Právě přítomno

Přihlášení

 

FIO banka 

 

Číslo účtu: 

 

2100608848 / 2010

Pro platby ze zahraničí:

IBAN:  

CZ1420100000002100608848

BIC kód/SWIFT:   

FIOBCZPPXXX

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
IMAGE Abdrushinovo prohlášení
pátek 18. listopad 2011 22:36
 Abdrushinovo prohlášení       ze dne 26.10.1939     poznámka:  V přednášce 90. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší je věta: Vaším úkolem je, abyste ve všem... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

43 - Kruhový výchvěv přijímání

Kruhový výchvěv přijímání magneticky vibruje nad hlavou každého člověka, který myslí vskutku duchovně, tj. snaží se nechati rozeznět v sobě povznášejícímu citu před příliš uzemňují­cím rozumem.

Jsou dva druhy kruhů přijímání. Jeden pro aktivní a druhý pro pasivní činnost. K aktivní neboli mužské činnosti patří kruh přijímání jako kruhová, jemně vibrující anténa. (obraz č.21) Kruh pasivního, ženského působení je plnější je uzpůsoben k otáčivému pohybu a dotýká se pří­mo mozkového přijímacího aparátu (obraz č. 22 a 23). Tento ženský kruhový výchvěv přijímání je uzpůsoben pro vyšší dosah. Prostě ženství je vyzbrojeno větší zprostředkující schopností, která je pak životně důležitá pro oba druhy.

Uskutečňující mužství je v nejcennějších věcech zprostředkovaného vyzáření nezbytně odvislé od čistoty přijímajícího ženství. Ženství se může otevírat jako nádoba citů proudům po­znání volně a přímo, neboť je k tomu mnohem lépe uzpůsobeno než mužství. Svým kruhem při­jímání může snadněji svádět vlákna omilostnění k zakotvení netušeného štěstí a požehnání. Vždyť aparatura čistého ženství je zapojena jak na vyšší příjem vln a vyzáření, tak i na omilost­ňující a osvěžující proudy věčna v míře nejvyššího, blaženého štěstí. Jen malý závan tohoto štěstí činí domácnost hřejivou a útulnou, přitahující a proměňující a je s to učinit ze zhrublého muže nového člověka a z domácnosti ostrov míru a pokoje.

Přistupme k bližšímu pozorování ženské přijímací aparatury vyzáření v činnosti. Při klid­né duchovní úvaze ženy o vážných životních otázkách, vyzáří nejprve kruh přijímání a pak se za­číná roztáčet. Výchvěvy zadního citového mozku na něj působí magneticky přitažlivě, takže kruh přijímání se při rychlém pohybu ve středu prohloubí a vytvoří nálevkovitý tvar. Ten svými rych­lými otáčivými pohyby působí na vysoko kmitající duchovní záření savě, takže přitáhne světlé snášející se vlákno vědění, které rozezvučí citlivou ozvučnou membránu věděním, nebo milostí, kterou přináší.

Výchvěvy jejího jemného znění zachycuje zadní přijímací mozek a vyvolává v člověku tu­šení. Není to plné vědomí předního mozku, nýbrž cítění, projevující se ve světlém vědomí neboli svědomí tichým, jemným, oblažujícím posílením, zvěstováním, blahem, nebo i nabádáním a na­pomínáním.

Účelem těchto paprskových vyzáření snášejících se vláken však není varovat, je to pouze průvodní zjev. Většinou přináší spojení s různými kosmickými vyzářeními duchovních výšin, kte­ré spějí k člověku, aby ho posílily a spojily s proudy sil a tím se životem oblastí, bližších pravěč­nému domovu. Nenechávají ho na pochybách při všech životních proměnách a situacích, chce-li být jeho jednání v zákonech stvoření.

Při duchovně živé úvaze mužově se jeho aktivní kruh neotáčí, pouze rozechvívá a ladě­ním se uschopňuje k přijetí světlých výchvěvů a vin znění a umožňuje jejich zapůsobení v nitru pro aktivní činy.

Stát se přijímajícím nástrojem je vůdčím motivem všech lidí, otevřených paprskům, prou­dům a milostem světla.

Činnost kruhů přijímání je tedy všestranná. Zprostředkovává nejvhodnější nápoj ducha, nutný k jarému a svěžímu bytí. Je činný vždy, kdykoliv se nitro naladí úvahou, četbou nebo pro­žitím ke vnímání skutečného vědění. Nikdo nemůže rozuměti duchovní zákonitosti a opravdo­vému životu bez pomoci tohoto vyzářeného kruhu duchovního přijímání, který je prostředníkem k pochopení života výšin a jejich velebné souhry krásy s věděním, s živým děním nad prostorem a časem ve věčnosti.

Proto věčnost je symbolicky znázorněna nad každou vědomou lidskou bytostí magnetic­kým kruhem záře, kruhem přijímání neboli kruhem spojení s kosmem. Je to kruh opravdové du­chovní svobody. Pouta hmoty při jeho živých výchvěvech ustupují do pozadí a zanikají. Takový člověk ví, proč žije a čím je: tvorem vyšlým z duchovních oblastí, jejichž volání doléhá k jeho du­chovnímu uchu, ke kruhu vědomého přijímání, zcela jasně a zřetelně ho na ně upamatovává a ne­odolatelně k nim přitahuje.

Kruhový výchvěv přijímání se rozvlňuje při všech hlubších prožíváních a rozhodnutích, kdy je myšlení soustředěno na duchovní problémy, při řešení základních otázek lidského bytí. Jsou to důležité, sváteční chvíle lidského prožívání.

Kruhový výchvěv nám umožňuje pochopení toho, co je nad pozemským prostorem a ča­sem.

Významně znějí Ježíšova slova: „Kdo máš uši ke slyšení, slyš!“

 

(obraz č.21)  Kruhový výchvěv aktivního přijímání

  

 

 

(obraz č.22) Kruhový výchvěv pasivního přijímání    (obraz č.23)  Kruh pasivního přijímání v pohybu

 

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit