Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 

 

Věřím ve Světlo,
v Tebe, Tvůrce všehomíra,
ve Tvou nekonečnou moudrost a dobrotu,
ve Tvou pravěčnou moc a nevyčerpatelnou sílu.
Před Tebou se v pokoře hluboce skláním
a obětuji Ti celé své bytí.
A Ty, prosím,
naplň mne zářící silou,
Tvým svatým Světlem,
abych Ti mohl sloužit navěky.
Amen

 

 

 

 

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz