Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina
pátek 29. srpen 2014 8:58
  Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina     Toto je spracovaný skrátený preklad z kanadskej internetovej správy vo francúzštine, ktorú napísal Hugo Saint - Hilaire    ... číst více...
IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
IMAGE Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera 1976
čtvrtek 24. listopad 2011 0:00
Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976     Rotz, 6. března 1976 Opis Doporučeně.   Slečna Irmingard Bernhardt Gralssiedlung Vomperberg A 6134 Vomp/Tirol  ... číst více...
IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
IMAGE Které Poselství Grálu číst?
neděle 7. září 2014 11:14
    Které Poselství Grálu číst?       napsal: Pavel Krajíček         Otázka: Pán Krajíček - mnoho čitateľov PG číta aj "zelené" aj pôvodné PG. Hovoria, že to je jedno ,... číst více...
IMAGE Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?
neděle 7. září 2014 10:38
Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?     napsal: Pavel Krajíček Normální člověk, když má vyvodit důsledky a závěry z nějaké situace, tak si vyhodnotí všechny skutečnosti a... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Svatá noc

 

Marie Halseband

 

Byl krásný zimní večer a na nebi jiskřilo plno hvězd. Po cestě kráčel mladý muž se schýlenou hlavou, veda za sebou oslíčka, na kte­rém seděla něžná žena, unavená a smutná. Hledali nocleh, ale všude, kde se ptali, byli mrzutě odbyti. Nikde neměli místa po unavené poutníky.

Náhle před nimi zazářila na nebi veliká a jasná hvězda, jejíž jiskřivé paprsky dopadaly na chudý, polorozpadlý domeček u cesty - byl to chlév.

„ Zde zůstaneme, Josefe,“ pravila mladá žena.

Muž jí šetrně pomohl slézti s oslíčka a zavedl ji do šeré místnosti, v které to příjemné vonělo senem. V koutě chléva stál voleček, který spokojeně přežvykoval a udiveně obracel hlavu na pozdní návštěvníky.

Josef uložil Marii na lůžko upravené narychlo ze sena tak měkce, jak to právě bylo možné. Pak zavedl oslíčka k volkovi a dal mu krmivo. Oba manželé byli však hladoví a Josef se vrátil zpět do vesnice Betléma, aby požádal o trochu jídla. Na mnoho dveří zaťukal, ale nikde mu neotevřeli a tak mu nezbývalo než se smutně vrátit s prázdnýma rukama ke své ženě, kterou tak dlouho nechal o sa­motě.

Hvězda stála nad chlévem a byla ještě větší a zářivější. Její záře rozjasňovala nyní celé okolí. Josefovi se zdálo, jako by viděl ve vzduchu se vznášeti světlé postavy a slyšel hudbu tak krásnou, jakou nikdy ještě neslyšel. Se zatajeným dechem se blížil k domečku a díval se oknem dovnitř.

Rozechvěn sepjal ruce, oči se mu zarosily a veliké slzy se kutálely po mužově hnědých lících. Marie seděla na slámě a držela v náručí děťátko, které právě porodila. Vedle ní stáli dva sněhobí­lí andělé se zlatými křídly, pomáhali obléci chlapečka a zavinouti ho do plátna. Pak přinesli jesličky, vystlali je teple senem a slá­mou a Ježíška položili na ně. „Maria k nim pohlížela se zářivými a vděčnými zraky. Najednou tu bylo plno maličkých veselých andělíčků, kteří se usadili na okraji jesliček a radostně houpali nožičkama, zpívajíce při tom sladké ukolébavky.

Tu vstoupil Josef tiše dovnitř, štasten objal Marii a oba se blaženě dívali pak na Jezulátko a děkovali Bohu.

Za chvilku se pootevřely dveře, nějaká ježatá hlava nakou­kla nesměle dovnitř a pak se již objevoval jeden muž za druhým. By­li to pastýři, kteří hlídajíce venku svá stáda, spatřili nádhernou zářící hvězdu na nebi, stojící nad Betlémem a mnoho jásajících andě­lů. Ihned věděli, že jen milý Bůh může dokázat něco tak krásného a chtěli se na vlastní oči přesvědčit, jaký zázrak to poslal na zem. Když pak spatřili krásné a zářící dítě, poklekli a modlili se s rodi­či.

Později si pastýři povšimli, že Maria s Josefem nemají co jísti. Jeden za druhým se tiše vytrácel z chléva a vraceli se s dárky, jichž mohli ve své chudobě postrádati. Jeden přinesl misku mlé­ka, druhý kousek látky, jiný chléb a sýr . To všechno přinesli k ra­dosti Jezulátku a Josef i Maria byli tím velmi dojati.

Jezulátko leželo v jesličkách a usmívalo se.

Náhle se otevřely dveře a venku bylo vidět koně a velbloudy.

Tři staří mužové, z nichž jeden byl v obličeji úplně černý, vstoupi­li dovnitř. Byli to tři moudří králové od východu, kteří již dávno uviděli hvězdu a šli za ní, i když jejich cesta byla velmi daleká.

Šli tak dlouho, až našli Jezulátko.

Přinášeli s sebou opravdu královské dary! To nejlepší a nej­krásnější co měli a co jim bylo nejmilejší, podávali teď na zlatých mísách Jezulátku.

Josef i pastýři úžasem otvírali oči, když králové v nádher­ných šatech vstupovali do chléva s krásnými dary v rukou. Jen Maria se radostně usmívala, sklánějíc se nad svým děťátkem, protože věděla, že v jesličkách tu leží Syn Boží. Všichni byli šťastni, naslouchali andělským zpěvům, sepjali ruce a modlili se, jak andělé prozpěvovali:

 

„ Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem na zemi !“

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit