Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina
sobota 6. září 2014 23:44
  Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina     napsal: Pavel Krajíček   Artur Zatloukala cituje Abdrushinem vyděděného Herberta Vollmanna  ve spisku roku... číst více...
IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
IMAGE Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina
pátek 29. srpen 2014 8:58
  Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina     Toto je spracovaný skrátený preklad z kanadskej internetovej správy vo francúzštine, ktorú napísal Hugo Saint - Hilaire    ... číst více...
IMAGE Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera 1976
čtvrtek 24. listopad 2011 0:00
Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976     Rotz, 6. března 1976 Opis Doporučeně.   Slečna Irmingard Bernhardt Gralssiedlung Vomperberg A 6134 Vomp/Tirol  ... číst více...
IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
IMAGE Abdrushinovo prohlášení
pátek 18. listopad 2011 22:36
 Abdrushinovo prohlášení       ze dne 26.10.1939     poznámka:  V přednášce 90. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší je věta: Vaším úkolem je, abyste ve všem... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

 
Úsudek versus vědění
 
 
 
 
 
Ušlechtilí lidé nemohou popírat svého Stvořitele, protože skrz své cítění o něm nepochybují a Jeho jsoucnost prožívají. Zlovolní, vnitru temní rozumáři a materialisté ve většině případů nenávidí Světlo a Pravdu, tedy Boha. Je to přirozený projev všeho temného vůči všemu Světlému, protože v konečném důsledku bude veškeré temno i se svými posluhovači zahubeno a vymazáno ze stvoření, jakožto všemu škodlivá nepřizpůsobivá verbeš. Zákony stvoření je samy vyhubí ze stvoření. 
 
Čím je člověk na nižší úrovní, duchovně nikoli rozumově, tím více soudí podle sebe. Zlí lidé nejsou schopní věřit v ušlechtilé nesobecké jednání, protože pro ně je to nepochopitelné. Jen dobrý člověk je schopen uvěřit v nesobecké jednání, protože on sám je toho schopen.
 
Zřetelně se s tím setkávám u sebe, když mě ostatní hodnotí. Právě proto, že není mým cílem se lidem zalíbit, protože nesloužím lidem, ale Světlu, právě proto bez skrupulí tnu do živého a nazývám věci pravým jménem. Což samozřejmě strhává pokrytecké pláštiky mnohým blouznivcům, esoterikům a rozumářům.
 
Například někdo o mně tvrdí, že jsem plný nenávisti a druhý mi řekl, že mám to nejlaskavější srdce na světě. Jak je tedy možné takové protikladné hodnocení? Tady je ono souzení podle sebe. Zlí lidé jsou mými slovy ohrožení. Pravda odhaluje jejich zkažené nitro a proto u nich vzniká nenávist, jakožto přirozený důsledek temna proti všemu světlému a protože na své nízké úrovní tito tvorové soudí podle sebe, tak také mne nařknou v souhlase se svým shnilým nitrem z nenávisti. 
 
Dobrý člověk, také soudí podle sebe, ale má širší rozhled než nízký člověk. Čím je člověk duchovně zralejší (nikoli rozumově), tím stojí v duchu výše, oproti nízkému rozumáři. Tedy k onomu souzení podle sebe se u zralejších lidí připojuje skutečné poznání. Jednak je tedy schopen věřit v ušlechtilé jednání, ale není nucen se spoléhat jen na souzení podle sebe. Ve své vyšší duchovní zralosti je schopen vidět skutečný stav všech těch, kteří duchem stojí pod ním. Asi jako když rodiče vidí nezralost svých dětí. Podobně se to děje i mezi dospělými, žel většina lidí má nízkou astrální zralost (bez ohledu na počet vysokých škol). Proto mnozí dají jen na povrchní vnější formu, na laciný vývěsný štít. To je ono farizejství a pokrytectví. Nejsou schopní čilosti svého vlastního cítění rozpoznat skutečné hodnoty a proto se musí držet vnější formy, květinek a sluníček, lechtání ješitnosti a pod. Dokud jim podkuřujete a posíláte květinky, tak vám tleskají a mají vás rádi. Jakmile ale strhnete jim pokrytecké pláštiky a masky a řeknete jím, co je zapotřebí skutečně udělat, aby nemuseli zahynout, tak jste podle nich plní nenávisti. Jedna se o duchem líné tvory, kteří se opájejí samolibosti, kteří ve skutečnosti netouží po Pravdě (mezi ně patří i většina církevních věřících).
 
