Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

UFO a mimozemšťané

 

 

 

Pavel Krajíček

 

Jak mnozí vědí, tak člověk po smrti jde do úrovně, kam podle své zralosti patři. Většina lidi zůstává v astrální oblasti blízko země a to skrz svou nezralost a připoutanost na pozemské věci a požitky.

Mnozí si neuvědomují, že pozemský zemřeli a pokračují v běžném navyklém způsobu života. Na onom světě už nejde chladně kalkulovat vypočítavým rozumem, protože ten zůstal na zemi s pozemským tělem. Proto se na druhem břehu člověk projeví takový jaký skutečně je. Vše bezprostředně prožívá.  Skutečné cítění, které na zemi bylo mnohdy skryto nebo potlačeno se projeví bez zábran. 

A tak i vědci, kteří na zemi pracovali na různých létajících prostředcích a pod. výzkumech, po smrti pokračují ve své činnosti, pokud ve svém nitru nemají ušlechtilé cíle, které by je vedly do vyšších úrovni. 

Na onom světě, protože hmota už tam není tak hutná se věci a chtění formuji rychleji a živěji, takže jejích sny se tam stávají rychle skutečnosti a realitou. Tedy se tam prohánějí v létajících talířích. 

Další skupina jsou různí samozvaní spasitelé, kteří po smrti taktéž pokračují ve svých misiích... různí Aštarové a pod. No a na zemi je spousta citlivých lidi či jinak mediálně nadaných, kteří astrál mohou vidět, aniž by mnohdy tušili, že hledí astrálním zrakem a myslí si, že vidí běžnou naši realitu.

Ve spánku běžně lidé opouštějí své pozemské tělo... málokdo vědomě. Pokud si někdo začne zahrávat s astrálními UFO kontaktéry a pod. a naladí se tím na ně... či podá jím tzv. ruku, tak muže prožít i tzv. "únos" na UFO loď a pod.  výlety... prostě si ho vymísti z těla a astrálně se s nimi spojí... vše prožívá jako skutečnost, takže nemusí ani vědět, že opustil tělo... myslí si, že to vše prožívá se svým hmotným tělem.

 

Takže ty vesmírné koráby jsou skutečnosti, ale jsou to výtvory v astrální oblasti kolem země. A ve skutečnosti lidem nemohou pomoci, až přijde zúčtováni, tak přijdou vniveč jako všechno temné a zbytečné a překážející. 

Dále je ještě jedna skupina určitých stanovišť, které jsou pravé... tedy stále jsou na onom světě, ale pocházejí ze Světla,ale tito vás nebudou lákat na UFO paluby a pod. Jedna se o normální duchovní bojovníky a pomocníky, kteří tady v soudu pomáhají dobrým lidem.

Víme, že vše se sdružuje na základě zákona stejnorodosti... teď v soudu, kdy je kolem země pouze temno a zlo, by se světlí bojovníci neměli kde a jak tady sdružovat, takže mají své světlé "ostrovy" na onom světě, kde se sdružují.  

Takže vše tedy skutečně existuje, ale ne hrubohmotně... nejsou to hrubohmotné fyzické koráby a UFO, ale vše je na onom světě... ty nízké jsou v astrálu ve světě myšlenkových forem, tam lze spatřit cokoli co je člověk schopen vymyslet... skutečný svět zdání a klamu. 

Každý člověk má své duchovní vedení z onoho světa... tito, ale nelétají v talířích a pokud ano, tak to není oficiální duchovní vedení, ale komedianti z astrálu. Veškeré ty aktivity kolem UFO mají jen jeden cíl, odvést člověka od přímé cesty ke Světlu. Není nutné se zabývat astrálními komedianty a šašky, je zapotřebí najít přímou cestu pro návrat domu do duchovní říše.

Pokud tomu člověk věnuje svůj čas těmto astrálním komediím, tak po smrti ho to tam přitáhne a v tom je ona záludnost. "Kde je váš poklad, tak je i vaše srdce." Hlavním cílem života na zemi je najít cestu zpět do duchovní říše... mnozí po smrtí uvíznou v astrálních úrovních a tam se svými rádoby duchovními vedoucími s UFO pokračují v oblbování pozemšťanů.

 

Další články autora: zde

 

autor článku:
 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.