Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 

 

Stojíme ve Světle,
ve Tvém stvoření,
a víme o Tobě,
ó, Tvůrce všehomíra!
Víme o Tvé nekonečné moudrosti a dobrotě,
o Tvé pravěčné moci a nevyčerpatelné síle!
Modlíce se, zvedáme k Tobě své ruce
a prosíme Tě: Pane,
nech na nás spočinout Tvoji velikou dobrotu a milost!
Amen

 

 

 

 

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz