Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Abdrushinovo prohlášení
pátek 18. listopad 2011 22:36
 Abdrushinovo prohlášení       ze dne 26.10.1939     poznámka:  V přednášce 90. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší je věta: Vaším úkolem je, abyste ve všem... číst více...
IMAGE Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera 1976
čtvrtek 24. listopad 2011 0:00
Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976     Rotz, 6. března 1976 Opis Doporučeně.   Slečna Irmingard Bernhardt Gralssiedlung Vomperberg A 6134 Vomp/Tirol  ... číst více...
IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
IMAGE Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu
pátek 1. prosinec 2017 9:17
  Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu     Předmluva (Pavel Krajíček): Pan Jaroslav Peroutka nám v článku sestavil názornou ukázku zásahu do dokonalosti Poselství... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Osobní záření

Jan Nedomanský

 

26 - Lidské vyzařování

 

Člověk, mající svůj původ v duchovní říši, tedy lidský duch pozdějšího stvoření, nese v sobě jiskru, duchovní jádro, které ho vyzařováním spojuje s obaly, těly, které je nucen na své pouti hrubšími oblastmi přibírat, aby se v nich mohl projevit a reálně žít.

Toto vyzařující duchovní jádro, v němž je zárodek věčného života, udržuje v člověku ne­ustálý tep jeho bytí. Jsouc živeno z věčných říší může věčně působit.

Proměny pozemských životů jsou jen episodami v celkovém vývoji bytí. Jsou stupni vze­stupu, pokud se v nich člověk ovšem svou svobodnou vůli nezpronevěří účelu své existence.

Stává-li se duchovní zárodek vědomým, vyzařuje více než původní nevědomý zárodek, jehož žár stačil jen k udržení osobního života. Tento žár vědomého života prozařuje pak obaly a ještě později je přezařuje, způsobuje kruhy výchvěvů tvořivého formování.

Mezitím se stává i s vlastním jádrem změna. Nabývá určitých forem krásy, takže není pouze jiskrou, ale, jiskřícím, krystalizujícím střediskem vhodně usměrněného žáru. Tento žár vy­volává z lásky život, který je k tvořivému působení prodchnut čistotou, jež stanovila zákony formování. V tom je základ vědomého bytí.

Nevědomý duchovní zárodek září v určitém malém osobním okruhu. Vědomý duchovní zárodek vyzařuje tento život dále, k formám širšího projevu. Nakonec se plně vědomý vřazuje do záchvěvů vyšší vůle, v níž jediné je tvořivý život světla.

Světlo to bylo, které v něm život vůbec utvářelo. Jinak by nebyl vznikl ze Světla, z vý­běžků jeho vyzařování, jako nepatrná sraženina duchovního žáru, toužící dosíci vědomí, aby směla být též účastna blažených záchvěvů radostného tvoření, které je domovem v povznášejí­cích úrovních jeho původu, v nichž nespočetné zástupy bytostí vytvářejí hymnus díků vědomým formováním krásy.

Člověk má na základě svého původu ze světla schopnost světlo přijímat. V tomto přijí­mání je počátek vědomého lidství, jeho druh, působení a činnost. Tedy také druh jeho vyzařová­ní.

Člověk jako duch proto vyzařuje to, co přijímá. On sám se nestvořil, nežije ze sebe, nýbrž ze Světla. Nemá proto také žít pro sebe, nýbrž pro uskutečnění vůle Světla.

A protože Prasvětlo samo je původcem veškerého vyzařování, může jasné vyzařování vést jen vzhůru. Vždyť ve výšinách je přitahující východisko ducha. Přitahující proto, že mocná duchovní záře působí magneticky přitažlivě na všechno duchovně vyzařující ve stvoření. Proto ona nutnost dobrého života, jehož výslednicí je harmonické vyzařování, to jediné, co je duchovně přitahováno vzhůru a je proto jedinou možností vzestupu.

Člověk má tedy v sobě duchovní jádro, které je jak kotvištěm přijímaného záření a tím příjemcem, tak i ohniskem zpracovaného vyzáření, tedy dárcem.

Obaly, které vyzařují pod tlakem žáru ducha svým druhem, způsobují přeměnu duchovně osobního záření v bytostné, jemnohmotné a hrubohmotné.

Bytostnému můžeme též říkati duševní, jemnohmotnému podvědomé a hrubohmotnému tělesné. To jsou, s duchovním podstatným vyzářením, hlavní druhy, které si musíme uvědomit pro přehlednost celkového vyzařování, abychom mohli vůbec pochopit člověka jako souvislou, navzájem spojenou soustavu záření.

(jít na další díl)

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit