Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Vyvinutý lidský duch versus Prastvořený

Ismael 

napsal: Pavel Krajíček

 Je rozšířený mezi čtenáři Poselství Grálu blud a sice, že každý Prastvořený stojí výše než lidský duch z vývoje. Toto není pravda. Jednou mi jedna paní řekla (shodou okolnosti to byla ta, která kritizovala můj vzhled viz článek: Čtenář Poselství Grálu zachvívajicí se ve Vůli a v Lásce), že třeba co když přijde např. Is-ma-el? A tím by vše přešlo na něho, jako snahy pozemského budování říše a pod.

Is-ma-el stojí na 5. stupni v Prastvoření. Každý kdo stojí nad ním, stojí tedy výše. Učedníci stojí tedy níže, protože stojí hned z kraje Praduchovní říše. Ovšem apoštolové už stojí výše než učedníci a rytíři z vyvinutých lidský duchů mohou až do předsálí Hradu Grálu, do toho Hradu kde přímo před závěsem stojí přece i Irmingard z vývoje.

Ve vzpomínkách píše Dr.Hütter:

"Lidští duchové dospějí až do Ráje, učedníci až do říše Prastvoření. Se silou, jež jim byla Imanuelem propůjčena, mohou vydržet ten obrovský tlak. Síla jim bude obrazně řečeno naočkována. Rytíři Grálu mohou až ke stupňům trůnu, až před závěs."


A Abdrushin to potvrzuje,​ jedná se o část, která byla Hnutím Grálu zcenzurována v přednášce 44. Svatý Grál​:

"Tak i lidský duch jako duchovní jádro má svůj původ v duchovně bytostném. Když prošel hmotností a dosáhl nejvyššího zdokonalení a živé čistoty, může se jako vědomý duch v bytostné formě vrátit do duchovně bytostného. Jeho cesta v nejpříznivějším případě může ho dovésti až do předdvoří hradu Grálu, který se tyčí jako nejvyšší v duchovně bytostném. Zde tvoří bránu ke stupňům trůnu, na kterém původce všeho bytí, Bůh Otec, ve svém Božsky bezbytostném, časem halí se v plášť Božsky bytostného a bere tím na sebe formu."
 
 
Rovněž v přednášce 84. Lidský tvor byla provedena cenzura ve větě:
 
Kovář:
 
"Smí až na nádvoří, do předsíní vlastního hradu Grálu, což je nejvyšší vyznamenání, jehož se může dostati lidskému duchu."
 
Peroutka:
 
"Smí až do předsíně, do předsálí samotného hradu Grálu, což je nejvyšší vyznamenání, jehož se lidskému duchu může dostat."

Hnutí Grálu vypustilo jedno slovo a své si vložilo navíc, aby opět to odpovídalo jejích chápání:
 
"Smí až na nádvoří, do předsíní jednoho z hradu Grálu, což je nejvyšší vyznamenání, jehož se může dostati lidskému duchu."
 

Pokud by se tedy objevil např. Bílý rytíř, který jako jediný rytíř byl skrz záření přímo spojen se samotným Bohem a který byl povolán jako nejvyšší pozemský služebník Imanuelův​, tak nemůže někdo​,​ kdo stojí někde na 5. stupni​ a tedy ani onen Is-ma-el, stát nad ním. V tomto případě by onen lidský duch z vývoje jako Bílý rytíř stál vysoko nad Is-ma-elem, stejně jako každý jiný rytíř z Grálu.

Toto krátké pojednání nemá poukazovat na konkrétní osoby, ale v první řadě má poukázat na rozšířený omyl, že každý Prastvořený stojí výše nežli lidský duch z vývoje, což není pravda.

 

autor článku:
 
 
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.