Právě přítomno

Přihlášení

 

Pravé lidství

 

 

 

Jen opravdové lidství je

 

pravou Bohoslužbou

 

 

Nový web MyČeši ♥

 

Protože Bůh tento národ miloval, Lva jako symbol Síly do znaku mu daroval 

 

 

Stránka na Facebooku

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina
sobota 6. září 2014 23:44
  Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina     napsal: Pavel Krajíček   Artur Zatloukala cituje Abdrushinem vyděděného Herberta Vollmanna  ve spisku roku... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
IMAGE Které Poselství Grálu číst?
neděle 7. září 2014 11:14
    Které Poselství Grálu číst?       napsal: Pavel Krajíček         Otázka: Pán Krajíček - mnoho čitateľov PG číta aj "zelené" aj pôvodné PG. Hovoria, že to je jedno ,... číst více...
IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

33 - Stupně duchovního žáru

 

Vnitřní život člověka můžeme připodobnit ke stupňům žáru na teploměru. Jak vřelý je je­ho vztah k pravdě, to je ke spravedlnosti, lásce a čistotě, tolik stupňů žáru obsahuje.

Čím je tento vztah přirozenější, to znamená prostší a důstojnější, tím vyšší je stupeň du­chovního žáru, který vyvinul, či který přivedl v sobě k vědomému zachvívání.

A poněvadž duchovní působení a služby mají také své stupně žáru, neboť jsou odleskem ostrovů v různých částech stvoření, může se člověk dostat do určité vědomé duchovní činnosti jen v čase, kdy v něm žár dostoupil patřičného stupně žáru.

Jinak by stál bez porozumění a nemohl by býti na onen druh záchvěvů zapojen. A přece jen spojení dává možnost požehnaného působení.

Kdybychom pro ujasnění vzali za pomůcku představy Celsiovu stupnici, tu by stupně vnitřního žáru služby počínaly 40° a mohly by v nejvyšším vývoji dostoupit 80°.

Od 40° do 50° by bylo působení v čisté přirozenosti. Člověk jí působí v rovnováze, ve spojení s bytostnými silami získává nové vědění o zákonech, i skálopevnou důvěru a hybnost a všechno to, co je barvy zelené. Toho je velmi mnoho a je to všeobsáhlé. I v přírodě je převaha zeleně, zákonitosti.

Od 50° do 60° je převaha působení v lásce, tedy v milosrdenství, obětavém porozumění, míru, vroucnosti a podobně.Ve všem, co je červené.

Od 60° do 70° je působení v čistotě, spojené s láskou, tedy v tom, co vyzařuje bíle, nebo s odstíny růžovou a modrou. Tak vzývání a velebení, pokora a cudnost, jemnost a ušlechtilost, úcta a věrnost mají zde své výchvěvy žáru.

Od 70° do 80° je působení ve vůli, v síle spravedlnosti, v přesvědčení, v poznání, v sebe-odevzdání se do fialových duchovních proudů vůle Světla. K ní se druží žlutá.

Ovšem tento obraz stupňů je příliš oddělující. Lze si však těžko hned představit všechno spojené, ač v žádném působení nemůže chyběti některá s druhých částí.

I zde v těchto stupních musí být všeobsažnost. Dělit se mohou pouze pro přehled a pro stanovení převahy určitého působení. Převaha znamená, že i druhé je tam obsaženo, avšak ne v míře obzvláště výrazné. Nejvýraznější je to, co se nejsilněji zachvívá, tedy ten druh činnosti, na nějž je člověk nejvíce, či nejharmoničtěji naladěn.

Tyto stupně jsou míněny jen ve smyslu niterné duchovní žhavosti, jako malá ukázka dru­hů niterného žáru

V podstatě je niterný žár regulátorem všech počinů a působivou složkou jejich náplně i vzniku. V niterném žáru je tajemství zralosti pro každý druh duchovní služby, i pro možnost je­jího splnění v plném akordu pochopeného a cílevědomého bytí. Bez něj nemůže býti celé splnění služby v míře potřeby daného životního úkolu, v němž, i při sebe větším nadání, by chyběla pl­nost živých záchvěvů, vedoucích k naplnění v zájmu vyšších cílů určení.

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit