Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking
 
Ješitnost je doménou mužů, tvrdí dnešní "bohyně"
 
 
 
 
 
Není mou snahou zastávat se mužů, protože já sloužím Světlu a jen spravedlnost přichází pro mne v úvahu a osoby při tom dávám stranou. Ale tento velmi rozšířený dnešní mylný názor pramení z toho, že se zřejmě vůbec správně neví co ješitnost vlastně je. Je zapotřebí rozlišovat formu od obsahu, kdo to nedovede, ať ani nečte dále. To, že muži chtějí rozumově vše lépe vědět je jen jedna z forem ješitnosti. Jeden z jejich projevů. Na základě jednoho projevu nemůžeme tvrdit, že je to něčí doména. Musíme pochopit obsah, vlastní jádro ješitnosti a poté uvidíme, že ješitnost vůbec není doménou mužů. Co tedy ješitnost je?
 
Pozorováno shůry je ješitnost pozemský požitek a nachází se pouze ve hmotnostech. Ulpívá na duši a způsobuje posmrtné připoutání ve hmotě. Je opakem lásky. Pravá láska je vyzářením tepla ke druhým. Chtěním toho nejlepšího pro druhé, především toho co jim duchovně prospívá a tím je vede k věčnému štěstí.
 
Ješitnost je sebeukojení. Je to dělání si dobře sám sobě, při exhibování při předvádění se před druhými. To je obsah. Forma, tedy vnější projev může mít spoustu rozličných projevů. U mužů to může být právě ono rozumové mudrování a chtění vědět vše lépe. U žen je nejrozšířenější formou klasicky exhibicionismus, kdy ženy odhalují části svých těl na veřejnosti a takto žije trvalé v ukájení ješitnosti a tím si stále rozleptávají duši.
 
Je samozřejmě pochopitelné, že člověk o sebe musí přiměřeně dbát, tedy i o zevnějšek. Důležitý je zase ten obsah. Když dva dělají totéž, není to totéž. Normální člověk má rozvinutý smysl pro krásu. Smysl pro krásu je schopen poznat člověk až na určitém stupni vývoje a to svým cítěním, nikoli rozumem. Pokud určuje krásu rozum, jak se dnes všeobecně stalo, tak vznikají jen karikatury a modní šílenství. 
 
Tento exhibicionismus, odhalování se na veřejnosti je vlastní téměř všem ženám, dokonce i těm, které nemají vábné tělo. Asi bude hodně lidí, kteří do toho dostatečně nevidí. Láska dělá druhým lidem to, co jim prospívá. Exhibicionismu žen je láska? Jde o sobectví. Exhibováním, obnažováním na veřejnosti, ženy ukájejí ješitnost, dělají si dobře. Jde tedy o opak lásky. Pravý rytíř chová úctu k pravým ženám. Dnešní muži už také nejsou namnoze praví rytíři. Dnešním mužům je obnažování žen vhod, protože v tom nalezli zalíbení. Nesou tedy vinu jak ženy, tak muži. Já jako muž, bych se musel hanbou propadnout, kdyby má žena se oblékala jako dnešní coury.
 
Žena měla svým jemnějším spojením se světlými výšinami udržovat toto vřelé spojení na zemi mezi všemi tvory. Tvor na zemi např. muž, měl při pohledu na ženu, okamžitě cítit posvátnou úctu a odstup k ženě, okamžitě mu měla na mysli vytanout vzpomínka na světly domov v duchovní říší... takto měla žena působit, toto je její skutečný úkol.
 
Pohleďte na dnešní ženu! Kam vede muže? Tato dnešní žena, jak si sama říká: bohyně? Dnešní exhibicionistka vydražďuje svým chováním mužům pouze pudy a tím je vede k sobě na bažinu, kde už dlouho stojí následkem svého vnitřního rozleptaného stavu. Toto jsou skutečné jemnohmotné děje, nikoli obrazné přirovnání. Sám jsem to viděl. A to už ani nemluvě, že více jak 90% dnešních žen jsou vnitřně na úrovní prostitutek. Nebude žít s mužem z čisté lásky, ale pro finanční zajištění. Tedy ve skutečnosti je na tom hůře než klasická prostitutka, protože pokrytec je horší než rouhač. Klasická prostitutka je pouze hříšník, ale dnešní žena je navíc i pokrytec, protože se svému okolí snaží předstírat, že je počestná žena. Myslíte si, že zákony se dají ošálit vnější formou? Že nikdo nevidí obsah, tedy skutečný shnilý stav?
 
Tedy ješitnost je sebeobdiv. Sebeukájení při předvádění se, ale forma může být různá. Některé formy, mohou být ukájené téměř neustále, jak lze vidět dnes u žen při jejich obnažování se. Ovšem tato činnost vede k rozleptání skutečných hodnot a tedy i vnitřní formy. Mnoho mužů by uteklo od svých žen, kdyby je směli spatřit jemnohmotným zrakem.
 
V některých esoterických kruzích nyní docházejí k závěrům, že muži selhali a že je čas žen, čas bohyně jak si říkají. Opět mylný závěr, který pramení z povrchního pozorování. Ano, zajisté žena má převládající vliv na okolí, to platí stále a ne nyní, při nějakém nastálem čase. Kdyby žena od počátku stála správně a udržovala ve své duši spojení se Světlem, tak by muži podle toho jednali, protože toto je úkol ženy a byl by ráj na zemi. Neže svedla všechny na bažinu a nyní to vše zkritizuje a sama se chce ujmout jekési činnosti. Stačí když se stane opět ženou a muž ji bude následovat. Nemůže se stát mužatkou a převzít mužskou práci. Musí zůstat ženou a vůbec teprve se stát pravou ženou a tam na svém místě plnit úkol svůj.
 
Vím, že tato slova v drtivé většině nedojdou sluchu. Jak by mohla dnešní bohyně přijmout pravdu? Pýcha předchází pád. Vy, které si necháváte říkat bohyně, nemáte šanci přečkat soud. Člověk nemá ani prášku Boha v sobě. Člověk je duchovní tvor a nikoli božský. Tvrdit o sobě, že jsem božský je pokus vyrvat Bohu vládu z rukou a strhnout ho na stejný stupeň, který zaujímá člověk. Na stupeň na který ještě jako člověk dosud ani nevystoupil. (viz článek: Chorobná domýšlivost chtějící se považovat za božského)
 
Pohleďte na dnešní ženu. Co asi je v ní  tak božského? Na exhibicionistce, která jako ten nejubožejší deviant se obnažuje na veřejnosti... přede všemi, dokonce i před dětmi. Jak si pak dítě má vážit své matky? Jak má mít muž posvátnou úctu před ženou?
 
V dnešní době se vůbec jen hledí na formu, ale nikoli na obsah. Kdyby se vám otevřel vnitřní zrak, tak byste už nikdy nepodali ruku mnohým se kterými dnes se bratřičkujete a mnohé, kterých jste nedbali, byste radostně objali.
 
čtěte také článek: Jak vypadá normální sexualita?
 
==
 
Uživatel Facebooku:
Pavel Krajíček jak tak čtu Váš názor, nápadá mně, že jste ideální pro islám. Měl by jste konvertovat. Evropští neomarxisté z Vás mají jistě radost.

Má reakce:
Jsem křesťan samorost bez církve. A jsem pro rozvinutí opravdové krásy, která vyvěrá z cítění. A tedy se podle tohoto cítění i hezký, důstojně oblékat. To nemá s černými hábity nic společného.
 
 
Uživatelka Facebooku:
Ne. Jste mohamedán, jen o tom zatím nevíte

Má reakce:
​Argument​, že jsem mohamedán je nevěcný argument. Jaký vliv má moje národnost, jazyk, náboženství a pod. na fakta, která jsem uvedl o obnažování žen na veřejnosti? Jde o nevěcný argument, který odjakživa užívali špinavci, ti, kteří neměli čisté svědomí a proto nemohli proti pravdě nic věcného namítnout. Nedávno jsem něco podobného prožil v obchodě: jeden Rom chtěl odejít bez placení, když prodavačka ho nechtěla nechat odejít s nezaplaceným nákupem, tak začal NEVĚCNĚ argumentovat, že je rasistka. Ostatně už samotnému Ježíši se nevedlo jinak. Farizejové, kteří neměli žádné věcné argumenty, když Ježíš odhalil jejich nízkost, ho častovali nevěcným argumentem, že je tesař a tudíž nezpůsobily k výkladu.
Je ovšem ostuda, že lidé nejsou schopní tento laciný vývěsný štít odhalit, když se používá k zakrýti svých vlastních ohavnosti.
 
 
Uživatel Facebooku:
jestli se nějaká žena obnažuje na veřejnosti, pak dává zdarma něco, co by si muž měl zasloužit. Je ale naprosto absurdní tvrdit, že tím muže poškozuje. SAMOZŘEJMĚ, ŽE TO MUSÍ BÝT TOLEROVÁNO! Druhá věc je, že takové chování je často hloupé a riskantní.

Má reakce:
Samozřejmě, že tím ženy muže poškozují, tedy ty slabé a těch je dnes většina. Žena svým jemným cítěním, čistotou a ušlechtilosti měla vést muže k velkým cílům a skutkům. Muži by se úplně změnili, kdyby ženy byly čisté a ušlechtilé.
A to nemluvím o tom, že tyto vnady má žena mít pro svého muže. To vám mužům to nevadí, že vaše ženy ukazují své vnady všem mužům? Že ostatní muži poté vrhají slizké myšlenky na vaše ženy a že tyto potom tento hnus nosí k vám domů do rodiny? Vám to nevadí? Zřejmě nevadí. Jste vlivem přepěstovaného rozumu příliš otupělí a jemnohmotný a duchovní svět už nevnímáte...

...Ono to má tolik škodlivých následků, že by se o tom mohla napsat kniha. Především oním neustálým drážděním dochází k odklonu pohlavní síly nesprávným směrem. Pohlavní síla má za úkol prožhavit cítění, tedy chtění ducha. Muži dnes tak nejsou schopní tvořit, protože jejich pohlavní síla je odvedená do stoky a žumpy. Dále tyto slizké myšlenky vytvářejí jemnohmotné bahno, které lze patřičným zrakem vidět. Viděl jsem tyto ženy jemnohmotným zrakem a říkám vám, že kdybyste to mohli vidět, tak byste mnozí od svých žen utekli a už nikdy byste se jich nedotkli. Vnitřně tyto exhibicionistky vypadají jako malomocné, jejich duše jsou skrz naskrz rozleptané.
 
 
 
 

Komentáře   

Petra Alžběta Doležalová
+4 # Petra Alžběta Doležalová 2015-08-23 09:17
Dekuji za vystizny clanek.
Jana V.
+5 # Jana V. 2015-08-23 16:10
Také se připojuji s velkým dík. Vnitřně cítím touhu po změně, abych byla hodna jména žena. Jsem si vědoma svého dosavadního zkaleného působení v Božím stvoření a pevně věřím, že jiskra, která ještě svítí v mém nitru se rozhoří vstříc světlu a čistotě, abych se směla nazývat pravou ženou a svým působením stvoření podporovala tak, jak se to od ženy očekává.
Pavel Krajíček
+5 # Pavel Krajíček 2015-08-23 16:14
Já myslím, že ženy, které poznaly Slovo Pravdy v Poselství Grálu a chtějí podle něj poctivě žít, nejsou tak zkažené a určitě všechny obstojí, pokud budou na sobě pracovat.
Martina P
+3 # Martina P 2015-08-24 07:35
Ďakujem Vám za ďalší článok o ješitnosti, za to že ste presne vystihli, čo je jej hlavným obsahom. Začala som si všímať prejavy ješitnosti v mojom okolí a boli ľahko viditeľné, keď som vedela, čo mám hľadať. Zároveň ma Vaše články nútia zamyslieť sa aj sama nad sebou. Je vo mne veľká túžba byť ženou, taká aká má byť. A viem, že ešte ňou celkom nie som.
Pavel Krajíček
+7 # Pavel Krajíček 2015-08-24 09:28
Jinak prosím vás obecně... nijak se nehodnoťte sami sebe v myšlenkách, jakože ještě nejsem pravý muž, žena, ještě musím hodně pracovat na sobě a pod. A také naopak... jsem dobrý, jsem čistý... všechno toto zrušte, tyto myšlenkové pochody. To vede časem ke kolísání a pádu.

Já tyto myšlenkové postupy vůbec nevedu. Nehodnotím se. Měli jsem tady před nedávném jednoho člena webu, který vykazoval známky rytířství, mnozí vědí o kom mluvím. Byl jsem s ním v kontaktu a chystali jsme větší spolupráci na webech. Začal přemýšlet nad tím, že copak on je nějaký povolaný? On je nějaký rytíř a byl u Abdrushina a pod. ... a víte jak to dopadlo že? Padl a už je na straně slizounů.

Nikdy nemyslím na to jak jsem povolaný a jaký že to jsem rytíř a pod. Vždy jen myslete na Světlo a v duchu se modlete Pane, nenech mě zbloudit a padnout, ale nehloubejte o sobě, že nejste dost dobří či naopak.
Radek Unger
+6 # Radek Unger 2015-08-24 12:24
Děkuji vám. Článek a komentáře vedou k zamyšlení nad sebou samým. Také jsem o tomto před časem přemýšlel, článek a vaše reakce mi vnesli do tohoto více světla. Pravdou je, že všichni používáme bez přemýšlení slova, aniž bychom přesně znali jejich obsah, význam. Je to nejen povrchní, ale má to na nás i zpětné účinky, které si většina z nás neuvědomuje. Snažím se ze všech sil volit správná slova. Nereagovat automaticky, jak jsme zvyklí. Nebojme se na chvíli odmlčet, než odpovíme nebo na něco reagujeme. Teprve když svá slova řídíme, mají naše slova sílu. Pak slovy tvoříme a podporujeme vědomě. Říkám si také, že nemusím vždy a na všechno reagovat, vše komentovat, věnovat tomu pozornost. Opravdu to funguje :roll:
Pavel Krajíček
+4 # Pavel Krajíček 2015-08-24 16:01
.
radek257 napsal:
...Nereagovat automaticky, jak jsme zvyklí. Nebojme se na chvíli odmlčet, než odpovíme nebo na něco reagujeme. Teprve když svá slova řídíme, mají naše slova sílu. Pak slovy tvoříme a podporujeme vědomě...

Skvělá poznámka. Na internetu jsem velice pečlivý při volbě slov, ale v živém styku s přáteli jsem někdy dost rychlý a spontánní a právě jsem s tím prožil jeden menší problém... musíme být pečliví stále, ne jen vůči temnotam, ale vždy i mezi přáteli.
Jana V.
+4 # Jana V. 2015-08-26 00:09
Být pečlivý při volbě slov a rozhodování. Včera po mě chtěla známá, abych ji pomohla vyřešit situaci s autem, kdy ji její přítel opustil, odjel autem, které je napsané na ni a přitom nechce přijmout odpovědnost a aspoň uhradit povinné ručení. Chtěla po mě a manželovi, jelikož její bývalý přítel je manželův bratr, aby jsme mu auto sebrali. Jsem nesmírně ráda, že má cesta ke světlu přináší ovoce také u mého manžela, který ví o mé nové cestě ke světlu, ale tváří se, že se ho to netýká :o). Nicméně nepřistoupil na nabízenou hru násilí a vzdoru a odmítl takto jednat. S rozvahou jsem ji napsala, že tudy cesta k vyřešení problému nevede a navrhla jsem ji jiný čistý postup řešení situace. A za chvíli na to se dostavilo blažené prožití, důkaz, že jsem jednala v souladu se zákony vložené do stvoření. Také díky právě probíhající diskusi jsem byla bdělá. Opět mohu jen a jen poděkovat panu Krajíčkovi, že nás nenechává v nečinnosti a nutí do pohybu působením na těchto stránkách. Děkuji
Eva Linselová
+1 # Eva Linselová 2015-08-25 22:19
Je to presne tak, ako sa píše v článku.Veľmi dobre to vystihuje dnešné ženy.
Elohim
# Elohim 2016-01-22 18:53
Dobrý večer,správně citujete slova Abdrushina o projevech ješitnosti ,jako projevu sebelásky člověka (lidského ducha),nehledě na to zda v mužském těle ,či ženském,protože dnes je svět" zamořen"pokřive nými dušemi,více než za dob, kdy Abdrushin tento jev popisoval.Takže vina je na obou stranách(o půl krok větší v ženství z důvodu silnějšího formujícího vlivu na kvalitu vtělujících se duší) pohlaví ,protože obě vytvářejí společně kvalitu života.Čím bude ženství Bohu(Lásce)bliž ší,tím více duchovního Světla kolem sebe a v sobě přitáhnou a mohou předávat dále,jak má být v koloběhu záření,pomocí bytostných sil.
Elohim
+1 # Elohim 2016-01-22 20:08
V dnešní době je teprve vidět,jak je vzácná rada Abdrushina,žíjte přítomností,to znamená učte se z ní.Nejmarkantně jší jevy ješitnosti obou pohlaví vidím (a tím i nejzkázonosnějš í ,díky vlivu na veřejnost a podvědomí mladší generace),oblas t tzv.show byznysu,který udává dnešní mládeži falešné impulsy a šablony chování ,oblékání,balen í druhého pohlaví(jednou fotbalistu,poto m hokejistu a třeba i teroristu, se sebeuspokojujíc ím pocitem,hlavně ,že to nese... :-) ),přetvářce,či kupování si "lásky,věrnosti ",pomocí peněz,úspěchu,t itulů a dalších "pokrokových" modelů dnešní doby,které prosakuje díky médiím,do "nižších"sociál ních vrstev,které se chtějí těmto" bohyním a polobohům",podo bat.

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.