Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Návštěvy

Dnes65
Včera155
Týden713
Celkem466534

Právě přítomno

3
online

Přihlášení

 

REGISTRACE

 

Registrujte se na Pravém lidství

 

 

 

 

www.pravelidstvi.cz

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking
 
 
Můj pohled na homosexualitu 
 
 
 
 

Protože jsem byl nařčen lidmi, kteří si říkají vlastenci, že zavrhuji lidi (homosexuály), tak je zapotřebí, abych situaci objasnil. Především nejsem proti homosexuálům, ale jsem proti propagaci homosexuality. Nejdříve vysvětlím, jak homosexualita vzniká a poté jak se má k ní správně přistupovat.

Každý člověk se na počátku, ještě před první inkarnací, rozhodne pro mužství, nebo ženství; toto rozhodnutí je trvalé a nelze je zvrátit. Mohou pouze vzniknout pokřiveniny. Jak vznikají? Když například žena během života neplní svůj úkol a pomužšťuje se, a tak zakopává své ženské jemné vlastnosti, tak si skrz svou svobodnou vůli utkává jemnohmotné nitky, které ji v příští inkarnaci přivedou do mužského těla. Opačně, změkčilý muž, který se začne více chovat ženský, se příště inkarnuje do ženského těla. 

Takže máme lidi už inkarnované v opačném těle a máme lidi, kteří jsou ve správném těle, ale teprve usilují o pokřivení. Obojí je špatně, protože je to proti zákonům stvoření a dotyčným hrozí duchovní smrt, protože v takovém stavu nemohou obstát v závěrečném dění, pokud se do té doby nenarovnají.

Rozumáři a materialisté, kteří mají zúžený obzor skrze svůj zmrzačený přepěstovaný rozum, který pochází z hmotného mozku, a proto může chápat pouze hmotné věci, tak tito vedou homosexuály do záhuby tím, že jejich pokřivení schvalují a podporují.

Je zapotřebí, aby skutečně vědoucí lidé objasnili homosexuálům, o co jde, a snažili se jim pomoci toto pokřivení narovnat… V tom spočívá pravá láska.

Protože ale omezení rozumáři nemají vhledy do duchovna, kde většina dějů má své kořeny, dochází k takovým přehmatům, jako je schvalování homosexuality. Není možné dávat mládeží jako příklad pokřivení zákonů stvoření. Dokud ale budou u moci omezení fanatici, materialisté, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby, nenastane ozdravění.

Nikdo tedy neříká, že by měli být homosexuálové nějak postihování či pronásledování, ale také by se nemělo toto pokřivení propagovat. My, normální lidé také nechodíme do průvodu s holým zadkem a nevykřikujeme: „Jsem normální!“ O to více by lidé, kteří stojí křivě ve stvoření, neměli pořádat nějaké průvody a chlípné exhibice. To pak není divu, že se  daří oslovovat řadu velmi mladých lidí různými extrémisty a fanatiky, devianty a zhoubnými ideologiemi apod. Nemají žádné ideály, národní kořeny, hrdost a lásku k vlasti. Čemu je učí dnešní rozumáři a materialisté? Místo lásce k vlasti je učí masturbaci, jakožto zdraví prospěšné činnosti, a pohlavnímu styku s přáteli stejného pohlaví. Můžeme se pak divit, že namísto národních hrdinů nám tady vyrůstá generace potetovaných slizkých onanistů a hermafroditů?

Takže jádro problému je v tom, že omezení rozumáři nejsou schopní zjistit skutečné příčiny homosexuality. Za homosexualitu si může každý sám, skrze svou svobodnou vůli. Neobstojí ani argument, že se tak narodil a nemůže za to. Člověk si může za vše, dokonce i za podmínky, do kterých se narodí. Příčiny toho leží v předchozích inkarnacích – co člověk zaseje, to také sklidí, často v příští inkarnaci. Za toto omezení a neschopnost se v tom orientovat může nebezpečná sekta materialistů. Pokud necháte tyto fanatiky u moci, tak lidstvo přivedou do záhuby. 

Pro ukázku ještě nějaký další příklad, který omezení materialisté nejsou schopní správně posoudit:

Například v blázincích různě posedlí, schizofrenici apod. Rozumáři nejsou schopní vidět, co se skutečně děje, zaznamenají až projevy v mozku… nevidí tedy, že například onen „blázen“ vůbec nemusí být blázen, ale je prostě jasnovidný a hledí astrálním nebo jemnohmotným zrakem… sám o tom nevěda myslí si, že má halucinace. Může poděkovat dnešním chytrým rozumářům a materialistům, protože ti jsou stejně omezení jako on a nemohou mu vysvětlit, co se ve skutečnosti děje.

Stejně jako v dalších případech, kdy lidský duch je posedlý jiným lidským duchem, protože sám je vnitřně (duchovně) líný a toto své posednutí jinému lidskému duchu umožnil. Toto vše rozumáři nemohou vidět a jen u postižených léčí stále mozek, protože i tato posedlost jiným duchem se u postiženého nějak projeví v jeho mozku, ovšem není to příčina. Příčinu tedy rozumáři nevidí, a tedy nemohou ani dojít ke správným závěrům a úspěchům. 

Toto nebezpečí omezení rozumářů spočívá ve veškeré jejich činnosti, proto svět vypadá tak, jak vypadá. Kdyby byli lidé normální, s nezkřiveným rozumem a s poznáním duchovních zákonů, tak by byl na zemi rajský stav, mír a štěstí. Dnešní zoufalý stav a řícení se do záhuby je pouze důsledkem neomezené nadvlády nebezpečné sekty materialistů, o čemž nemůže nikdo pochybovat, protože o tom svědčí celé dějiny i přítomnost.

--

Tento článek jsem napsal poté, co jsem oslovil na Facebooku stránku, která se vydává za vlasteneckou a má skoro 10 tisíc fanoušků. Odmítli spolupráci, a to hlavně z důvodů, že já podporuji Okamuru, tedy SPD, že neschvaluji homosexualitu, a také, že nejsem stejně zatvrzelý rozumář, jako jsou oni, že tedy věřím na lidskou duši a reinkarnaci. Tak já na to nemusím věřit, když mnohé z toho vědomě prožívám a prožitím vzniká přesvědčení na rozdíl od domýšlivosti rozumářů, kteří si vše jen přečetli jinde.

Všimněte si, jak si temno dosazuje svoje lidi i do míst, kde by člověk očekával normální lidi. Vlastenecká stránka a opět ve vedení homolobby a zatvrzelí materialisté, tedy ti, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby. Jim se nelíbí, že já podporují jediné vlastenecké hnutí v parlamentu… a to si říkají vlastenci! Tuším, to nebude lehké vymýtiti tyto trabanty temnot, kteří nesou před sebou pokrytecký štít: Vlastenci.
 
​Jinak já přece nikomu nevnucují své názory, tak nechápu​, proč​ se tak ​mnozí ​​rádoby demokraté ohrazují. V článcích píšu pouze své názory, ale nikde neříkám, že je to podmínka při vstupu na web MyČeši s nimi souhlasit. Nelze přece předpokládat, že všichni registrování na webu MyČeši jsou a budou věrnými následo​​vníky mých názorů. Mě by něco takového ​ani nenapadlo. Jde přece o diskuzi a výměnu názorů, tak nechápu proč tzv. vlastenci, jakmile není podle nich, tak hned se nás straní. Samozřejmě jde o řečnický obrat, protože ​pro člověka, který je vnitru živy, není problém sledovat vnitřní pohnutky druhých. 

Na web mají zakázaný vstup pouze prozápadní chlípníci, jinak každý slušně diskutující vlastenec je vítán. Ono odkládání masek, které se pomalu začíná projevovat, se samozřejmě týká i vlastenců nebo těch, kteří si na ně hrají. Samozřejmě, že jde o zákon stejnorodosti, proto vše falešné a pokrytecké je odpuzováno tím, co je pravé, čisté a ušlechtilé a takový chce být i web MyČeši.