Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 

Zavádějící výklad Hnutí Grálu

k prohlášení Abdrushina

 

 

napsal: Pavel Krajíček

 

Artur Zatloukala cituje Abdrushinem vyděděného Herberta Vollmanna  ve spisku roku 1994: Staré a nové Poselství k prohlášení Abdrushina:

"To byly okolnosti, jež vedly Abd-ru-shina ke zmíněnému prohlášení z 22. října 1939, a toto prohlášení platí ještě i dnes pro jeho Poselství jím samým nově uspořádané. V něm také nic nezměnil na smyslu svých slov a na pojmech." 

Artur Zatloukal

 

 --

 Dopis 10.1.1931 Abdrushin svému učedníkovi J. Kovářovi:

„Celé Poselství je nyní již v tiskárně v sazbě, aby vyšlo v dubnu jako jedna velká kniha. Bylo pro tento účel zvláště sestaveno. Obsahuje také přednášky, které dosud nebyly zveřejněny.

Překlad by musel proto probíhat pouze podle tohoto v sobě uzavřeného díla, a navždy zůstat v této formě.“
...
Srovnejte prosím potom překlady, které jste již zpracoval s novým textem a změňte příslušně překlad tam, kde je změny zapotřebí, aby znění přesně odpovídalo nové knize.

Váš Abdruschin

Jak je vidět, tak knižní verze z roku 1931 měla navždy zůstat v této formě, což Abdrushin i potvrdil ve svém prohlášení ze dne 26.10.1939, protože na knižní verzi, o které ve svém prohlášení píše se skutečně nezměnilo ani slovo.

 

Abdrushin ve svém prohlášení z 26.10.1939 píše:

"Z mé strany se nic jiného nestalo a nebylo změněno, nýbrž vše zůstalo tak, slovo za slovem."

Odkaz na celé znění: Abdrushinovo prohlášení ze dne 26.10.1939

 

 

Tady je vidět, že farizejové z Hnutí Grálu si to překrucují, tak jak se jim to hodí.

 

Abdrushin píše v Poselství:

Zde nemůže provždy vystačit s několika pozemskými výrazy, ale musí se již odhodlat k tomu, poznávat časem stále přesnější ohraničení a jasně odvažovat skutečný smysl každého jednotlivého slova.


Stojí tam jasně:

Jasně odvažovat skutečný smysl každého jednotlivého slova!


Abdrushinova slova nejsou lidská slova a jestliže budeme jasně odvažovat skutečný smysl každého jednotlivého slova, tak jaký obraz nám vznikne při čtení těchto Jeho slov:

Taková, jaká jsou ještě dnes, byla od počátku.
Z mé strany se nic jiného nestalo a nebylo změněno, nýbrž vše zůstalo tak, slovo za slovem.

 


Píše Abdrushin, že smysl Poselství zůstal zachován anebo píše, že zůstalo slovo za slovem?

 

 

Tak jak je možné, že prolhaní pacholci z Hnutí Grálu píši toto:

To byly okolnosti, jež vedly Abd-ru-shina ke zmíněnému prohlášení z 22. října 1939, a toto prohlášení platí ještě i dnes pro jeho Poselství jím samým nově uspořádanéV něm také nic nezměnil na smyslu svých slov a na pojmech.  ???

Artur Zatloukal

 

Vzpomeňme také na slova Abdrushina:

Tak nese teď každý člověk na zemi také přesně ono jméno, které si získal. Nejmenuje se tak jen proto, že tak jeho jméno zní, neříká se mu tak jen proto, nýbrž on takový jest. Člověk jest tím, co říká jeho jméno!

Abdrushin

 

autor článku:
 
 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz