Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking
 
Křesťanství, církev, islám
 
 
 
 
 
 
Nejvyšší učení, které kdy bylo na zemi přineseno, spočívá v Kristově Slově, tedy to nezkřivené. Ne to, které sepsali Ježíšovi následovnici a kteří je z velké části sepsali podle svého omezeného pochopení. A už vůbec ne církevní výklady, které jsou mnohdy zločinem na Slově Božím. Kristus svými obraznými výklady vysvětloval zákony stvoření a to co z nich vyplývá pro člověka.
 
Vezměte si např. apoštola Pavla, který má v bibli mnoho listů a který v podstatě založil církev. On byl celý život farizej, žid. Ježíše nikdy neviděl. Až po ukřižování se mu Ježíš zjevil duchovně (Ježíšova duše, která opustila tělo). Pavlovi byl otevřen jemnohmotný zrak a uviděl Ježíšovu duši, stejně jako ji viděli předtím jeho učedníci. Jenže byli natolik nezralí, že se domýšleli, že vidí Ježíše samotného ve hmotném pozemském těle. Co zbývalo Pavlovi, který byl farizej a měl nastudovaný Mojžíšův zákon, než hlásat to co viděl (nebo se domýšlel že vidí). Viděl Krista, který byl dříve ukřižovaný, stát před sebou, tak začal všem tvrdit, že vstal z mrtvých. Spojil si to a navázal na svou předchozí víru židovství a založil falešnou církev o výkupné obětí Krista, který na sebe vzal naše hříchy. Totální blud, který odporuje nejprostšímu citu pro spravedlnost. Každý by to musel poznat, kdyby nebyl lína ovce.
 
Kristus samozřejmě mohl uniknout pozemské smrti, tím by ale jeho Slovo upadlo do zapomenutí. Proto se nechal ukřižovat! Aby jeho smrt ostatní utvrdila ve víře ve Slovo, které hlásal. Všimněte si, že Kristus celou svou dobu, kdy hlásal Slovo Boží, tak stále vysvětloval zákony stvoření a říkal, že jen ten, kdo jeho slovo zachovává, jen ten bude spasen. A co udělali jeho následovnici po jeho smrti? Smysl jeho života najednou upadl do zapomenutí. Církev využila největší slabosti líných ovčanů a na této slabosti vybudovala svou stavbu. Slíbila jim místo v nebi a odpustila všechny hříchy. Přesto, že Kristus říká: Ne každý kdo mi říká Pane Pane vejde do království nebeského, ale pouze ten kdo činí vůli mého Otce v nebesích! Pořád to stejné jen jinými slovy. Jen ten kdo se vřadí do zákonů stvoření a žije podle nich jen ten obstojí.
 
Dnešní křesťané jsou vnitřně duchem líní a proto jejich víra je vlažná a mrtvá. Velkou část viny má na tom církev. Ta zakázala svým ovečkám přemýšlet a cítit a zkoumat a nutí je slepě věřit blábolům. Nedávno zemřel kardinál Vlk. To musí být strašlivé probuzení na onom světě, když zjistíte, že na vás visí statisíce svedených duší a že je musíte všechny osvobodit z bludů, kterými jste je obtížili a svedli na falešnou širokou cestu do záhuby. Okamžitě zpět k inkarnaci... jenže je velká pravděpodobnost, že na zemi bude zase pokračovat ve svých bludech. Těmto lidem skutečně hrozí duchovní smrt, protože nestihnou zavčas osvobodit všechny jimi svedené duše. 
 
Církev napáchala obrovské škody. Největší zlo, které způsobila je to, že zlikvidovala (překroutila) Ježíšovo zaslíbení o Duchu Pravdy, kterého Ježíš zaslíbil, že až přijde, tak nás uvede do celé Pravdy. Církev toto nepochopila a vše co nepochopila vyložila podle domýšlivosti svých mozků. A tak všichni církevníci nyní nečekají na Ducha Pravdy, kterého jim Ježíš zaslíbil (a který už tady byl a své Slovo sepsal). Následek tohoto nepochopení bude strašlivý. Mnoho lidí bude vrávorat okolo poslední možnosti záchrany a ve své domýšlivosti půjde vstříc zničení a záhubě.
 
Pokud se křesťané neprobudí, tak je zotročí někdo silnější a proto také klepe na dveře dogmatický islám. Proč vedení Evropy nerozvíjí pravé křesťanství? A místo toho raději propaguje islám? Protože ve vedení států máme už dlouho nebezpečné devianty rozumáře a materialisty, kteří tento svět zpustošili a vedou jej do záhuby. Tito temní zaprodanci nenávidí Světlo a čistou Pravdu a proto se jim pravé učení o Bohu nehodí. 
 
Modlím se k Pánu, aby nám křesťanům dopřál oživení a vzestup obnoveného pravého křesťanství. Aby žádná jiná zhoubná rozumářska ideologie nemohla toto nejvyšší učení Lásky umlčet. 
 
 
 

Komentáře   

Petra Alžběta Doležalová
+3 # Petra Alžběta Doležalová 2017-03-22 10:28
Dekuji!!! Modlim se s Vami.
Eva Linselová
+1 # Eva Linselová 2017-03-22 20:49
Je to aj moje prianie aby pravé kresťanstvo zvíťazilo nad islamom,ktorý sa v Europe veľmi rozmáha.
Pavel Krajíček
# Pavel Krajíček 2017-03-30 09:16
V tomto článku jsem psal o propagandě islámu namísto křesťanství u nás a nyní o tom čtu článek z praxe:

Citace:
Školy vychvalují dětem islám. Alláhu akbar, návštěvy mešit. Je to jed, promlouvá rodič, za jehož názory dostala dcerka důtku

článek: parlamentnilisty.cz/.../...

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.