Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

 Jak porazit šelmu rozum? 

 

 

Pavel Krajíček

 

Dotaz:

Mohol by som sa spýtať na vaše vhľady ohľadom určitých vecí, ako to vidíte vy?

Čo je tá zbraň, ktorou môžeme poraziť šelmu? Abd-ru-shin píše o "veľkej moci mlčania". Tým mlčaním je predovšetkým myslené mlčanie mentálne, ako aj píše "..nemyslite na nič, ale uvolnite v sebe snahu o ušľachtilé, dobré.."

Pre mnoho ľudí je dôležitá otázka, že ako mám zastaviť ten mentálny hluk v mojej hlave?

Čo si myslíte, je správne sa učiť od ľudí, ktorý dosiahli "osvietenie", príklad Eckhart Tolle, Mooji a iných, ktorý z osvieteného stanoviska vidia praktiky a úskalia "šelmy" - mysle. Mám s tým spojený poznatok, že čo je pre nás priehľadné (že to vidíme) môžeme opustiť.

Abd-ru-shin píše: "Nezapletajte sa do siete vy, ktorý sa usilujete o poznanie, ale staňte sa vidiacimi!" Viete, vidím mnoho súvislostí, a rád sa pozerám na veci z rôznych uhlov, ale z nejakej príčiny sa niekedy bojím, či je to to isté, či to chápem správne, ale aj to je zas na niečo dobré, lebo ma to núti bližšie skúmať.

Ďakujem za Vašu odpoveď.

 

 

Odpověď:

Ano pokud možno, myslet co nejméně, ale zároveň s vědomím sebe sama v nitru. Představte si, že když myslíte, tak v podstatě hovoříte do astrálu.

Uvědomujte si během dne, že když myslíte, tak hovoříte s lidmi v astrální úrovní. Oni to vidí a mnohdy na to reagují.

Mentální hluk v hlavě vzniká silným rozumem a líným duchem. Tedy je zapotřebí zesílit ducha. Tedy ho musíte nechat působit, což se neděje při nadměrném hluku v hlavě.

Zpočátku, pokud má s tím člověk velké problémy, tak nechť to zkouší vědomě. Ať si udělá několik chvil během dne na pár minut a při nich si sedne vzpřímeně a vypne rozum a soustředí se do nitra... jako kdyby naslouchal co tam uslyší. I když nic neuslyší, tak nechť stále naslouchá.

Občas se může později stát, že dojde k zadržení dechu a jistému vypěti sil a náhlému zadýchání spojenému s určitými vlnami na solaru... budete funět jako byste právě vyšli schody, přesto, že sedíte v klidu, což je důsledek námahy ducha, které odvykl a následné unavení z pro něho nezvyklého úsilí. Toto je zároveň trochu nepříjemné i příjemné. (Intenzivní prožívání ducha se přenáší i na tělo... vzpomeňme např. na slzy)

(když jsem s tímto začínal kolem roku 2000, tak jsem se při tom přistihl, že při sedu potřepávám nohami... koukal jsem na ně a říkám si proč to dělám? Opět nadvláda rozumu. Tak jsem se přinutil a přestal v sedě čímkoli pohybovat a o to více ta unikající síla se najednou přemístila do nitra a tam jsem pojednou ucítil vlny pohybu.

Po čase vlna síly stoupa nahoru dozadu do hlavy do zadního mozku, kde pojednou ucítíte tlak... tlak přímo v hlavě. To už budete vědět, že se něco děje.

Tento tlak je silný, nikoli nepříjemný. Je způsoben "bojem" mezi rozumem a duchem.

Síla ducha stoupa nahoru a zastaví se u rozumu na který narazí, protože ten jej nechce pustit nad sebe. Tento stav může trvat delší dobu... i několik měsíců. Záleží na celkové denní námaze ducha a vnitřní čistotě.

 

Mužete vnímat např. i toto:

Pokud už duch bude vyrovnán síle rozumu a bude tedy tento tlak v hlavě, tak se můžete přistihnout při tom, že chcete rozumově něco provést, např. v klidu při onom soustředění se chce nechat rozum rozptýlit a kouknout tam či onam a najednou ucítíte, že se nemůžete podívat tam či onam nebo jen s velkou námahou... ucítíte sílu ducha v zadním mozku jak se snaží ovládat rozum a tím i tělo  a nechce dovolit zbytečné rozumové pohyby.

Obrazně to mohu podat tak, že to vypadá jako by ruka dlaň uchopila vaší hlavu vzadu. Když si představíte, že se k někomu postavíte k jeho zádům a položíte mu ruku na záda a nahoře dlaní ho uchopíte za hlavu sevřete ji a silou budete jí pohybovat. Je to obrazné podaní, ale skutečně v určité fází je to takto vnímané, člověk najednou poznává jak byl do té doby takový obyčejný panáček a najednou cítí tu sílu tu "ruku" jak jím vládne. Toto vše je příjemné... začnete si uvědomovat, že ta síla, která uchopila hlavu do "dlaně" že to jste teprve konečně vy... začnete se vnímat... uvidíte tělo jako kus hmoty, které je vám k dispozici.


Až duch zesílí námahou a činnosti, tak se časem může dostat nad rozum. Pak bude člověk tak vysoko nad rozumem, jak velký je vnitřně... může být 10 cm nad rozumem nebo i dva metry, záleží na jeho duchovní velikosti.

--

Co se týče lidi jako Eckhart Tolle a pod. klidně můžete se poučit na prožiti jiných lidi, ovšem Vy máte Slovo Boží a proto můžete a musíte vše prosévat skrze toto Slovo. 

Je ovšem podivné, že tzv osvícenci nejsou schopní poznat Slovo Boží, které je volně nyní přístupné na zemi v knize. Zřejmě jejích osvícení nebude úplné nebo opět se tam noří ješitnost a chtění vše vědět sám lépe.

--

Abdrushin píše:

Nejste zvyklí myslet jasně, beze slov a prohlubovat se, aniž byste ztratili přímý směr. To je tím, že mnoho mluvením stali jste se povrchními a rozptýlenými. Potřebujete slova jako ukazovatele cesty a také jako schrány, v níž byste udrželi pohromadě určité druhy svých citů, abyste mohli v modlitbě něco vyjádřiti a také si to slovem jasněji představiti.

 

To znamená, že není ve skutečnosti nutné tvořit slova v hlavě, jak jsem už řekl, když myslíte, tak hovoříte v astrální úrovní.

Duch je schopen používat rozum i beze slov. Teď si představte kolik toho denně namyslíte ... to vše je plýtváni silou a časem a strhuje a poutá vás na hmotu k zemi. Vše zbytečné klesá podle zákona tíže dolů... a tedy to musí i člověka táhnout a brzdit, protože člověk je se všemi svými skutky spojen vlákny.

 

Takže je zapotřebí zesílit činnosti vlastního ducha a to tím, že se mu dá prostor nebo pozornost, především tím, že rozum zmlkne.

--

Samozřejmě toto vše není pro dnešního člověka tak snadné. Sám Abdrushin k tomu píše:

80.   Bylo jednou …!

Chce-li se člověk probudit, jest proto nucen nejdříve „přemístiti světla“. Musí nejdříve rozum, který jest nahoře, postaviti na jeho místo dané mu přírodou a pak přivésti ducha opět na místo nejvyšší. Toto nutné přemístění není pro dnešního člověka již tak lehké. –

 

Z toho vidíte, že určitě také se člověk nemůže nazývat probuzeným jen proto, že se skvělé naučil Poselství Grálu a umí o tom dobře hovořit. Mnohdy jen přiživil domýšlivost a ješitnost. Probuzení nastane až po "přehozením světel".

Proto měla vzniknout Říše míru, kde by se tvorové ještě po nějaký čas učili žít jako lidé.

Teď si představte, že "přehozením světel" samozřejmě způsobíte rozruch a pohoršení mezi temnou havětí, která z větší části obývá zemi. Tito závistiví vředi - mnohdy se vydávající za vykladače Poselství Grálu, tedy farizeové - budou bolestně zasažení a začnou nenávistně syčet a společně vařit jedovatý nápoj.
 
 
Abdrushin k tomu píše:
 
Také se nezřídka stává, že duševně nápadně již vysoko stojící člověk přivodí si nenávist celých davů, aniž k tomu sám skutečně dal zevně viditelnou příčinu. Tyto davy neumí pak nic jiného, než volati: „Ukřižujte, ukřižujte ho!“ Z toho důvodu ta veliká řada mučedníků, zaznamenaná v historii lidstva.

Příčinou tohoto jednání je divoká bolest nad tím, že vidí u jiných něco drahocenného, co oni sami ztratili. Je to bolest, kterou poznávají jen jako nenávist. U lidí s větší vnitřní vřelostí, kteří byli špatnými příklady zdrženi nebo strženi do bláta, mění se tato touha při setkání s niterně vysoko stojícím člověkem často v bezmeznou lásku a úctu. Kam přijde takový člověk, jsou lidé vždy jen pro něho nebo proti němu. Lhostejnost tu neobstojí.

 

 ***

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.