Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Tobě náležím, Pane!
Můj život má být jen díkem Tobě.
Ó, přijmi milostivě toto mé chtění
a daruj mi k němu i pro tento den pomoc Tvé síly.
Amen