Právě přítomno

Přihlášení

 

Pravé lidství

 

 

 

Jen opravdové lidství je

 

pravou Bohoslužbou

 

 

Nový web MyČeši ♥

 

Protože Bůh tento národ miloval, Lva jako symbol Síly do znaku mu daroval 

 

 

Stránka na Facebooku

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
IMAGE Které Poselství Grálu číst?
neděle 7. září 2014 11:14
    Které Poselství Grálu číst?       napsal: Pavel Krajíček         Otázka: Pán Krajíček - mnoho čitateľov PG číta aj "zelené" aj pôvodné PG. Hovoria, že to je jedno ,... číst více...
IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Jak někdo může pochybovat o slečně Irmingard?
sobota 6. září 2014 23:02
Argument farizejů z Hnutí Grálu:   "Jak někdo může pochybovat o slečně Irmingard?"     napsal: Pavel Krajíček   Slečna Irmingard byla nevlastní dcera Abdrushina z jeho druhého... číst více...
IMAGE Abdrushinovo prohlášení
pátek 18. listopad 2011 22:36
 Abdrushinovo prohlášení       ze dne 26.10.1939     poznámka:  V přednášce 90. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší je věta: Vaším úkolem je, abyste ve všem... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

22 - Teplejší a chladnější magnetické proudění

 Při magnetickém léčení bývá zpravidla poukazováno pacienty na pocit příjemné vře­losti, někdy však i pocit chladu, který oni při ošetřování pociťují. Je to jen subjektivní pocit, nebo jemnohmotná skutečnost?

Je to oboje, jak jemnohmotná skutečnost, tak i zvýšený subjektivní pocit. Všimněte si nejprve jemnohmotné skutečnosti. Při magnetickém ošetřování záleží na tom, jaký druh léčivé síly právě probíhá a co je při něm v převaze účastno. Převažuje-li potřeba očistných zásahů, jsou tyto chladnější, neboť je posiluje čistota, která je vždy chladná a strohá. Uplatňují-li se v převaze nebo výhradně proudy léčivé, jsou teplé, ba až žhavé, jsouce posilovány či vysílány láskou, která je vždy teplejší, ba až vroucí. A to ze samé podstaty věci. Láska vždy hřeje a čistota osvěživě chladí.

Na pociťování chladu nebo tepla při léčení má tato skutečnost svůj jemnohmotný vliv. Avšak rozdíly v teplotě jemnohmotných proudů jsou vzhledem k tělesné skutečnosti nepatrné, takže ztěží pociťovatelné. Poněvadž však zasahují přímo centra a dráhy čistoty a lásky v člo­věku, jsou jejich indukčním zesílením zvýšeně pociťována, takže lze mluviti i o subjektivním pocitu. Je však účastno oboje. Jemnohmotné proudění svého druhu i zesílený, či zvýšený vlastní pocit.

Tím není jemnohmotná skutečnost menší. Naopak, dovede-li způsobovat odezvy v mnohem hrubohmotnějším těle, musí to býti síla velmi reálná a silného vlivu. Její průkaz­nost je tím vnořena v nemalé míře i do oblastí tělesných smyslů, do jiné hrubší podstaty, hut­nější a tím méně citlivé a méně ozvučné.

U lidí nedobré vůle není však nic pociťovatelného průkazné. Ale o ty se nejedná. Zato citový člověk dobré vůle rád uzná jemnohmotnější skutečnosti, které mu zprostředkují jeho pocity, duševní stavy a city za jsoucí skutečné, reálné. Vždyť hlas svědomí přitaká mimotěles­ným skutečnostem rád a s vědomím pravdivého skutečna, jestliže mu dopřejeme duchovní svobody a vzletu. Pak si skutečnosti mnohokráte ověří a případné fantasie nesvědomitých lidí zavrhne.

Sledujeme-li průběh jakékoliv jemnohmotné nebo duchovní síly, rozechvívající nitro shůry přes zadní mozek, tu proudy čistoty jsou nejvíce pociťovatelné v páteři a v břišní kraji­ně, tak zvané sluneční pleteni. Proudy lásky jsou opět nejvíce pociťovatelné v hrudi. Ač oboje probíhá týmž niterným okruhem, popsaným v knize "Léčivý magnetismus", Obr č.4, neboť rozechvívají nejvíce své příslušné centrum. Též každý člověk to někdy pocítil při silných dojmech a to buď tak zvaným mrazením v zádech a 'svíráním v břiše, nebo oblažujícím niter­ným žárem v hrudi.

Teplo i chlad jsou projevy zdravého, přírodního života. Zlé, neboli nezdravé, jsou přemíra, fanatismus nebo ztrnulost, stupňující se jednou až v krutost, podruhé ve lhostejnost, a líné zahnívání. Nelze tedy proti sobě stavěti ve smyslu dobra a zla teplo a chlad, oheň a vo­du, jež jsou přirozené a čisté, nýbrž lásku proti nenávisti, čistotu proti kalu, dobro proti zlu, . přirozenost proti nepřirozenosti. Všechno dobré je přirozené a může býti zdravé. Všechno zlé je nepřirozené a musí způsobiti nemoc. Bude-li lidská společnost dobrá, dožije se štěstí a ra­dosti, rozkvětu a požehnání. Je-li zlá, provází ji neštěstí a žal, rozklad a kletba.

Dobro přitahuje a posiluje dobré, taktéž zlo zlé. Tak třídí se zrno od plevele ve vanutí očistných dob.Také uzdravování nemocí může nejbezpečněji nastávati návratem k přirozenos­ti, tj. k dobru, k pravdě, spravedlnosti, lásce a věrnosti, ke kráse a harmonii, prostě k mravním hodnotám, jež jsou hodnotami duchovními. Ty zvyšují vždy niterný žár, jehož je čistá věcnost chladivě osvěžujícím doprovodem, aby duch neshořel blažeností v milostech lásky, ale v čis­totě tvořivě uskutečňoval dílo dobré vůle na zemi a později i v oblastech stvoření.

Při pocitu chladu zasahuje tedy do léčení očistný proud, čímž se dráhy a centrum čisto­ty vzruší tak, že přivodí pocit ochlazení. Očistný proud však není dominující nebo přímá sou­část léčivého proudu milosrdné lásky, nýbrž zvláštní pomocí očistných sil stvoření, vnášejí­cích jas a přivozujících vlnivý pohyb utváření krásy. Do všeho zasahují a všechno zjasňují, co chce v čistotě působit, utvářet se, žít.

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit