Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu
pátek 1. prosinec 2017 9:17
  Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu     Předmluva (Pavel Krajíček): Pan Jaroslav Peroutka nám v článku sestavil názornou ukázku zásahu do dokonalosti Poselství... číst více...
IMAGE Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina
pátek 29. srpen 2014 8:58
  Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina     Toto je spracovaný skrátený preklad z kanadskej internetovej správy vo francúzštine, ktorú napísal Hugo Saint - Hilaire    ... číst více...
IMAGE Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera 1976
čtvrtek 24. listopad 2011 0:00
Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976     Rotz, 6. března 1976 Opis Doporučeně.   Slečna Irmingard Bernhardt Gralssiedlung Vomperberg A 6134 Vomp/Tirol  ... číst více...
IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
IMAGE Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?
neděle 7. září 2014 10:38
Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?     napsal: Pavel Krajíček Normální člověk, když má vyvodit důsledky a závěry z nějaké situace, tak si vyhodnotí všechny skutečnosti a... číst více...
IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský

 

Část 2. Člověk – nositel záření


 09 - Niterné chvěníCelkový vývojový pochod lidského ducha k vědomí a sebevědomí nastal a je poháněn i řízen silou rozhodnutí svobodné vůle. Ta byla obsažena především v prosbě i touze po vývo­ji a zrání, po plném osobním vědomí, avšak zde měly svůj první, podvědomý počátek již také niterné výchvěvy.

Byla to tedy svobodná vůle, která dala popud k pohybu niterného zrání a uvědomování. Tento pohyb nemůže býti jiný než krouživý, neboť jest důsledkem rozhodnutí ducha, který je věčný a jehož vnitřní vývoj může proto býti jen v kruhu nekonečnosti, věčnos­ti. /Obraz č.4/

​​Krouživý pohyb niterného chvění má býti stále jasnější, čistší a kolem sebe vyzařující a vytvářející krásu. K tomu slouží centrum čistoty na druhém pólu kruhu, která mu skýtá leh­kost, nový vzmach a pohyb k výšinám bytí.

Stálé niterné chvění v pohybu, tvořící kružnice výchvěvů, je radostnou písní blaženého cítění krás života, jenž jest z lásky. Její ohnisko je středem každého bytí a tím i jádrem ducha. Právě střed je ložiskem vycházejících a vychvívajících magnetických sil, které vystřelují ven a současně udržují v krouživé rovnováze a soudržnosti.

Láska, střed bytí, všechno oživuje, udržuje, spojuje a přivádí do náležité žhavosti. V ní je vroucnost radostného pohybu, pokus bytí a slunný žár všeho života, který je nejmocnější silou makrokosmu i mikrokosmu.

Ke svobodné vůli směřuje kosmické záření povzbuzujícího dobra, které pomáhá svo­bodné vůli rozhodovati se podle zákonů stvoření, pokud ovšem člověk svou svévolí nezne­možní tomuto dobrému vlivu možnost zapůsobení. Dobré zapůsobení je umožněno stejnými záchvěvy nitra. Jen dobro se může spojovati s dobrem.

Dobrý vliv kosmického záření je tu vždy, jen člověk s ním má svou svobodnou vůlí bud' silnější nebo slabší kontakt. Je to vliv, který tak dobře známe v hlasu svědomí.

Zlá vůle si ovšem najde jiný, ke zlu podněcující vliv. Přesto však i zde dobré kosmické záření není zcela přerušeno a bdí, pokud vnitřní přeměna prožitím a zkušenostmi je ještě možnou. Při jediném dobrém rozhodnutí pak tento dobrý kosmický vliv ihned opět povzbudi­vě zasáhne. Čím čistší a živější je niterné chvění, niterný pohyb, tím lépe slyšíme jemné vibra­ce kosmického záření dobra a můžeme se s nimi spojovati a žíti tak v souladu s věčností.Tři niterná ohniska lidského bytí způsobují všestranné působení, život a pohyb vpřed, tedy rotaci dobra. Je to svobodná vůle, která pravdou přivozuje všestranné působení, láskou žhavý život a čistotou pohyb vpřed.

Čím je čistší niterné chvění, tím dostává stále větší lehkost a vznos, takže výchvěvy krouživého pohybu vnitřního života se pak vinou spirálovitě výš a výše do netušených dálav, přitahovány vstříc zářivému domovu ve výšinách duchovních sfér.

Můžeme též říci, že svobodná vůle /A/ směřuje či ponouká vývojovým pohybem k zušlechtění, čistota /B/ povzbuzuje formováním krásy k dokonalému vyzrání a láska /C/ všechno oživuje, udržuje a spojuje v harmonický celek osobní živé jsoucnosti, onoho stále žhavějšího sebevědomí.

Můžeme to pocítit ve chvílích krásné duševní pohody, v dobách zanícení pro dobro a krásno, ve chvílích osvícení. V nich se člověk ladí na výchvěvy ušlechtilého lidství a napl­ňuje svůj život posvěcením každého počinu vzhůru vynášející zákonitostí. Tím také ke zjem­nění vnímání.

Život v zákonitosti není strohý, smutný, odříkavý a bezútěšný, naopak je to život pilné práce, radosti a štěstí, život intensivního přitakávání všem kladným hodnotám bytí s využívá­ním všeho, co je na zemi dáno k zušlechtění a zjemnění. Lidská láska v ní nabývá stále no­vých obzorů a širších zájmů a vede uměním vnitřního zrání k nebývalým radostem, štěstí a blaženosti.

Z každé i tísnivé životní situace vede paprsek světla vzhůru. Při upřímném soustředění nenechá na sebe pomoc dlouho čekati, ale je větší a dalekosáhlejší, než kam mnohdy směřuje lidská malichernost pozemských přání. Proto i nevyslyšení rozumového chtění je nejkrásněj­ším duchovním ziskem při cestě vpřed a záslibnou pomocí.

Při tom je však zapotřebí trpělivosti. Výchvěvy niterného pohybu je zapotřebí stále ví­ce stupňovati, ale v rozumovém očekávání osobních naplnění dovést vyčkávat až do doby zralosti, kdy se potíž jedním rázným zásahem pak lehce změní a to popudem zvenčí nebo zá­sahem z nitra, avšak v pravý čas. K tomu nejlépe přispívá pohyb niterného chvění. Byl člo­věku dán, aby zjevoval život a se životem spojoval.

Život ve světle je záření, pohyb a chvění. Život člověka, usilujícího o světlo, je též v záření, v pohybu vpřed a chvění, které se docilují pouze vědomým životem, prací, zkušenost­mi a hlubokým prožíváním.

Obraz č.4

 

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit