Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Jak někdo může pochybovat o slečně Irmingard?
sobota 6. září 2014 23:02
Argument farizejů z Hnutí Grálu:   "Jak někdo může pochybovat o slečně Irmingard?"     napsal: Pavel Krajíček   Slečna Irmingard byla nevlastní dcera Abdrushina z jeho druhého... číst více...
IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu
pátek 1. prosinec 2017 9:17
  Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu     Předmluva (Pavel Krajíček): Pan Jaroslav Peroutka nám v článku sestavil názornou ukázku zásahu do dokonalosti Poselství... číst více...
IMAGE Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera 1976
čtvrtek 24. listopad 2011 0:00
Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976     Rotz, 6. března 1976 Opis Doporučeně.   Slečna Irmingard Bernhardt Gralssiedlung Vomperberg A 6134 Vomp/Tirol  ... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

28 - Léčení věděním

 


Nejdůležitějším průvodcem léčení osobním magnetismem je léčitelovo i pacientovo vnikání do hloubek vědění, jež jediné podmiňuje a přináší vzestup a tím i sílu k plnému zdra­ví.

Ve světle není nemocí. Ty jsou jen v nížinách, kde je způsobuje nepochopení a nesou­lad s věčnými zákony stvoření. Proto vnikání do vědění a přizpůsobování se mu je to jediné, co může plně a svěže nastoliti harmonii člověka s věčností, pro niž je vývojově určen.

Vědění je to jediné, co v nynějších dobách může býti působivé. Jako za časů Ježíšo­vých a pozdějších byla nejsilnější oporou magnetického léčení víra, strhující, vroucí a živá, tak nyní může býti jedinou a touže zázračnou pomocí síla vědoucího přesvědčení.

Je to přesvědčení o cílech lidského putování světy, o přírodní zákonitosti, vědění a di­vuplném stvoření a posléze vědění o Boží vůli a o Bohu. Nic jiného nám nemůže dáti jistotu, že jdeme správně, než poznání všech zákonitostí a jejich souvislostí s prapůvodem života a s naším působením, životem a osudem.

Jen vědění skýtá pevnou půdu pod nohama a odraziště, z něhož může započíti náš vze­stup, naše štěstí, radost a zdraví. V něm je skryta síla a moc, milost i věrnost, prostě naše zá­chrana a spása. Záchrana ze samolibosti k možnosti vřazení se do tvořivého celku a spása udr­žení se ve věčných záchvěvech blaženého spoluzachvívání s proudy světla, jež jediné jsou nositeli zdraví a pravého míru.

Míru, v němž je spravedlnost, láska a čistota vedoucím zájmem všech, míru, v němž může nerušeně vzkvétati důstojné, líbezné ženství, míru, který je zárukou rozvoje všech dob­rých snah a v němž ochrana čistého lidství je samozřejmostí, toho míru, který jako nejvyšší výkvět lidského působení umožňuje klidné, věcné poznání pravdy a jejich dalších a širších obzorů vědění.

Mír světla nemůže nastoliti nic jiného než dobro. Ono však může přivodit jen štěstí a radost a tvořivé spoluzachvívání s přírodními zákony. Nezná nic jiného. Chmury jsou světlu cizí.

Podle toho poznáte cenu nebo bezcennost každé ideje, každého jedince, každého úmyslu. Způsobuje-li harmonii, krásu, radost, zjemnění a povznesení, zušlechtění, cudnost, úctu a důstojnost, pak jistě je pokrokem a dobrodiním. Jestliže přináší násilí, úpadek mravů, zhrubnutí a rozmařilost, pak není dobrodiním, nýbrž zlem, přivolávajícím zkázu. Jak ve veli­kém celku lidské společnosti, tak i v jedinci.

Jen světlo pravdy nám může s konečnou platností poskytuje zdraví a svěžest, vědomý život a jasné působení poznáním. Vědění je nyní naším nejcennějším lékem, naší tvořivou energií, naší jedinou silou všestranného vzestupu. Ve vědění, které vede k pravému přesvěd­čení, nás očekává i plné zdraví. Vždyť vnikání do přirozeného poznávání způsobuje harmo­nické zachvívání nitra a tím dosazuje duševní soulad, který působí blahodárně na všechny nemoci a přispívá k jejich vyléčení.

Mnoho z toho již bylo pozorováno a to věcně a rozumově. Bylo vycítěno, že vědění, které sahá a vede nad lidskou sféru hmotných zájmů dodává větší útěchu a vnitřní harmonii než vědění materialistické, a že největší útěchu skýtá vědění o prazdroji všeho bytí veškeré lásky a dobrotivosti.

V tom je právě projev nejčistší lásky přirozenosti a prostoty. Neboť je tím neustále, každodenně potvrzována holá a jásavá skutečnost, že Bůh jest! On vládne nade světy, z jeho vůle a síly žijeme a k němu se smíme ve své nouzi obracet jako k dobrotivému Tvůrci všeho­míra. Je v tom vrchol vědění a poznání řádu stvoření, který všude vládne a vnáší svůj blaho­dárný vliv a tvořivost. Přírodní i nadzemskou, nadsvětovou, vesmírovou, tvořivost prazdroje veškeré jsoucnosti a všeho bytí.

Toto vědění je nejvýš útěšné, oblažující a povznášející, prostě léčivé. V něm se vykou­pat znamená omýti svou duši v živých vodách pramenů pravdy. Očistná lázeň nitra vrací člo­věka zpět k čistotě a jasu výšin, z nichž vyšel, vrací jej k nejpřirozenějšímu lidskému poslání, které je duchovní. Tím nastávají v člověku proměny, které jej usměrňují k dobru, v němž není chmur a utrpení. Navracejí jej k lidství, které má býti vědomé, živé, své, svobodné ve světle vyšší pravé a jediné svobody ducha, oproštěného ode všech tísnivých zájmů hmotařství, jež jsou z této země a nevedou od ní vzhůru. Zájmů, které zdržují a brzdí nutný vývoj a které ne­přinášejí pravé uspokojení, jsouce pouze potřebou dne, prostředníkem k dosažení velikého cíle konečného vývoje.

Vědění umožňuje přirozené výhledy a tím pomáhá člověku vřaditi se do věčné harmo­nie. Ta jej učí a nabádá jednati z neochvějné zákonitosti, která se tak stává jeho pomocníkem, podporovatelem jeho dobrých snah a udržovatelem jeho zdraví. Ne trestající silou, přinášející odplatu nemocemi a utrpeními.

Vědění o stvoření a o nejvyšším vládci všehomíra je výsostnou silou zdraví a cestou do lepšího života, plného jasu a blaženosti.

Každý člověk může použíti této síly a léčiti se jí. Získá tím na duchu, duši i těle. Stane se vědomým tvorem divuplných říší stvoření, zdravě vyzařujícím a působícím. Člověkem v pravém smyslu slova, bez tísnivého omezení a bez přikování se k materii této nepatrné planety Země. Jeho obzory se rozšíří a jeho duše a duch v něm ožije a sytí se i přiměřenou potravou duše a ducha, která k nám plyne z center žáru výsostných oblastí praživota.

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit