Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina
sobota 6. září 2014 23:44
  Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina     napsal: Pavel Krajíček   Artur Zatloukala cituje Abdrushinem vyděděného Herberta Vollmanna  ve spisku roku... číst více...
IMAGE Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?
neděle 7. září 2014 10:38
Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?     napsal: Pavel Krajíček Normální člověk, když má vyvodit důsledky a závěry z nějaké situace, tak si vyhodnotí všechny skutečnosti a... číst více...
IMAGE Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu
pátek 1. prosinec 2017 9:17
  Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu     Předmluva (Pavel Krajíček): Pan Jaroslav Peroutka nám v článku sestavil názornou ukázku zásahu do dokonalosti Poselství... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

22 - Teplejší a chladnější magnetické proudění

 Při magnetickém léčení bývá zpravidla poukazováno pacienty na pocit příjemné vře­losti, někdy však i pocit chladu, který oni při ošetřování pociťují. Je to jen subjektivní pocit, nebo jemnohmotná skutečnost?

Je to oboje, jak jemnohmotná skutečnost, tak i zvýšený subjektivní pocit. Všimněte si nejprve jemnohmotné skutečnosti. Při magnetickém ošetřování záleží na tom, jaký druh léčivé síly právě probíhá a co je při něm v převaze účastno. Převažuje-li potřeba očistných zásahů, jsou tyto chladnější, neboť je posiluje čistota, která je vždy chladná a strohá. Uplatňují-li se v převaze nebo výhradně proudy léčivé, jsou teplé, ba až žhavé, jsouce posilovány či vysílány láskou, která je vždy teplejší, ba až vroucí. A to ze samé podstaty věci. Láska vždy hřeje a čistota osvěživě chladí.

Na pociťování chladu nebo tepla při léčení má tato skutečnost svůj jemnohmotný vliv. Avšak rozdíly v teplotě jemnohmotných proudů jsou vzhledem k tělesné skutečnosti nepatrné, takže ztěží pociťovatelné. Poněvadž však zasahují přímo centra a dráhy čistoty a lásky v člo­věku, jsou jejich indukčním zesílením zvýšeně pociťována, takže lze mluviti i o subjektivním pocitu. Je však účastno oboje. Jemnohmotné proudění svého druhu i zesílený, či zvýšený vlastní pocit.

Tím není jemnohmotná skutečnost menší. Naopak, dovede-li způsobovat odezvy v mnohem hrubohmotnějším těle, musí to býti síla velmi reálná a silného vlivu. Její průkaz­nost je tím vnořena v nemalé míře i do oblastí tělesných smyslů, do jiné hrubší podstaty, hut­nější a tím méně citlivé a méně ozvučné.

U lidí nedobré vůle není však nic pociťovatelného průkazné. Ale o ty se nejedná. Zato citový člověk dobré vůle rád uzná jemnohmotnější skutečnosti, které mu zprostředkují jeho pocity, duševní stavy a city za jsoucí skutečné, reálné. Vždyť hlas svědomí přitaká mimotěles­ným skutečnostem rád a s vědomím pravdivého skutečna, jestliže mu dopřejeme duchovní svobody a vzletu. Pak si skutečnosti mnohokráte ověří a případné fantasie nesvědomitých lidí zavrhne.

Sledujeme-li průběh jakékoliv jemnohmotné nebo duchovní síly, rozechvívající nitro shůry přes zadní mozek, tu proudy čistoty jsou nejvíce pociťovatelné v páteři a v břišní kraji­ně, tak zvané sluneční pleteni. Proudy lásky jsou opět nejvíce pociťovatelné v hrudi. Ač oboje probíhá týmž niterným okruhem, popsaným v knize "Léčivý magnetismus", Obr č.4, neboť rozechvívají nejvíce své příslušné centrum. Též každý člověk to někdy pocítil při silných dojmech a to buď tak zvaným mrazením v zádech a 'svíráním v břiše, nebo oblažujícím niter­ným žárem v hrudi.

Teplo i chlad jsou projevy zdravého, přírodního života. Zlé, neboli nezdravé, jsou přemíra, fanatismus nebo ztrnulost, stupňující se jednou až v krutost, podruhé ve lhostejnost, a líné zahnívání. Nelze tedy proti sobě stavěti ve smyslu dobra a zla teplo a chlad, oheň a vo­du, jež jsou přirozené a čisté, nýbrž lásku proti nenávisti, čistotu proti kalu, dobro proti zlu, . přirozenost proti nepřirozenosti. Všechno dobré je přirozené a může býti zdravé. Všechno zlé je nepřirozené a musí způsobiti nemoc. Bude-li lidská společnost dobrá, dožije se štěstí a ra­dosti, rozkvětu a požehnání. Je-li zlá, provází ji neštěstí a žal, rozklad a kletba.

Dobro přitahuje a posiluje dobré, taktéž zlo zlé. Tak třídí se zrno od plevele ve vanutí očistných dob.Také uzdravování nemocí může nejbezpečněji nastávati návratem k přirozenos­ti, tj. k dobru, k pravdě, spravedlnosti, lásce a věrnosti, ke kráse a harmonii, prostě k mravním hodnotám, jež jsou hodnotami duchovními. Ty zvyšují vždy niterný žár, jehož je čistá věcnost chladivě osvěžujícím doprovodem, aby duch neshořel blažeností v milostech lásky, ale v čis­totě tvořivě uskutečňoval dílo dobré vůle na zemi a později i v oblastech stvoření.

Při pocitu chladu zasahuje tedy do léčení očistný proud, čímž se dráhy a centrum čisto­ty vzruší tak, že přivodí pocit ochlazení. Očistný proud však není dominující nebo přímá sou­část léčivého proudu milosrdné lásky, nýbrž zvláštní pomocí očistných sil stvoření, vnášejí­cích jas a přivozujících vlnivý pohyb utváření krásy. Do všeho zasahují a všechno zjasňují, co chce v čistotě působit, utvářet se, žít.

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit