Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Návštěvy

Dnes135
Včera202
Týden719
Celkem461585

Právě přítomno

1
online

Přihlášení

 

Přidejte se k nám na MyČeši:  

 

Skupina Poselství Grálu

 

 

 

Příspěvky v této skupině jsou vidět pouze pro členy této skupiny.

 

zaregistrujte se

 

Real time web analytics, Heat map tracking
 
Budete vědět a chápat vše,
 
aniž byste museli přemýšlet
 
 
 
 
 
 
Už jsem se krátce zmínil v jiných článcích či příspěvcích o tom, že my na zemi napodobuje to co je nahoře v duchovnu v daleko dokonalejší formě. V tomto článku se chci věnovat internetu, ale dříve připomenu několik drobnosti. Říkal jsem že např. dalekohled je pozemská pomůcka pro zření do dálky. V duchovnu tyto pomůcky nepotřebuji. Duchovní říše se nachází vysoko nad všemi hmotnými vesmíry, je zcela jiné lehčí podstaty.
 
Lidský duch tam svou vůli jednoduše se zaměří na svůj pozorovaný objekt a vidí jakoby tam přímo byl u něj. To znamená že z duchovna vidí klidně k nám na zemi do místnosti a vidí nás jako by tam byl s námi. Stejně je to s mikroskopem, rentgenem a pod. Nelze si přece myslet, že nahoře v dokonalosti nemají něco co máme my tady na zemi. Naopak, my jsme ti, kteří kopírujeme od nich. Jenže těžkopádná hrubohmotnost může být jen pouhou atrapou vysokých lehkých úrovní a pro mnohé věci musíme použít hrubohmotnou pomůcku.
 
Nyní  k internetu. Abdrushin píše:
 
Hledáte Pravdu. Co je Pravda? ...

...Pravda zůstává si však stále stejnou, nemění se, protože je věčná. A poněvadž je věčná, nelze ji nikdy čistě a skutečně pochopiti pozemskými smysly, které znají jen změnu tvarů! Staňte se proto duchovními! Prostými všech pozemských myšlenek a máte Pravdu, zůstanete v Pravdě, abyste se v ní koupali, trvale ozářeni jejím čistým světlem, neboť vás úplně obklopuje. Plovete v ní, jakmile se stanete duchovními.

Pak nebude vám již třeba pracně se učiti vědám. Nepotřebujete se báti omylů, ale máte na každou otázku již odpověď v Pravdě samotné. Ba nemáte již ani otázek, protože víte a chápete vše, aniž potřebujete myslet, protože váš duch žije v čistém Světle, v Pravdě!  (z přednášky 2. Probuďte se!)

-

Mnozí si možná nedovedli představit, jak to funguje přímo, ono Abdrushinovo: "víte a chápete vše, aniž potřebujete myslet, protože váš duch žije v čistém Světle, v Pravdě!"

A právě náš pozemský internet je napodobeninou toho o čem se zmiňuje Abdrushin, že je v duchovnu běžné. Mnozí vědí, že nedávno Google představil jakési brýle, ve kterých byl procesor a ve sklech vlastně displej a dotyčnému se před očima zobrazovaly informace a pod. Zkuste se posunout o pár roků ještě do budoucnosti a představte si ty brýle jako kontaktní čočky a procesor vpíchnuty pod kůži u spánku. A máte člověka, který si najde veškeré pozemské informace ("tedy ví vše, aniž by musel přemýšlet") a aniž by bylo vidět na něm, že s něčím pracuje (tablet, mobil). Samozřejmě jde jen o hrubou atrapu toho, co je nahoře v duchovnu běžné.

Abdrushin tedy říká, že kdo se napojí na tento duchovní "internet" bude vědět a chápat vše, aniž by musel přemýšlet. Tento duchovní "internet" je v celém stvoření a jsme jim obklopení, stejně jako jsme obklopení na zemi našim hmotným internetem. Na ten duchovní se ovšem dá napojit jen za zcela určitých podmínek. O těch podmínkách se Abdrushin také zmiňuje: "Staňte se proto duchovními! Prostými všech pozemských myšlenek a máte Pravdu"... ano pro dnešní pozemské lidi s přepěstovaným rozumem je to něco nepředstavitelného... zbavit se všech myšlenek. 

Někdo může namítnout že na zemi nelze nemyslet. Ale lze. Lidský duch, pokud není zotročen rozumem, ale stojí nad ním a ovládá jej, tak dovede používat rozum i bez toho, aby tento musel stále něco brebentit a vést neustále nějaký dialog. Rozum se dá používat, aniž by musel produkovat ty neustále hlučné myšlenky. Právě, že až tehdy se konečně může vlastní člověk, inkarnovaný lidský duch, dostat teprve k činnosti. Dokud jede rozum na plné obrátky, tak je duch v těle zavázán jako v pytli a nemůže se pohnout. Následek toho je, že u moci jsou nebezpeční fanatici rozumáři a materialisté, kteří vedou svět do záhuby.

Takže v tomto článku jsem chtěl za pomoci přirovnání s internetem vysvětlit, jak to vlastně funguje duchovně. Duchovně jsme vlastně tímto duchovním internetem obklopení a kdybychom se vyvíjeli normálně, tak bychom ani nepotřebovali hmotný internet, protože bychom plavali v tom duchovním a věděli bychom vše.