Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Chování dam

 

Dámy měly sklon užívat v jejich (asi vzájemných)  rozhovorech  často slova jako „ Ach,  můj dobrý Bože“ nebo „můj Bože“  .. a podobně. Toto slyšela služebná Frieda, rovněž příslušející ke (komunitě) Grálu, která tím byla šokována.  A zeptala se pana Müller-Schlaurotha, jak tomu má rozumět. Po delší úvaze pozval pan Hellmuth Müller-Schlauroth  PÁNA  na vyjížďku autem. Chtěl s ním o tom problému mluvit, ale odvážil se otevřít to téma  až na této tajné vyjížďce. Poté,  co zastavil, řekl PÁNOVI, že si služebná tato slova pronesená z úst Dam nebyla schopna vysvětlit. PÁN byl poté velmi tichý, poděkoval ale, že mu to pan Müller-Schlauroth řekl. - Dalšího dne měl PÁN s dámami hlasitý spor, který zněl celým domem.  Podle přesvědčení pana Müllera Schlaurotha přispěla tato událost podstatným způsobem k tomu, že na něj dámy zanevřely a snažily se ho vypudit.

 

(Z vyprávění paní Elisabeth  20.4.1987)

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz