Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?
neděle 7. září 2014 10:38
Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?     napsal: Pavel Krajíček Normální člověk, když má vyvodit důsledky a závěry z nějaké situace, tak si vyhodnotí všechny skutečnosti a... číst více...
IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

14 - Vina a odplata

 Mnozí lidé se domnívají, že ošetření léčivým magnetismem je tak zázračné, že uzdra­vení nastává ihned. Ač mnohé případy jsou tohoto druhu, přece jen se nemohou vymykat z rámce zákonitosti, která musí proběhnout a naplnit se.

Podívejme se jednou na současný stav lidských vin, které vyplývají z lidských provi­nění proti přírodním zákonům, nebo z nedbání duchovního růstu v přísném řádu stvoření.

Kolik stamilionů lidí jedná bezcitně pro ukojení svých vlastních žádostí na úkor dru­hých. Kolik zločinců všech druhů a stupňů vzdělání vnucuje své úchylné názory jiným, při čemž se dopouští nejhrůznějších podlostí a vražd. Kolik kořistníků jejichž jednání je vypočí­táno na zisk a oklamání bližních, těží z jejich důvěřivosti, aby je zavedli tam, kam potřebují, do tenat svých prospěchářských zájmů. Kolik lidí kuje pomstu v šílené nenávisti a vzteku, nemluvě o těch, kteří se ve vlastní rodině dopouštějí útisků a jiných přehmatů.

Je to pohled do nekonečné mravní bídy ledabylosti a zločinnosti všech odrůd. A to vše je vytvářeno, chtěno a řízeno lidmi samými. Lze si představiti, co bude za tyto přestupky ná­sledovat? Jaká utrpení a nemoci musejí přijíti, aby člověk smyl svou vinu v očistné lázni zpětných účinků? Hrůza musí pojmout každého, kdo se odváží věcně pohlédnout na tento současný stav lidstva.

Je pak možno, aby nějaký důsledek těžké zločinecké viny byl smyt vztažením rukou přírodnío léčitele? Nemusí tu proběhnouti zákony i tvrdý projev odplaty, která jediná přináší ve zpětném účinku možnost odpykání a milost znovunalezení přirozeně dobré podstaty lid­ství? Nebylo by protipřirozeným bráti provinivšímu se člověku možnost polepšení, které spo­čívá ve vyžití jeho viny a v poznání závislosti člověka na vyšším řádu světů, jímž jsou řízeny i osudy jedinců?

Vyléčení neboli odpuštění karmy může nastati pouze s odpykáním nebo polepšením. Všechno jiné by bylo novou vinou a zdržováním člověka od vývoje, který má jíti ráznými kroky vpřed! Uzdravení pro prázdné cíle není pokrokem.

Není také žádoucí, aby skutečnost pomoci léčivé síly uznali všichni lidé, jak se o to někteří z léčících snaží. Má míti uznání jen lidí dobrých. Nedobrým se nemá nabízet nebo jakkoliv vnucovat. Svým rozumovým myšlením ji stejně nemohou pochopit takovou, jakou ona jest a zužujícím zkreslením způsobují jen zmatky a škody. Rozumové myšlení nedává viděti šíři a hloubku milosti léčení.

Jen v jádru dobrým lidem nebo o dobro usilujícím má jí býti pomoženo, aby dobro na zemi bylo posíleno a vědomí naší závislosti na milostech Božské Lásky procítěno a pochope­no. Ne rozumově, ale jemným citem, který je okrasou přirozených lidí. Nic protipřirozeného nemá dostávati posily z pomocí Světla.

Je nabíledni, že přírodní léčitel, který by odmítl léčení člověka, jehož cíle jsou proti­chůdné zákonům přírody, bude jím označen za domýšlivce nebo za člověka bez citu. Jest však skromnost v myšlení takového pacienta, že právě jemu se má dostati milosti uzdravení? Není tomu naopak?

Je hodně požadovačné osobivosti v tom, chtíti být zdráv cestou milosti ze Světla pro ochotné přisluhování temnu. To však takovýto nemocí postižený nevidí a nemá mu proto býti tento druh léčení nezodpovědně nabízen. Naopak, pro něj jsou nejvhodnější právě lékařské zákroky, při nichž není výjimek, neboť každé lékařství je povinno léčiti každého jako každý učitel je povinen vyučovati všechny žáky a každý státník vládnouti spravedlivě všem lidem a jako každý řemeslník a obchodník je povinen a ochoten vyjíti vstříc všem, kteří jeho pomoci a zboží potřebují.

Uzdravení léčivou silou magnetismu se však dostává každému jinak, což je regulováno vlastním vnitřním stavem pacienta, jeho poměrem k tomuto léčení a jeho poměrem k záko­nům stvoření. Podle toho léčivou sílu také přijímá, oceňuje ji a využívá.

(jít na další díl)

 

Komentáře   

Mirka
# Mirka 2015-04-10 11:37
Tento článek narovnává naše zkřivené postoje, náhledy, představy.
Je nanejvýš nezbytné si vštípit, k čemu nás p.Nedomanský v tomto článku naléhavě nabádá.
Děkuji za toto poučení.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
pavelrubes
# pavelrubes 2017-07-13 19:56
Já také děkuji, často jsem nad tím přemýšlel proč by se léčivým magnetismem mělo pomáhat lidem když platí zákon zvratného působení. Teď už chápu za jakých podmínek je možné tuto pomoc poskytnout.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit