Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Proč mnohým lidem Poselství Grálu nic neříká?

 

Pavel Krajíček

 


Abdrushin autor Poselství Grálu ve svém díle často píše o největším zlu a selhání lidi....o nadvládě rozumu. Rozum zná pouze ješitnost a domýšlivost pokud není řízen duchem. Rozum nechápe co je to pokora. 

Mnoho lidi se nazývá hledajícími či duchovními a různě na internetu - na fórech cituji všeliké duchovědce a osvícené.... jeden Tolleho další Buddhu atd atd. V době kdy mají vedle na dosah ruky celou Pravdu bez mezer... nedbají ji... nepoznávají velikost... protože je řečena jednoduchými slovy a prostě. Přesto že už Ježíš říkal: Nebudete li jako děti, nevejdete do království nebeského. 

Přitom třeba jen takový Eckhart Tolle hovoří úplně v podstatě o tom samém o čem Abdrushin... tedy v rámci jeho okruhu poznaní. V přednášce Abdrushina: "Žijte přítomnosti" - je celá Tolleho filozofie.

Můžete na fórech říci vlastními slovy Pravdu nebo rovnou citovat Abdrushina... bez jeho podpisu a nikdo toho nebude dbát... ještě vás zkritizuji... proč? Protože čistě věcně odhalíte jejich slabosti... což je úder jejich největší slabosti: ješitnosti, kterou jsou spoutaní a kterou se opájejí.

Pokud řeknete to stejné, ale slovy třeba Tolleho a podepíšete ho pod citovaný text, tak vám mnozí "duchovní" lidé budou tleskat a různě přikyvovat. Proč? Protože Tolle je v duchovních kruzích uznávaný... a tady se dostáváme k jádru problému... opět ješitnost... na tom všem je vidět jak jsou lidé vnitřně líní a spoutaní a neschopní sami věcně zkoumat... musí si posvítit na osobu a pak jeli tato slavná... se k ni hrdě přihlásí.

Druhy důvod... je v podstatě také ješitnost, ale má jinou formu:

Věcné vysvětlení stvoření bez mezer, které je v Poselství Grálu... je  velice jednoduché, prosté a věcně... což samozřejmě lidem s chytrým mozkem nic neříká, potřebuji krásně znějící slova, aby mohli ukojit ješitnost, protože ta se dnes tlačí do každé jejich rozumové činnosti. Buď potřebují složité a cizojazyčné konstrukce pokud jde o vysokoškoláky a jiné chytré lidi anebo různé podkuřování, jako že mají božské ve svém nitru a že spousta andělů se k ním sklání a radí jím a občas i nějaký ten archanděl či sám pán Ježíš a podobně, jinak o věcnou Pravdu nedbají.... nedbají, protože ve skutečnosti nehledají. Proto zbývá jediná možnost jak jim pomoci: utrpení... když jinak nechtějí pomoci.

 

Abdrushin k tomu píše:

Člověk nedokáže být prostým tak, jak by se to musel naučit ve stvoření. Dosáhnout ve svém myšlení a jednání velikosti prostoty zdá se být člověku nejen těžké, ale on to už vůbec ani nedokáže! To všechno stalo se mu již nedosažitelným.

Proto nerozumí také prostotě řeči a vysvětlování v Poselství. Ve svém pokřiveném smýšlení se domnívá, že tento jedině správný způsob jasného vyjadřování je pro něj příliš dětský a že v něm nemůže být proto nic cenného. Tak zůstanou mu skryty skutečné hodnoty Poselství, protože není schopen je přijati. Nevidí a nepozná pravou velikost a moc, je-li oděna v prostá slova.

To je jeho neschopnost! Při prostotě a jasnosti musí duch vyvinout sílu sám v sobě, zatím co při překážkách zmatenosti přistupuje podnět k vypětí síly zvenčí! Dnešní lidský duch však potřebuje tento popud zvenčí, aby se vůbec nějak pohnul. Proto ani nesnáší prostoty a jasnosti. Prostota ho uspává a ochromuje, poněvadž je líný, aby sám ze sebe vyvinul v sobě sílu, která jedině mu může přinést opravdový užitek a pomoc ke vzestupu.

 

 

Kdyby dokázali odložit ješitnost a přečíst Poselství Grálu s touhou po Pravdě, tak by jim nezůstala ani jediná otázka, protože tam by našli odpověď na vše.

Aby bylo možno v Poselství Grálu něco nalézt... tedy se v prvé řadě musí hledat... ukájení ješitnosti, které dnes převládá mezi hledajícími, není ale opravdové hledání, protože kdyby opravdu hledali, tak by nebyli hledající, ale ti kteří nalezli... jak už Ježíš zaslíbil, že kdo hledá ten najde.

 

Pochopte tu jednoduchost! Poselství Grálu je věcný popis toho co existuje, bez podkuřování a lechtaní ješitnosti. Je to věcně popsané to co jest. Proto se to mnohým nelíbí, protože oni nehledají Pravdu takovou jaká je, ale chtějí se jen slunit v ješitném sebeoslavování.

Jak už Kristus říkal vlažní budou vyvržení... a dobří, kteří ve svém nitru nezasypali jiskru pravdy budou zasažení utrpením a bolesti, aby z nich byl vyhlazen mor ...největší hanebnost člověka: Ješitnost. Velice se lidem, kteří přežijí a z kterých bude duchovní pýcha vyhlazena... velice se jím uleví a plní vděčnosti se pak chopí Poselství Grálu...živého Slova Božího. A nebudou chápat jak bylo možné předtím ho nedbat.

 

---

 

Abdrushinův dopis:

Dopis Pána panu Kuhnovi
Na Vomperbergu 10. 11. 1934.

Vážený pane Kuhne!
Řekl jsem jasně, že všechno, co se v Bibli plně neshoduje s Poselstvím, je v ní nesprávné.
Zde není co vysvětlovat. Já jsem také nepřišel proto, abych vysvětloval Bibli, která byla napsána lidmi, nebo z ní převáděl na Poselství Grálu, nýbrž přináším Pravdu samu, takovou, jaká je! Přináším ji nově, aniž bych se opíral o některé existující spisy.

Proto také říkám, že ten, kdo chce poznat Poselství Grálu, musí zanechat všeho, co až dosud poznal.

Kdo nechce, ten ať jde klidně svými vlastními cestami, neboť bude muset prožít, kam vedou.

Proč mluvíte s takovými lidmi? Je to ztracený čas! Tito lidé se přece nezbaví úplně starého, a něco polovičatého nemá vůbec smysl. Doba příliš pokročila, nad lidmi stojí Soud. Už není čas na velké zvažování a vyčkávání. Člověk buď chce, nebo nechce. Je postaven před Pravdu! Podle toho, jak se zachová, takový rozsudek si vyřkne sám nad sebou.

Také Vy se s tím nyní vyrovnejte a řiďte se mým Slovem. Nedopusťte, aby se Vaše láska k lidem stávala opět a opět tak změkčilou, že byste chtěl pokud možno zachránit všechny! Nikdy toho nedosáhnete, nejspíš přitom ztratíte ještě sám sebe. Lidé toho nažvanili už dost.

Nechte toho a poskytujte vysvětlení jen těm, kteří skutečně vážně hledají! Ale lidé, s nimiž jste zatím mluvil, nejsou hledající, nýbrž domýšlivci, kteří si o sobě myslí, že už dosáhli všeho. Pro tyto lidi Slovo není.

Pozdravuji Vás! 

Abdrushin

 

 

Komentáře   

Eva Linselová
+3 # Eva Linselová 2015-09-25 21:44
Starí ľudia nevedia naraz zanechať všetko čomu verili celý život. Bez prečítania Posolstva to ani neide. Čo v takom prípade, keď by chcel prečítať Posolstvo Grálu a pre pokročilý vek a problémami s videním už to nedokáže? Môžem mu čítať napr.ja?
Pavel Krajíček
+4 # Pavel Krajíček 2015-09-25 21:46
Samozřejmě, proč byste nemohla?
ANU
+8 # ANU 2017-01-14 18:19
Duchovně líní lidé se vrhají do náruče kouzla novosti a jinakosti, protože to pro ně představuje pohyb. Ku zblbnutí omílaný příkaz doby "stále nové" kráčí ruku v ruce s relativizovanou morálkou, quasi kulturou a nevzdělaností. Dnes se málokdo dokáže v tichosti sám pracně krůček za krůčkem o něco snažit, než aby hned, ještě než hne prstem, nevyžadoval nějakou mrkev odměny houpající se mu před nosem jak tomu oslovi. Obohatit se vědomostí prostřednictvím prožití? Jak by k tomu mohlo docházet, když jsou lidé odkojeni televizí, co je obdařila jepičí klipovou pozorností? A o přízeň tohoto publika soupeří celé spektrum zábavní a volnočasové sféry, mezi jiným i přednášky s mentorem / lektorem / hercem... Prostě jen další z představení, co se logicky z podstaty chce zalíbit. Nemůže být přímé a přísné, jak žádá pravda, je přece pro platící obecenstvo, kde přichází ke slovu pořekadlo "koho chleba jíš, toho píseň zpívej", i když třeba v soft provedení. Ostatně co na tom, přece kdo se dnes ještě pídí po pravdě, když pravd je víc, jak tvrdí "experti na všechno". Aby toho nebylo málo, když po r. 1989 začal živě vzrůstat zájem o PG, temní odpůrci to zaznamenali a sehráli zásadní roli v dehonestaci PG publikováním vrcholně podivných kauz, které účelově dali do souvislosti se "stoupenci grálu". Ty kauzy neměly s PG jediný styčný bod, ale jedovatá lež byla vyřčena a neblahé již zapustilo kořeny. Tím mnoho nepevných a neukotvených čtenářů odpadlo, aniž všimli, že odmítli jediný poklad a klíč k životu. A dál procházejí kolem i mnozí neustále "hledající", co znuděně odhodili diamant pro barevné sklíčko. Pokud se sami nevzchopí, není jim pomoci. Budou jen dál zmateně "hledat" a věřit tomu, že Měsíc vyjde, jen když žáby budou kvákat.
Gabriela Erhardtová
+2 # Gabriela Erhardtová 2017-05-04 11:36
Je to presne tak, ako píšete v článku i
v komentároch.
Stretla som nedávno jedného pána, dali sme sa do reči na tému hľadania Pravdy a hneď po prvých vetách mi povedal, že má mimo iných kníh aj Posolstvo Grálu, lebo ja som mu otvorene povedala, že moje hľadanie je skončené, najväčší poklad v ňom už som objavila a venujem všetko svoje úsilie správne ho pochopiť a prežiť.
Nasledovalo z jeho strany dlhá reč plná zložitých aj vzletných slov a komplikovaných viet,priznám sa, že sa mi to ani nechcelo sledovať a záver bol taký, že či by som nemala radšej ešte hľadať ďalej.Keď som sa opäť jednoznačne a pevne vyjadrila, že nič lepšie a dokonalejšie neexistuje, bolo po debate :-)

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.