Esoterici, mnozí astrologové a pod. tuto slabost lidí poznali a jí se přizpůsobili a využili, aby měli úspěch. Slouží tedy lidem, nikoli Pravdě. Také jim připadnou za to spravedlivé plody. Vůbec na to dnes nemyslí, až ale opustí tělo po pozemské smrti, tak se opět zhroutí, tak jako vždy. Až uvidí všechny ty duše, které jsou silnými okovy k nim připoutané a které všechny musí osvobodit, dříve než mohou pomýšlet na svůj vlastní vzestup.
 
Ve skutečnosti je přece tak snadné poznat, kdo komu slouží, jen je zapotřebí naslouchat svému cítění a ne jen pocitům a samolibosti. (Rozdíl mezi pocitem a citem)
 
Tak máme tedy úsudek, skrz který nevyzráli lidé soudí podle sebe. Ono je vždy u každého člověka jen rozhled dolů, ať stojíte jakkoli vysoko v duchu. Pokud ale stojíte nízko v astrálním roští, tak rozhled dolů už není moc široký, protože tam už je jen temno. Zlí, temní, nevyzrálí, astrální blounivci, esoterici a pod. mají vždy jen úsudek podle svého nitra. Nemohou vidět skutečnou zralost těch, kteří stojí nad nimi. Samozřejmě, že spolčené kumpány, kteří jsou s nimi ve spolku, tak tyto skrz vypočítavý rozum nazývají jako ty správné a ušlechtilé. Opět jen vnější forma a pokrytectví. Jakmile je ohrozíte Pravdou, tak jste u nich skončili a jste plni nenávisti.
 
Pro vás, kteří si hrajete na osvícené a duchovní, uvědomte si, že ten zákon setby a sklizně skutečně funguje a že odvažuje až do nejmenšího hnutí vše co se ve vás hýbalo při nějaké jednání. Neřídí se podle vnější formy. Pokud chci jiné učit a vychovávat, tak musím prvně Pravdu poznat, což není nemožné. Už Ježíš říkal: hledejte a naleznete. Tedy z toho vyplývá, že nalezne pouze ten kdo opravdově hledá. To že většina blouznivců se nazývá hledající, už to samo o sobě říká, že ještě nenašli, což opět potvrzuje, že nehledají opravdově. Při opravdovém hledání by nebyli hledající, ale ti, kteří našli. Jestliže nějaký esoterický blouznivec šíří své bludy, tak zůstane po smrti vázán na všechny ty, které svým učením svedl... u mnohých to povede dokonce k rozkladu, věčné smrti, protože nestihnou včas všechny svedené osvobodit.
 
Doba je vážná a je zapotřebí, pokud chcete skutečně zůstat na živu, odhodit veškerou samolibost, podkuřování a pod. a napnout skutečně všechny své síly k poznání Pravdy.
 
Probíhající očista spočívá v tom, že světlo z Boha vniklo zesíleným zářením do všeho konání lidí, tedy i myšlení a cítění. Pokud nemají lidé nitky svých citových činů zakotvené nahoře v duchovní sféře, jakože většina nemá, tak vás Světlo neudrží a budete jako vlažní blouznivci zavržení. To není trest, ale přirozené dění podle zákonů stvoření. Proto se Bůh vynasnažil nám lidem svými Syny a proroky osvětlit cestu, abychom nemuseli zahynout. Žel domýšlivá a pokrytecká duchovní spodina je vždy vraždila a kamenovala, stejně jako činí i dnes, jen jinou formou. 
 

Komentáře   

Prokop Zapletal
+6 # Prokop Zapletal 2016-07-08 19:26
Je to velice smutné, jak se lidé stavěli a doposud staví proti Pravdě a jejím zvěstovatelům. Navzdory všem obrovským pomocím shůry, navzdory té vší láskyplné snaze o pomoc, navzdory všem obětem, které by byly nemusely být učiněny, kdyby se lidé snažili žít podle svaté Vůle svého Stvořitele. Mnozí si ani neuvědomují, že nic z toho vůbec přijít nemuselo, že to všechno vzniklo dobrovolně - z tak veliké lásky, že málokdo si ji dokáže představit... Tolik už bylo pomocí, milostí, obětí pro lidstvo, které si je nezasloužilo, že ten, kdo nežije v láskyplné vděčnosti za to všechno, bez čehož by musel navěky zahynout, ten nežije, jak by měl. Ten měl by se nad sebou vážně zamyslet. Pomyšlení na to snadno vyvolá veliký smutek, avšak přece jsou zde lidé, kteří jsou si toho všeho vědomi a podle toho žijí. To je myšlenka velice povzbudivá.
Jinak mi to připomíná slova Abd-ru-shina : Citace:
v tom vzkypěl planoucí stud a přál by si, aby nikdy nebyl počítán k tomuto lidstvu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit