Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera 1976
čtvrtek 24. listopad 2011 0:00
Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976     Rotz, 6. března 1976 Opis Doporučeně.   Slečna Irmingard Bernhardt Gralssiedlung Vomperberg A 6134 Vomp/Tirol  ... číst více...
IMAGE Irmingard versus Abdrushin
středa 17. říjen 2012 12:49
Prohlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu přepracoval v letech 1939 až 1941 sám autor, pan Oskar Ernst Bernhardt.V září 1938... číst více...
IMAGE Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu
pátek 1. prosinec 2017 9:17
  Narušená výstavba v cenzurovaném Poselství Grálu     Předmluva (Pavel Krajíček): Pan Jaroslav Peroutka nám v článku sestavil názornou ukázku zásahu do dokonalosti Poselství... číst více...
IMAGE V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail
sobota 6. září 2014 11:41
V březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane Krajíčku, jeden známý čtenář nás upozornil na Vaši webovou stránku, do které jsem... číst více...
IMAGE Obsah a pořadí přednášek v původním a cenzurovaném Poselství Grálu
neděle 7. září 2014 11:30
  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel Krajíček     Cenzurované Poselství je to třísvazkové, které se globálně šíří a prodává.... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Kdo je to nebezpečný sektář?

 

Pavel Krajíček

 

 

Jak mnozí vědí, tak rozum jakožto výrobek hmotného mozku, byl dán člověku jako nástroj k jízdě v pozemském bytí. Tedy pozemské tělo a rozum není člověk sám, jedná se pouze o nástroje pro použití ve hmotnosti... člověk sám je lidský duch inkarnovaný v tomto těle. Tento lidský duch se projevuje cítěním.

Nebudeme se teď bavit o pojmu sekta a sektář, který stanovili dnešní rozumáři, protože přísně vzato rozumář je nebezpečný deviant, je to těžce nemocný tvor, který je nebezpečný sám sobě i svému okolí.

Většina pojmů, které stanovili tito pacienti je pokřivena, právě proto, že je stanovili nemocní tvorové a nikoli normální lidé. Jestliže stavím na křivém základě, tak stavba také bude nedokonalá a bude podléhat vlivu nerovného základu. Jak tedy mohou být stanovy a vysvětlivky dnešních rozumářů a materialistů normální a užitečné, když je stanovili devianti a pacienti?

Nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou v první řadě právě rozumáři a materialisté.

Vidíte ten paradox? Ti, kteří se domýšlejí být normální, jsou ve skutečnosti těmi, kteří toto lidstvo vedou do záhuby. O tom není pochyb, neboť o tom svědčí dějiny a zřetelně o tom svědčí i přítomnost, kam tito fanatici skrz své choré mozky, kam lidstvo vedou.

Problém je v tom, že je jich většina a proto se domýšlejí, že svou omezenost mohou za pomocí násilí a zákonů vnucovat i normálním lidem.

Normální člověk se projevuje cítěním. A rozum používá tak, jak to určil Stvořitel, tedy jako nástroj... tedy své cítění skrz nástroj rozum uplatní ve hmotnosti. Rozumář, tedy nemocný a ne zcela normální člověk se podrobil svému nástroji rozumu a své cítění pohřbil. Neplést s pocitem to není cit. I rozumáři mají pocity... ty vznikají za účasti pudů, nervů a myšlenek. Ale čistý cit je vlastní projev ducha a ten rozumáři už nemají, protože pokud by měli, tak by to muselo být vidět, byl by ráj na zemi. (viz článek rozdíl mezi pocitem a citem)

Také mnozí přibásnili citovému člověku změkčilost, povolnost, rozplizlost... to je ale vina těch, kteří nikdy čistý cit zralého ducha nepoznali, proto mu přisuzuji to, co je jejich chorá hlava si schopna o tom domýšlet. (domýšlivost je myšlenková konstrukce nějakého děje u kterého domýšlivec nebyl.)

Rozum jakožto výrobek hmotného mozku může opět tak chápat jen hmotné věci. Vidíte to omezení?

Rozumáři a materialisté, tedy nebezpeční devianti si sami zmrzačili mozky tím, že rozumový mozek neúměrně rozvíjeli na úkor svého vlastního jádra a teď stojí ve stvoření jako trapné karikatury lidství a působí škody všude kudy se pohybují. 

Zkuste si sami představit jak takovýto pacient vyvozuje závěry z nějakého dění a jak díky svému nemocnému mozku působí škody. Mnohé děje mají svůj původ v jemnohmotnu nebo duchovnu... rozumař, ovšem toto nemůže sledovat a začne děj zkoumat až v místě, kde má pro něj pochopení... tedy v mozku.

 

Několik příkladů:

Například v blázincích různě posedlí a schizofrenici a pod. Rozumáři nejsou schopní vidět co se skutečně děje, zaznamenají až projevy v mozku... nevidí tedy, že například onen "blázen" vůbec nemusí být blázen, ale je prostě jasnovidný a hledí astrálním nebo jemnohmotným zrakem... sám o tom nevěda, myslí si, že má halucinace. Může poděkovat chytrým dnešním rozumářům a materialistům, protože ti jsou stejně omezení jako on a nemohou mu vysvětlit co se ve skutečnosti děje.

Stejně jako v dalších případech kdy lidský duch je posedly jiným lidským duchem, protože sám je vnitřně (duchovně) líny a toto své posednutí jinému lidskému duchu umožnil... toto vše rozumáři nemohou vidět a jen u postižených léči stále mozek, protože i tato posedlost jiným duchem se u postiženého projeví v jeho mozku... ovšem není to příčina. Příčinu tedy rozumáři nevidí a tedy nemohou ani dojít ke správným závěrům a úspěchům.

Pojďme dále - homosexualita, opět nemocní rozumáři neví co to skutečně je, protože skutečnou příčinu, která má kořeny v duchovnu tito škůdci nevidí a pak dochází k takovým přehmatům jako je propagace homosexuality či dokonce možnost sňatků a možnost vychovávat děti deviantními páry. 

Když člověk během inkarnace neplní svůj úkol spojený s pohlavím, tedy ženstvím a mužstvím, tak se to nějak projeví. Každé jednání je setba po kterém přijde sklizeň. Např. když žena se pomužšťuje, tedy zakopává své něžné ženské vlastnosti, tak si utkává jemnohmotné nitky, které ji v příští inkarnaci přivedou do mužského těla. A takových pokroucení v různých formách je dnes mnoho... je to ovšem nepřirozený stav, je to pokřivení zákonů stvoření. 

A protože nemocní rozumáři a materialisté toto nejsou schopní sledovat, tak pak vyvozují povrchní závěry ze svých chorých hlav a vše vedou do záhuby. Legalizace homosexuality je to stejné jako legalizace každé jiné odchylky ve stvoření jako např. legalizace zlodějiny, kleptomanství, pedofilie, lhaní... prostě je to nesmysl.

Nemá jít o legalizaci, ale ve všech případech se musí uplatnit pravá láska k bližnímu, ale jak může mít rozumář, tedy pacient pravou lásku, která je projevem cítění, tedy zralého ducha? 

Je tedy zapotřebí těmto lidem vysvětlit o co tady jde, že si svou odchylku zavinili sami a že se musí snažit to sami v sobě napravit. To že budou v pozemském životě trpět a budou bez děti je pouze jejich vina... toto utrpení má také sloužit k nápravě.

Problém rozumářů je i to, že všemi těmi přehmaty a ústupky podporují tyto chyby a dále je pěstují... postiženým pak hrozí duchovní smrt. K čemu jim to pomůže, když jim materialisté udělají na zemi ústupky, když pro věčnost ztratí duší a zahynou? Po pozemské smrti se mnohým mnohé ujasní, žel příliš pozdě. 

Každý kdo někoho svedl svými domýšlivými závěry, nemůže po smrti stoupat vzhůru, dokud všem, které svedl, nepomůže. Pokud nějaký materialista svými zákony svedl tisíce či miliony lidi, tak je téměř jisté, že to už nestihne všechny osvobodit a klesne s nimi do rozkladu.

O sexualitě, která se dnes propaguje jako párek v rohlíku ani nemluvě. Kdyby pacienti rozumáři mohli vidět co se děje jemnohmotně a duchovně, když se člověk páří bez lásky, tak by toho snad sami dobrovolně zanechali, protože je to skutečná žumpa, která sice není vidět pozemským zrakem, ale neomylně po pozemské smrti všechny ty, kteří ji vytvářeli za svého života, posléze přivítá a do sebe vstřebá viz článek Jak vypadá normální sexualita?

Můžete vzít jed na to, že každý pojem, který stanovili dnešní skuteční sektáři, tedy nebezpeční rozumáři a materialisté, že každý tento pojem bude takto zkreslen jak jsem vysvětlil.

Pokud nechcete jít s nimi do záhuby, tak je neposlouchejte, ale snažte se rozvinout vlastní schopnost úsudku... nikoli jen rozumem, ale především cítěním.

Proč je tedy sektář materialista více nebezpečný než např. nějaký fanatik, který řeže lidem hlavy? Fanatikovi, který řeže lidem hlavy se vy, pokud jste trochu normální, tak se mu vyhnete a nemůže vás svést na šikmou plochu. Ovšem rozumářům a materialistům podlehlo téměř celé lidstvo. Každý kdo se nechal svést touto fanatickou ideologii bude zahuben. Zákony stvoření ho samy vyhubí. Materialisté se odklonili od svého Stvořitele od Zdroje a jdou opačnou cestou dolů do záhuby do rozkladu a s nimi tedy všichni, kteří se s nimi sbratřili. Proto je materialismus to nejnebezpečnější sektou, která kdy v celém jsoucnu byla a bude.

Je zapotřebí volit si do vedení států konečně normální lidi, kteří mají úctu ke svému Stvořiteli a snaží se žít v souladu se zákony stvoření. U děti je zapotřebí zastavit zmrzačování jejich mozků ve školách a místo toho jim rozvíjet citovou složku. Učit je pravému smyslu pro krásu, učit je duchovní rovnováze, učit je naslouchat svému svědomí a podle něho se pak řídit. Toto vše je ovšem nepřítelem materialismu, tím by ihned skončil a proto se místo pravého lidství zmrzačují mozky dětem už od malička.

Takže shrnuto - nebezpečný sektář je tedy ten, kdo jedná v rozporu se zákony stvoření a smyslem života. A to jsou dnes v první řadě rozumáři a materialisté.

 

 Čtěte také článek: Kdo smí být nazýván člověkem?

                                                                                    

autor článku:
 

 

 

Komentáře   

Mirka
+3 # Mirka 2014-07-23 11:21
Pane Krajíčku,
Váš výklad je jasný a přesný.
Jsem ráda, že jste zmínil i oblast homosexuality, protože nevědomost zastánců tzv. "odlišné sexuální orientace" způsobuje nesmírné a nevratné škody. Dění kolem toho je vyšroubováno již do bláznivých skutků a počinů, odporujících všemu přirozenému.
Mirka
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit