Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking
 
Syn Člověka navěky ve hmotnostech
 
 
 
 
 
 
Syn Člověka od určité doby navěky ve hmotnostech. Samozřejmě tuto skutečnost nemohou čtenáři cenzurovaného Poselství Grálu znát. Tento důležitý fakt je zapsán v necenzurované verzi.
 
 
Jedna se o přednášku:

81. Otče, odpust' jim, neb nevědí, co činí:

Syn Člověka jest posledním pokrokem pro stvoření. Jest odevždy předurčen pro konec první části hmotnosti. Stvoření půjde pak dále pravidelně svou cestou, v čele se Synem Člověka jako věčným prostředníkem, který tím zároveň jest a zůstane nejvyšším sluhou Božím.

Abdrushin

 
​Tady ​je zmínka jen v krátkosti, že stvoření půjde dále svou cestou čele se Synem Člověka. V čele! V čele znamená v předu, jako když jde průvod a někdo jde v čele. 
 
 
Z tohoto krátkého odstavce by se to nedalo hned tak snadno odvodit. Existuje ovšem další text z přednášky 33. Budiž Světlo, který rovněž v cenzuře není a také v některých jiných necenzurovaných vydáních není​. Je tedy možné, že jej sám Abdrushin vyškrtl. V Kovářově vydání ovšem je. I kdyby jej sám Abdrusin vyškrtl, tak to neznamená, že se ono dění neodehrálo.
 
 

Tento zákon vstoupil v platnost pro znovuspojení po miliony let oddělené části Imanuele s Bohem a to skrze Ježíše, ztělesněnou Boží lásku, který mezi tím byl také v hrubohmotnosti. Toto znovuspojení mohlo nastati teprve tehdy, až celé stvoření i s pozdějším stvořením bylo již až po určitý, zákonitě stanovený bod proniknuto páskou záření. Tato páska záření visící na Imanuelovi vytvořila skrze Abdrushina přesně určené protizávaží k velké přitažlivosti Prasvětla. Toto protizávaží bylo nutné, aby udrželo samostatnost Imanuele.

Teprve tehdy mohl býti Imanuel opět spojen s Prasvětlem, aniž by se v něm musel rozplynouti.​..

...Jako všude, tedy i zde byla také nutnost současného oboustranného splnění podle zákona. Přesně v okamžiku znovuspojení potřeboval Imanuel, posílení v síle Prasvětla, které tím poprvé vstoupilo v krouživém spojení do přímého styku s celým stvořením. A tím nastupuje nyní dokonalé očistění a udržení v čistotě! Proto bude všechno nové a mnohé bude jinak než dosud...

Abdrushin

 

Především první odstavec nám říká, že Imanuel od počátku, když vznikalo stvoření, byl až zhruba do dnešní doby bez spojení s Bohem, byl osamocen. Aby mohl být Imanuel spojen s Bohem a zároveň tímto spojením nebyl přitažen zpět k Bohu, čímž by zaniklo celé stvoření​, musel Abdrushin (Syn Člověka) sestoupit do hmotnosti (pravděpodobně nikoli nutně přímo k inkarnaci). Abdrushin píše o zákonitě stanoveném bodu v pozdějším stvoření viz první odstavec výše. Také píše páska visící na Imanuelovi, tedy záření, které vytvořil Abdrushin až do hmoty jako protizávaží.
 
Když si představíme Imanuele na vrcholu stvoření jako jeho uprostřed a od něho dvě pásky (svazky) záření, každý opačným směrem. Jeden svazek nahoru k Bohu a druhý svazek dolů k Synu Člověka ve hmotnostech. 
 
Z toho vyplývá nutnost setrvání Syna Člověka ve hmotnostech (zákonitě stanovený bod), aby protizávaží nebylo zrušeno a nedošlo k přitažení Imanuele na vrcholku stvoření zpět k Bohu. Potvrzuje to i dříve řečené, že Syn Člověka půjde nyní v čele stvoření dále pravidelně svou cestou.
 
Proto píše Abdrushin, že mnohé bude jinak než dosud. Protože namísto Lucifera bude navěky v čele Syn Člověka.
 
Tady je také odpověď na otázku, jak to bude po selhání Lucifera. Lucifer byl jen dočasný akt a měl být nahrazen příchodem Syna Člověka.
 
A také to přináší jasnost do textu z Bible např.:

Jan 14:16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -
 
 
Dalo by se říci, že lidé z prvního světového koloběhu, který kdy byl v jsoucnu, budou vypěstování za zcela mimořádných podmínek, které už nikdy nebudou stejné. Proto z těchto prvních lidi vzejdou nejsilnější duchové, jako např. Irmingard, která dostala Božské do nitra, dále rytíři a pod. Kolik Prastvořených dostalo Božské do nitra? Nebo obdrželo spojení s Bohem? 
 
Jde o ty mimořádně těžké podmínky v prvním koloběhu hmotnosti a jejích přemáhání. Těžké podmínky, při kterých selhal i samotný Božský bytostný archanděl. Nyní bude všechno nové a mnohé bude jinak než dosud...
--
 
V obou přednáškách je ona cenzura barevně označena. Přednáška Budiž Světlo tam je zde citovaný text až na samém konci. Odkazy na obě přednášky jsou zde v tomto článku.
 
 
 
 

Komentáře   

Miroslava Blažková
# Miroslava Blažková 2015-11-17 08:26
Předpokládám, že s tím, co objasňuje pan Krajíček v tomto článku, také úzce souvisí celý Abdrushinův článek "Velký pátek 1932". umístěný - pro přihlášené - na tomto webu.
Odstavec z něj:
.......
A ve stejnou hodinu před devíti lety přišel Syn Boží ještě jednou na zemi, po dlouhé přípravě ze Světla, duchovně, aby mi osobně předal svůj úřad pro Stvoření, za přítomnosti všech Prastvořených a také v kruhu některých k tomu vyvolených pozemských lidí. Byl to vysoký okamžik, jehož sílu, pro pozemské lidstvo nezvyklou, nemohl žádný tenkrát přítomný zapomenout.
.......
Zrovna o těchto souvislostech jsem se již vícekrát zamýšlela, ale nedokázala jsem si dát správně k sobě všechny kamínky této části mozaiky.
Pavel Krajíček
# Pavel Krajíček 2015-11-17 11:52
Cituji Mirka:
Předpokládám, že s tím, co objasňuje pan Krajíček v tomto článku, také úzce souvisí celý Abdrushinův článek "Velký pátek 1932". umístěný - pro přihlášené - na tomto webu...

Přednáška 24. Velký pátek 1932 je zařazena v Sborníku 2 a není proto přístupna pro přihlášené, ale pro Vnitřní kruh.
Zoltan Fabian
# Zoltan Fabian 2015-11-17 10:53
A viete aj to, co je teraz s Abdrushinom? Kde je, co robi?
Pavel Krajíček
+2 # Pavel Krajíček 2015-11-17 11:18
Co robí? Vy víte co dělá Imanuel na vrcholku stvoření? :-) Předpokládám, že Abdrushin je nyní v jemnohmotnosti v hradu. Až se to dozvím přesně, tak dám vědět.
Pavel Krajíček
# Pavel Krajíček 2018-04-22 15:59
Tento článek odpovídá také na text z Bible např. na:

Jan 14:16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.