Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
IMAGE Jak někdo může pochybovat o slečně Irmingard?
sobota 6. září 2014 23:02
Argument farizejů z Hnutí Grálu:   "Jak někdo může pochybovat o slečně Irmingard?"     napsal: Pavel Krajíček   Slečna Irmingard byla nevlastní dcera Abdrushina z jeho druhého... číst více...
IMAGE Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina
sobota 6. září 2014 23:44
  Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina     napsal: Pavel Krajíček   Artur Zatloukala cituje Abdrushinem vyděděného Herberta Vollmanna  ve spisku roku... číst více...
IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

 
Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 
 
 
Připomínka
 

Léčení osobním magnetismem, jako každé přírodní léčení směřuje k témuž cíli, jaký je posláním lékařství všech dob. Pomoci nemocným ke znovuzískání zdraví.

Prostředky lékařské pomoci šly s vývojem lidského rozumu cestou věcného rozumo­vého vědění, z jehož zkušeností sestávají, z poznatků a pokusů, ověřených na lidských tělech, případně zvířecích. Ve své snaze po naprosté korektnosti se drží převážně rozumových vý­počtů, zabývajících se pomocí nemocnému lidskému tělu, tedy člověku, jak se nám jeví na­šimi poznávacími tělesnými smysly.

Léčení osobním magnetismem však není jen léčení hmotného těla, nýbrž léčením vý­chvěvů záření. Zabývá se nejen hmotnou existencí, ale též jemnohmotnou, jejíž záření je zá­vislé na duševním i duchovním stavu. Proto i jejich objasnění je nutno věnovat péči a zájem.

I když se lze při sledování jiného přirozeného vědění přidržovat a věnovat jen zářením hmoty a přírodních energií, při sledování lidské osobnosti nelze zapomínat na další druhy zá­ření, jejichž opomíjením by nemohl být průběh léčení a odůvodnění uzdravení nebo neuzdra­vení uspokojivý, úplný a tím i logický.

Člověk vyzařuje ze sebe přinejmenším také duševno. Je známo, že bud' duševní poho­du, harmonii nebo i duševní nesoulad. Ty nevyvěrají jenom z tělesných smyslů, nýbrž i z du­ševních prožívání. A jako existence duševních vjemů nemá svůj původ ve hmotném, v těle, v němž se sice zrcadlí a vychvívá, ale v duši, která je jemnější podstatou než tělo, tak duchov­ní zdravé cítění má svůj původ a zdroj ve stejnorodé podstatě lidského bytí, v duchu.

Člověk není mrtvá hmota. Kdybychom chtěli říci i jen oživená hmota, i tu bychom při­znávali, že ji něco způsobuje živou. A proč bychom hledali zdroje tohoto oživení jenom ve hmotě, když všichni cítíme, že máme také duši a ducha, jimiž jsme lidmi na rozdíl od zvířat. Jsme tvory, do nichž byla vložena jiskra vyššího původu, abychom jí, svou lidsky duchovní podstatou, působili na tomto světě k užitku a vývoji.

To cítí každý, kdo má cit, prochvívá to vědomím každého, kdo má svědomí, kdo nepo­tlačuje v sobě ušlechtilé lidské já sobeckými zvířecími pudy a obludnou nelidskostí.

Lidé, kteří v sobě znásilnili a uvěznili všechno duchovní, neporozumí ovšem ničemu mimo hrubou hmotu. Pro ty také vědění o jiných skutečnostech není. Zaměňují prostředek hmotného života za cíl a to s takovou zpupností a násilím, jakého jsme v posledních letech byli užaslými svědky.

S těmito lidmi nelze diskutovat, neboť jim,chybí podstatné pro pochopení: cit, svě­domí, živá mluva duše a ducha! Popírajíce je, ztratili sebe sama, svou mravnost, své lidství, svůj duchovně radostný cíl a rozprodali se negaci, temnu, pudům, nenávisti, strohému, syro­vému, ba surovému rozumu.

Chceme tu však sledovati vzestupné lidství, vedoucí k harmonii, k uzdravování ne­mocných, k přitakání životu a jeho ušlechtilým radostem, prostě věci, které povznášejí, které vedou od hmoty vzhůru k jasu duše, k teplu a kráse, k vroucímu životu ducha, k lásce a porozumění. Prostě k díku Tomu, kdo tyto světy stvořil a jehož jsou ony nezcizitelným, věčným vlastnictvím.

Spisek je jen malým výsekem vědění. Jiný stupeň pozorování může dáti jiné, další po­znatky a výhledy. Všechny jsou stejně vítané a žádoucí na počátku rozvoje tohoto nového vědění.

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit