Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
IMAGE Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina
pátek 29. srpen 2014 8:58
  Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina     Toto je spracovaný skrátený preklad z kanadskej internetovej správy vo francúzštine, ktorú napísal Hugo Saint - Hilaire    ... číst více...
IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

38 - Může býti pacient léčen současně dvěma magnetickými léčiteli?Tato otázka vyžaduje především rozboru, proč vzniká nebo nastává potřeba léčiti se u dvou léčitelů? Je to snaha býti dříve vyléčen, nebo nedostatečnost ošetření u jednoho z nich a tím vznikající nedůvěra?

Ani jedno není správné. Síla plyne z jednoho zdroje léčivých sil a dvojím zprostředko­váním není nitro pacienta otevřeno více, jinak řečeno, nemůže si nabrati více než je mu dovo­leno v čase jeho tísně.

Nemá proto býti bráno ošetření u dvou léčitelů, čímž se účinek nestupňuje, naopak, ru­ší.

Nevstřebaná léčivá síla, zprostředkovaná prvým léčitelem se rozhání, mísí se s druhem síly jiné, čímž je rušena i plynulost a reorganizace nemocných orgánů, které tím jsou otřásány a postaveny do různých vibrací směsí záření. Někdy to může býti neškodné, jindy rušivé nebo i zhoubné.

Má-li nastati změna v osobě léčitele zářením, pak je zapotřebí po jeho ošetřeních vyčkati určité doby, aby síla i její účinek dozněl a tělesné obaly se připravily na jiné druhy výchvěvů léčivých sil.

Nejkratší termín je asi 6 týdnů. Méně jen tehdy, když dosavadní magnetický léčitel by se nechal ješitností strhnouti do kalu temných pokušení, vydávajících je za léčivé a rychlý zásah světlé síly k pomoci pacientu je nutností. To jsou ovšem případy málo známé, výjimeč­né.

Leč vraťme se k úvaze, proč pacient chce voliti jiného léčitele. Když je spokojen, není pro to důvodů a jeho nemoc nebo její uzdravení probíhá cestou osudových možností a účel­nosti. Je především v jeho síle a chtění k dobru, kdy skončí jeho karmické zatížení a bude mo­ci nastati uzdravení cestou milosti. S větší vroucností dostalo by se mu více ulehčujících zása­hů a lehčích osudových dění. Závisí proto účinek léčivé síly a mnohost jejího přijetí přede­vším na něm samotném.

Je lehce pochopitelné při stavu dosavadní lidské duchovní lenosti, že místo většího vlastního vnitřního zvroucnění a duševní hybnosti je tu snaha pacientova po tělesně pociťova­telnějších způsobech léčení, které uspokojují rozumově a kladou menší požadavky na nutnost citového úsilí po niterném znovuzrození, které je účelem každé nemoci. Nemoc je přece upo­zorněním na nějaký nedostatek, je pobídkou k přerodu, k němuž dává všechny zákonité před­poklady, nutíc člověka v bolesti a utrpení zrekapitulovat svůj život a naladit jej na vážnější tóny prohloubenějšího nitra.

Nemoc je nepřítelem povrchností! Ona zvroucňuje a přivádí k pochopení smyslu živo­ta i mnoha osobních událostí, jež přece mají určitý účel a přinášejí tušení nebo plné vycítění, že tu je chtěn osudovostí mnohostranný užitek.                                                                                          

To by při volbě magnetického léčitele mělo býti především bráno v úvahu. Jinak je tomu, když se stal léčitel pacientu nesympatickým, nebo jeho způsob léčení nevyhovuje. Pak má léčení automaticky ustati, neboť zprostředkování léčivé síly je závislé velmi podstatně na důvěře pacientově a na jeho srdečnosti, s níž se otevírá přijetí síly. Jakákoliv upjatost, stísně­nost, odměřenost nebo uzavřenost není prostředím, vhodným k přijímání.

Také magnetický léčitel má však možnost, ba povinnost odmítnouti léčiti toho, kdo nemá dosti vůle k dobru nebo kdo nedůvěřuje. Tím jej připravuje o draho cenný čas, když síly nevyužívá tak, jak by otevřeným nitrem měl a mohl. Zejména v těch případech, kdy pacient směřuje k životnímu záporu, nebo je ve vleku zla, mělo by léčení býti odmítnuto.

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit