Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Pane,
který vládneš nade všemi světy,
prosím Tě,
nech mne tuto noc odpočinout ve Tvé milosti!
Amen