Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Tobě náležím, Pane!
Můj život má být jen díkem Tobě.
Ó, přijmi milostivě toto mé chtění
a daruj mi k němu i pro tento den pomoc Tvé síly.
Amen

 

 

 

 

 

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz