Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

 

Knihy Věčné zákony

a podobná "rozšíření Poselství"

 

 

Prokop Zapletal

 

Kolem knihy Poselství Grálu se vytváří mnoho různých skupin. Někdy jsou to diskuzní fóra, webové stránky, někdy přímo světské organizace, které se svou činností více nebo méně Abdrushinovu učení vzdalují. Většina těchto skupin také šíří vlastní knihy a vydává vlastní články.

Člověk by si myslel, že je to úplně přirozené. V lidech vytryskuje touha šířit Pravdu a jejím světlem osvětlovat současné problémy společnosti i politiky. Ale do této touhy zasel rozum semena jedovatého plevele a ti, kdož se rozumu důvěřivě podřizují, to nezpozorovali a nechali se otrávit. Ty, kdo směli přijmout slovo Poselství, zavazuje povinnost šířit Pravdu čistou a nezkřivenou mezi ty, kdo po ní touží. Avšak tak se děje jen zřídka! U mnohých lstivá šikovnost rozumu převládla a nedotknutelnou Pravdu špiní vlastními názory, vlastní domýšlivostí.
 
Takže místo toho, aby se šířilo pokorně to, co bylo čisté přinesené shůry, je šířena domýšlivost, která je mnohdy v přímém rozporu s tím, co napsal Abdrushin – Syn člověka. Není možné se hlásit k Poselství Grálu a zároveň ho popírat! Kdo tak činí, podává tím jen důkaz, že Slovo nikdy správně nepřijal. 
 
Bylo zaslíbeno, že na Slově se každý bude soudit. Příliš povrchní tvorové to vidí takto: "Kdo odmítne Slovo, bude zavržen. Já ale čtu PG, takže jsem za vodou." Nesmí se zapomínat, že rozhodující je i to, jestli jste skutečně přijali Pravdu, nebo ne. Když se odmítáte vzdát vlastních názorů, nemůžete přijmout nové. Ne si přečíst něco, s čím "docela souhlasím" a pak si to vylepšit, aby mi to vyhovovalo. To je nelíčené farizejství! Pamatujte, že první slova, která jste četli při otevření knihy Ve Světle Pravdy, zní: "Kdo se nesnaží, aby Slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!"
 
Šířených bludů je mnoho. Normální by bylo přivést lidi skrze knihy a články k Pravdě. Děje se však úplně naopak. Jsou publikovány texty, které mají na Poselství Grálu "navázat" nebo jej "rozšířit" či "doplnit". Co tyto texty ale obsahují? Žvásty, kecy, plky a výmysly ješitného rozumu. Staví se tyto texty pokorně pod Pravdu? Přivádějí čtenáře k hlubšímu poznání? Ne, v žádném případě! Autoři sami sebe povyšují nad pravdivost Boha a stávají se nástroji temna a strůjci zla, neboť odvádí od Pravdy a znemožňují její poznání. A mnozí důvěřivci to ochotně hltají, aniž by přemýšleli nad tím, jestli to mohou uvést v přísný soulad s Pravdou.
 
Temno je nepřítelem Světla, nenávidí ho. To všichni víme. A jako nepřítel Světla, a tedy čisté Pravdy se ze všech sil snaží o její pokřivení a o to, aby lidem zabránilo v jejím přijetí. A jako vždy si s největší vychytralostí vybralo pro to nejvhodnější půdu: Slovensko. Zemi dobrých lidí, avšak často příliš důvěřivých. 
 
Hermann Wenng v roce 1936 na Hoře napsal: "Před jedním se však musí Slováci střežit. Příliš lehko všechno přijmou, příliš lehce a povrchně. Toto nebezpečí spočívá v tom, že se příliš rozplývají v cítění." Slovensko je ohniskem, kde vzniká většina těchto zavádějících spisů, které odporují Pravdě, jak ji přinesl Abdrushin. Konkrétně budu jmenovat dvě díla: Pre ľudí a především ale knihy Večné zákony. 
 
Večné zákony napsala paní, která tvrdí, že dostala úkol od samotného Syna Božího, aby napsala Poselství Grálu ve zjednodušené a kratší formě. Protože prý v dnešní době nemá nikdo čas na přečtení Poselství. Autorka té knihy, Natália Makedonová, prohlašuje, že Syn člověka se teprve narodí (1998). A že bude počat bez pozemského otce. A hádejte, komu se má Imanuel narodit. Samozřejmě jí samotné, neboť ona je Labutí panna! Také mi dnes někdo psal, že podle té knihy je slovenský politik Vladimír Mečiar vtělený Odshimatnoke... Hm, to jsem se zase něco dozvěděl.
 
Makedonové se mnoho proroctví nesplnilo, ale to nebrání spoustě těch, kdož se hlásí k Poselství Grálu, aby její knihy přijímali jako "Nové evangelium"! Je třeba se vždy rázně postavit proti těmto bludům. Nedopusťme, aby se šířily lži a špinilo se Slovo. Nedopusťme, aby byl hanoben Pán, aby Svatý duch byl prezentován jako pomýlený, či dokonce falešný prorok. 
 
Jistě, ať každý jde svou cestou, kterou si vybral. Dojde do cíle jistě. Kdo nechce slyšet, má raději zůstat stranou, neboť Pravdě škodí, říká nám Pán. A bylo by nesprávné za každým chodit, tahat ho za rukáv a pořád dokola mu říkat, že žije v omylech, jestli by si to náhodou nechtěl rozmyslet. Ať si jde svou cestou... Ale jedna zásada by měla platit vždy: Nesmíme mlčet, když hrozí našim slovanským bratrům duchovní smrt!
 
Lidé, myslete! Stojíme v Soudu, za povrchnost teď můžete zaplatit i životem.
 

Komentáře   

JAN.
-5 # JAN. 2018-02-12 20:36
Len jedno sa rád opýtam, že či dotyčný pisateľ tohto článku vôbec niekedy čítal Večné zákony 1., 2., 3.? Ak nie, tak nech si dá námahu ich prv prečítať a až potom niečo píše ohľadom Syna Človeka, lebo to podstatné mu opäť, ako nejednému uniká, že o čom píšu a zvestujú Večné zákony 1. -3. Pekný deň....a skoré prebudenie Vám želám....
Prokop Zapletal
+5 # Prokop Zapletal 2018-02-12 21:21
Dobrý den,
na Vaši otázku mám stručnou odpověď: ne. Knihy Večné zákony jsem nečetl. Také ale neříkám, že všechno v nich napsané je lež. To tvrdit nemohu, pokud jsem je nebyl podrobil nejdůkladnějším u zkoumání. Připouštím možnost a v její pravdivost věřím, že něco v těchto knihách Pravdě odpovídá, a může být tudíž prospěšné.

Já v článku napadám pouze osobnost Makedonové, která prokazatelně lže, prokazatelně se v něčem staví do přímého rozporu s Abdrushinovým Slovem. Odsuzuji jako lež i koncept těchto knih a některé mně známé body; opakuji: ne veškerý obsah těchto knih. Konkrétní příklady jsem v článku uvedl a věcně odůvodnil. Když je nemůžete věcně vyvrátit, a jakože to nelze, neboť Pravdu není možné věcně popřít , tak se tady ani nikde jinde neohánějte poukazy na to, že by bylo třeba, abych se brzy probudil.

A ještě jedna věc, která by možná stála za zmínku. V článku píši, že Makedonová se prezentuje jako Labutí panna. Pochopil jsem to tak z nějakých článků o ní, možná od ní samotné, to už si nepamatuji. Z jiného takového zdroje jsem se pak dočetl, že je to sama Prakrálovna. To jen naokraj, abych to nezamlčel. Když už nic jiného, aspoň mějte pořádek v tom, koho to vlastně uctíváte. :lol:
JAN.
-5 # JAN. 2018-02-13 20:00
Takže poďme ďalej, nečítali ste a predsa zaujímate svoj postoj, nepripomína Vám to niekoho? Verím, že si dokážete aj Vy sám dať nato jasnú odpoveď...

A teraz poďme ďalej, že v čom odporujú Večné zákony Posolstvu Grálu, tak nato si rád počkám....

A ako vidno, Vy sám v tom poriadok nemáte, ako vravím, uviazol ste niekde a teraz už len tam sa pohybujete...

A mimo iné, pre mňa to naj je to, čo napísal Syn Človeka a nie nejaký ľudský a či vyšší duch....To je pre mňa tým naj skúšobným kameňom pre všetko, čo ku mne prichádza....

A píšete, že neviem nič vecne vyvrátiť...Veď ani nie je čo, lebo to málo, dokonca ako nevedomý v tejto veci, ste nič dokopy nenapísali, len ste zaútočili na niekoho, o kom ani nemáte zdania...Pekný deň.

Citace:
Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vědění! A všechno vědět nebudete nikdy! Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližních. Chraňte se! Co vás očekává, musí být hrozné. Jestliže napadnete služebníka Pána, tak napadáte Jeho! ABDRUSHIN - Varovaní.
Prokop Zapletal
+5 # Prokop Zapletal 2018-02-14 06:39
Nesoudím Makedonovou, nýbrž označuji lži, které jsou kvůli ní šířeny a ohrožují lidi, kteří mají touhu po Pravdě. Opakuji: příklady těchto lží jsou v článku. Chápu, že je nevidíte, když vidět nechcete. S tím už mě ale neobtěžujte, nemá to - jak vidno - smysl ani pro jednoho z nás.
Pavel Krajíček
+9 # Pavel Krajíček 2018-02-12 21:25
To jsou ti nejhorší. Už Abdrushin o nich psal:

Citace:
K tomuto druhu přimyká se pak ještě jeden, v němž jsou takoví lidé, kteří si nemohou odpustiti, aby k tomu, co jim bylo dáno, nepřipínali vlastních myšlenek. Chtějí s krůpějí Pravdy, k jejímuž přijetí dostalo se jim příležitosti, dosáhnouti sami nějakého lesku při jejím rozšiřování! Nemohou zanechat toho, aby nevpřádali své vlastní názory do čteného a slyšeného a pak vše dále nerozpřádali tak, jak to v jejich fantasii vzniká.

Těchto lidí není na štěstí mnoho, ale jsou o to nebezpečnější, poněvadž z jediného zrnečka Pravdy vytvářejí bludné učení a rozšiřují je. Jsou tím škodliví nejen sobě samým, ale mnohým spolubližním střídajícími se druhy svého působení.

Abdrushin
Tomáš Stodůlka
+2 # Tomáš Stodůlka 2018-02-14 19:15
Tyto svazky jsem četl a měl je doma. Ze střípků Pravdy byla zkonstruována jedna velká lež.

Aspoň bylo papíru na podpálku do krbu.
Gabriela Erhardtová
+4 # Gabriela Erhardtová 2018-02-23 17:24
Čítala som „Věčné zákony“ a môžem k tomu povedať len toľko,
že ich nebezpečnosť je práve v tom, že kopírujú niektoré správne myšlienky a pravdy z Posolstva,
tak čitateľ môže nadobudnúť dojem, že je všetko v poriadku.
Avšak, náš Pán nás vyzýva čítať jeho Evanjelium v nezmenenej !!! podobe...každé jedno slovo
tu má svoj význam , svoje pôsobenie, takže akékoľvek znetvorenie,zje dnodušenie, úprava, či cenzúra,
sú neprípustné , nežiadúce, len čisté slovo nám prinesie úžitok...nedajm e sa zviesť z cesty....

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.