Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Které Poselství Grálu číst?
neděle 7. září 2014 11:14
    Které Poselství Grálu číst?       napsal: Pavel Krajíček         Otázka: Pán Krajíček - mnoho čitateľov PG číta aj "zelené" aj pôvodné PG. Hovoria, že to je jedno ,... číst více...
IMAGE Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?
neděle 7. září 2014 10:38
Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?     napsal: Pavel Krajíček Normální člověk, když má vyvodit důsledky a závěry z nějaké situace, tak si vyhodnotí všechny skutečnosti a... číst více...
IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu
pátek 1. prosinec 2017 9:17
  Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu     Předmluva (Pavel Krajíček): Pan Jaroslav Peroutka nám v článku sestavil názornou ukázku zásahu do dokonalosti Poselství... číst více...
IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

31 - Sytost barev vyzařování

 

Barvy vyzařování jsou živé. Jimi každá věc zjevuje svůj druh bytí a služby. Nejsou to barvy nanesené, ale živě vystupující z vnitřku, z nitra. To je zapotřebí mít stále na mysli, je-li mluveno o barvě vyzařování, neboť barva povrchu a barva vyzařování mohou být různé.

Člověk jako duch vyzařuje ze své podstaty fialově. A přece jeho tělo není téže barvy, ba nemá s fialovou barvou nic společného. Teprve přímé a živé vyzařování ducha dává vystoupit fi­alovému záření v duchovním okruhu.

Uvědomme si však, že člověk na zemi je lidským duchem s několika obaly, plášti, těly. Poslední je plášť tělesný, jímž se téměř výhradně zabývá lékařská věda a jemuž věnuje veškerou svou péči. Bude však nutno zabývat se též ostatními obaly, aby mohla být vystižena sama pod­stata nemocí a zdraví, to je porušené záření.

To lze však jen cestou záření, zjistitelného stejnorodými smysly, tedy převážně vycítěním. Neboť ani plášť astrální, ani jemnohmotný, ani bytostný neboli duši, ani ducha samého nelze zjis­tit tělesnými smysly. Projevují se vyzařováním, které nelze vidět hrubohmotným zrakem. Tak se budou muset užít nové prostředky k získání vědění o těchto složkách lidské existence na zemi, od nichž je především odvislé lidské zdraví. Vždyť každá nemoc pochází z nedostatku vyzařová­ní.

Žádná barva není sama celkem. Každá je určitou částí podstaty, z níž získává svůj tón, svou stupnici jasu. Nejvyšší stupnici a též nejvyšší tón mají barvy jasné, světlé, jemné, nejhlubší tón mají barvy syté, tmavé.

Tyto druhy živých barev jsou i v podstatě každé bytosti. Pasivní neboli ženské druhy mají vždy však barvy jemnější, světlejší, vzletnější. Aktivní neboli mužské druhy mají barvy hrubší, tmavší, sytější a tím na hrubou hmotu působivější.

Zde jsou míněny čisté barvy, ne zakalené, do nichž se vloudila nečistota, tedy temno.

Tyto barvy mají svůj význam ve svém zcela vlastním druhu. Jak vedle sebe, tak i pod se­bou. Vedle sebe jsou rovnocenné, pod sebou jsou v jakési hierarchické posloupnosti. Tím je jen míněno kupříkladu, že barva zlatá i stříbrná jsou barvami vyššího původu než barvy duhové a podobně. Sejdou-li se však na jedné úrovni, jsou stejně cenné, neboť jsou všechny potřebné k životu na ní. Některé ve smyslu praktičtějším, jiné ve smyslu ozdobném, povznášejícím.

Každý orgán je odleskem určitého ostrova ve stvoření, znázorňujícího výslednou čin­nost, Má tedy také jeho barvu a tón.

Barvy duchovních záření jsou nejjemnější. Čím nížeji, tím jsou sytější, takže barvy hrubo-hmotné jsou poměrně syté.

Všechny přirozené barvy záření jsou čisté a jasné. Také jejich tóny jsou čisté. Tyto tóny jsou tím vyšší, čím čistší je druh záření.

V lidském vyzařování je obsažena celá stupnice barev s četnými odstíny a tím též celá stupnice tónů, jimiž tyto barvy vyznívají. Neboť v člověku je obsaženo v malém veliké dění stvo­ření. Znát toto stvoření znamená poznávat i sama sebe a vřadit se do zákonů, řídících všehomír.

Tóny jsou vyznívání barev. Proto musí býti činnost člověka vybarvená, určitá, jasná, jinak nemohou barvy jeho záření znít. V přítomnosti nevybarveného člověka je také vskutku mdlo a prázdnota.

(jít na další díl)

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit