Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?
neděle 7. září 2014 10:38
Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?     napsal: Pavel Krajíček Normální člověk, když má vyvodit důsledky a závěry z nějaké situace, tak si vyhodnotí všechny skutečnosti a... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
IMAGE Které Poselství Grálu číst?
neděle 7. září 2014 11:14
    Které Poselství Grálu číst?       napsal: Pavel Krajíček         Otázka: Pán Krajíček - mnoho čitateľov PG číta aj "zelené" aj pôvodné PG. Hovoria, že to je jedno ,... číst více...
IMAGE Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina
sobota 6. září 2014 23:44
  Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina     napsal: Pavel Krajíček   Artur Zatloukala cituje Abdrushinem vyděděného Herberta Vollmanna  ve spisku roku... číst více...
IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
IMAGE Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina
pátek 29. srpen 2014 8:58
  Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina     Toto je spracovaný skrátený preklad z kanadskej internetovej správy vo francúzštine, ktorú napísal Hugo Saint - Hilaire    ... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

59 - Osudové tkanivo

 

Výsledky dřívějších jednání člověka z minulých životů, všechna zaslíbení a předsevzatá splnění plynou k němu v pruhu živé záře osudového tkaniva, které směřuje ze shromaždiště for­movaných osudů k zádům.

Přináší různé tvary, které vnikají do vyzařování, prostupují je a způsobují stav, situaci, ja­ká byla kdysi zapříčiněna a která nyní směřuje k rozuzlení.

Je to živé záření živých forem, které nejsou člověku zjevné, ale které vytvářejí jeho osud, poměry a stav.

Obraz č. 51 znázorňuje jako příklad různé tvary osudového tkaniva. Blížící se hvězda na­vozuje životní situaci, v níž žena bude povolána k záslibné duchovní hodnosti, neboť její činy se formují jako svěží květy v rukou. Za hvězdou bude následovat probuzení duchovního daru, což je symbolizováno růží. Jím pak může požehnaně v lásce působit pro širší celek. Je to výsledek minulých dobrých činů a předsevzetí.

Osudové tkanivo, tento běžící pás, koberec, přináší však též výsledky špatných činů, tak­že v životě ženy proběhne osudové zakalení, nemoci, s následujícím tvrdým údělem vyznačeným kameny a konečně celý pás karmických příčin, které mohou způsobit odchod z této země nebo v příznivém případě aspoň smrtelnou nemoc. V ní přichází jasné rozpomenutí se na světlý du­chovní domov a skromná, nová, tichá, vroucí činnost, buď ještě zde na zemi nebo již na onom světě, podle toho, kde jsou pro ni příznivější podmínky.

Tato popsaná část osudového tkaniva může být prožita za několik desítek let normálního dobrého života. Žhavějším úsilím po dobru může býti zrychlena a tvrdost osudu i zeslabena.

Osudové tkanivo je živé a časový průběh jednotlivých událostí nelze předvídat. Některé běží rychleji a dohoní nebo i předběhnou událost jinou, neboť je to věčně živý pás osudových prožívání. Je-li některý člověk zvlášť světlý, pak se mnohé nepříznivé vlivy přepalují již na hrani­cích jeho vyzáření a neproniknou až k němu. V tom je symbolika neuvědomělá, nebo též uvědo­mělá, kdy symbolické prožívání je vědomým chápáním dřívějších provinění, jež způsobují potíže, ale oproti původnímu těžkému provinění již značně lehčí.

Těžším osudovým důsledkům minula říkáme karma. Může být velmi dlouhá i kratší, jak si ji jednotlivý člověk ve svých životech vytvořil. I nejtěžší karmu má možnost napravit, nechat ji lehčeji vyžívat a to v jasu svého dobrého úsilí. Vždyť tíže, s jakou dopadá na člověka, může být ulehčena jasným vyzařováním ducha a jeho touhou po pravdě a dobru, která zjemňuje kalná vlákna a zjasňuje je nebo dokonce i přepaluje.

Je to láska, která, prostoupila-li člověka, a činí tyto zázraky ulehčení. Člověk za ni nedo­vede být nikdy dosti vděčen. Zejména v nynější očistné době je každému dána nesmírná možnost zprostit se karmy vděčným přijetím Slova Pravdy a vnímáním jeho věčných hodnot.

V osudovém tkanivu výsledků minulých jednání, která se nám předkládají ke splatnosti, snášejí se nejen nepříznivé poměry a události, ale i důsledky šťastných rozhodnutí. Nemusí být proto osudové tkanivo jen splátcem nepříznivých vlivů karmy, ale i nositelem dobrých odměn, zaslíbení a světlých splnění.

Kdo to reguluje? Kdo přivádí účinky karmy k nám? Kniha „Ve Světle Pravdy“ od Abd-ru-shina přináší o tom záslib spravedlnosti ve zjištění: „Hvězdy řídí působení karmy a bdí nad ní.“  A dále: „Každá vina a veškerá karma jsou jen hmotné. Jsou jen uvnitř hmotného stvoření a nikde  jinde. Nemohou také přejít na ducha, nýbrž mohou se na něho jen zavěsit. Proto je možno smýt  veškerou vinu.“ 

 

Obraz č. 51 Osudové tkanivo

 

(jít na další díl)

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit