vrcholku duchovna, tak nejde o "padnutí" tak, jak si to většina čtenářů asi představuje.

Abdrushin píše:

A v této hlouběji ležící napodobenině působil kdysi Amfortas a padl, když podlehl zlému vlivu Lucifera, vyšvihnuvšího se z hlubin až k němu vzhůru. Jeho chybou bylo, že následoval na krátký čas tento vliv a oddal se pohodlnému užívání pyšného rytířského života. Tím vystoupil z rovnováhy nutného pohybu své úrovně, kterou prazákony stvoření samočinně vynucují na každém, kdo má zůstat na stejné výši. Na krátkou chvíli se zastavil a tím vytvořil překážející mezeru v proudění síly Světla.

​Cenzor z Poselství vyškrtl tu tučnou část: vyšvihnuvšího se z hlubin až k němu vzhůru

Lucifer samozřejmě nepadl a nezměnil se ve vteřině. Pozvolná v něm vyvstávalo vlastní chtění. V té době jako vysoká bytost z božské úrovně se mohl takto vyšvihnout vzhůru.​

Amfortas byl v hradě Grálu králem a tímto "pádem" se pouze vyřadil z této královské pozice, nadále ale zůstal jako rytíř v tomto hradě. Tedy jeho poklesek jej přivedl na takové místo, které většina lidí nikdy nedosáhne. Nešlo tedy o nějaké skutečné temné chtění, které by jej strhlo do temnot. Stále si zachoval zralost, která je mnohým nedostižná.

Existují i další vsuvky od Hnutí Grálu např. v přednášce  44. Svatý Grál úplně na konci je několik vět navíc, které opět chtějí potvrzovat onen blud. Podobně v přednášce Praduchovní úrovně I si cenzor vložil jedno slovo do věty (nejnižší):
 
Byly to jen částečné zvěsti nejnižší napodobeniny hradu Světla, které pronikly až k otevřeným duchům pozemských básníků a byly jimi při práci přijaty; nikoliv zvěsti ze světlého hradu Grálu samého.
 
Toto slovo v originále není. Je to jen další pokus cenzora přizpůsobit Slovo svému omezenému chápaní. Pak se stává, že některý čtenář argumentuje, jakože vždyť Abdrushin to tady píše. Je si zapotřebí dříve ověřit, jestli to skutečně píše Abdrushin anebo je to vsuvka zločinců z Hnutí Grálu.
 
 
***
 
 

Dále přednáška: 63. „Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!“
 
(v cenzuře je tato přednáška ve II. díle číslo 52.)
 
 
 
Text vložený cenzorem je na konci přednášky a jeho znění je:

Tato dění v koloběhu hmotnosti, která tu byla jen v hrubých rysech naznačena, mohou mít také některé výjimky. Jejich příčinou nejsou však snad změny v účinku zákonů stvoření nebo jejich odsunutí, nýbrž i v nich spočívá rovněž tak dokonalé a neochvějné splňování zákonů.


Aby nevznikly omyly, chci na to krátce poukázat již zde, ještě než přistoupím k dalším přednáškám:

Občasný* rozklad veškeré hmotnosti na určitém místě jejího koloběhu je následek toho, že se ve hmotnostech smějí vyvíjet semena lidských duchů, která mají schopnost svobodného rozhodování.


* (pozn. Nejnovější překlad Hnutí Grálu uvádí místo slova "Občasný" nově slovo: "Zmíněný")

Poněvadž tato schopnost svobodného rozhodování nevolí vždycky cestu vzhůru ke Světlu, nastává zhutnění hmotností, které není Světlem chtěno. Zhutněním stává se hmotnost těžší a je zatlačována na dráhu vedoucí k přezrálosti a k nálevce, která jednak působí jako síto, oddělující nečistotu, a kromě toho v ní současně probíhá rozklad.

Taková světová část nebo hmotné světové těleso, na němž vyvíjející se lidští duchové směřují ve všech svých přáních a svým čistým chtěním jenom ke Světlu, zůstává světlejší a tím i lehčí. Zůstává tak vysoko, že je schopna plně a bez přerušení přijímat živé zářící síly ze Světla. Taková část světů, protože se zachvívá v zákonech stvoření, bude tak stále svěží a zdravá. Proto se ani nedostane na dráhu vedoucí k přezrálosti a k rozkladu.

Je přirozené, tedy Světlem chtěno, že takové světové části zůstanou vysoko nad rozkladem a vyhnou se mu.

Patří k nim však, žel, jenom málokteré části světů. Vinu na tom mají lidští duchové, kteří se smějí vyvíjet, protože si vybrali falešné cesty a nechtějí je opustit přes všechna varování.

Kde však Boží čin milosti chce v nejvyšší nouzi, tedy těsně před projevením se savé síly rozkladného víru, poskytnout ještě pomoc, tam se průběh změní.

Příchodem Božího vyslance Světlo zakotví a jeho vliv bez přičinění lidských duchů tak zesílí, že nastane očista. Díky této očistě povznese se takto omilostněná část hmotnosti ještě v posledním okamžiku výše, kde je světleji, takže mine nálevku rozkladu a může zůstat zachována.

Tato očista samozřejmě smete veškerou temnotu, smete výplody a přisluhovače temnot s jejich díly, zatím co lidští duchové, kteří potom ještě zůstanou, musí ze všech sil vděčně usilovat ke Světlu.

I toto neobyčejné dění je v dokonalém souladu se zákony stvoření a ani o vlásek se od nich neodchyluje. Násilná očista, spojená se zakotvením Světla, rovná se úplnému znovuzrození.


Tato část je v cenzurovaném vydání navíc!

Celá přednáška: 63. „Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!“

 

Z tohoto textu, který je cenzorem vsunut navíc do Poselství, vyplývá, že rozklad hmotnosti je způsoben pouze tím, že se lidé vyvíjejí ve hmotnostech. Kdyby tam nebyli lidé s temným chtěním, tak by k rozkladu hmotnosti vůbec nedocházelo... vyplývá z tohoto textu.

Což je samozřejmě nesmysl... veškeré ostatní pojednání v Poselství Grálu hovoří o opaku... jen tato část vložena Hnutím Grálu do cenzurovaného Poselství tomuto odporuje.
 
 
 
Příklad, který tuto vsuvku vyvrací:
 

20.  Poslední soud

Poslední, konečný soud nadejde jednou pro každé světové těleso, ale neděje se tak současně v celém stvoření.

...Jest to nutný pochod v každé dočasné části stvoření, která ve svém koloběhu dospěje k bodu, na kterém musí začíti její rozklad, aby se na další cestě mohla znovu vytvořiti...

...Bod, na kterém začne rozklad každého světového tělesa, je přesně stanoven zase jen na základě důslednosti přírodních zákonů. Je to zcela určité místo, na kterém se postup rozkladu rozvíjeti musí, neodvisle od stavu dotyčného světového tělesa a jeho obyvatel...
 
...Nezadržitelně žene koloběh každé světové těleso k tomu, aby bez odkladu vyplnila se hodina rozpadnutí...

Celá přednáška: 20. Poslední soud
 
 

Stojí tam jasně :

"Je to zcela určité místo, na kterém se postup rozkladu rozvíjeti musí, neodvisle od stavu dotyčného světového tělesa a jeho obyvatel!"
 
 
 
 
Takto to dopadá, když se opováží člověk vztáhnout ruku na Slovo Boží: Kdo se ujal Hory po válce?
 
 
 
                                                                                                                                           
autor článku:
 
 
 
 

Komentáře   

Roman Steiger
# Roman Steiger 2015-08-06 11:30
Dobrý den,
připadá mi, že vložený text v 63. přednášce nemusí být nutně v rozporu s vámi uvedenou 20. přednáškou. Neboť tam (odstavec 31) se doslova píše: "...Veliký jest i člověk, postavený jako takový do stvoření, jako pán svého osudu! Může se svou vůlí povznésti vzhůru z tohoto díla a přispívati tak k jeho vyššímu rozvoji, anebo může je strhnouti dolů..." - Právě tento odstavec mě osobně dal hodně práce ve snaze o pochopení. Myslím si, že text přidaný v 63. přednášce, může být větším rozvitím právě tohoto tématu.
Pavel Krajíček
# Pavel Krajíček 2015-08-06 11:36
.
...přispívati tak k jeho vyššímu rozvoji...

Přispívati k vyššímu rozvoji neznamená přece vyhnutí se rozkladu.

"Bod, na kterém začne rozklad každého světového tělesa, je přesně stanoven zase jen na základě důslednosti přírodních zákonů. Je to zcela určité místo, na kterém se postup rozkladu rozvíjeti musí, neodvisle od stavu dotyčného světového tělesa a jeho obyvatel."
Abdrushin

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.