Právě přítomno

Přihlášení

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

IMAGE Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam?
pátek 3. říjen 2014 11:34
Spor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel Krajíček     Škůdce v řadách čtenářů Poselství Grálu Zdenek Fritz píše... číst více...
IMAGE Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou
neděle 7. září 2014 10:49
Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel Krajíček   Průběžně je na našem webu barevně označován text, který byl Hnutím Grálu... číst více...
IMAGE Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina
sobota 6. září 2014 23:44
  Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina     napsal: Pavel Krajíček   Artur Zatloukala cituje Abdrushinem vyděděného Herberta Vollmanna  ve spisku roku... číst více...
IMAGE Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina
pátek 29. srpen 2014 8:58
  Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina     Toto je spracovaný skrátený preklad z kanadskej internetovej správy vo francúzštine, ktorú napísal Hugo Saint - Hilaire    ... číst více...
IMAGE Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?
neděle 7. září 2014 10:38
Jak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?     napsal: Pavel Krajíček Normální člověk, když má vyvodit důsledky a závěry z nějaké situace, tak si vyhodnotí všechny skutečnosti a... číst více...
IMAGE Kdo se ujal Hory po válce?
pátek 31. srpen 2012 11:47
Kdo se ujal Hory po válce?     Osada Grálu na Vomperbergu   napsal: Pavel Krajíček     Některým lidem stále unikají souvislosti a mají za to, že po válce se ujali Hory ti praví... číst více...
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

Farizeji bludně vyložen výrok Abdrushina:

 

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu,

aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!"

 

Pavel Krajíček

 

 

Farizej píše:

"Když mi pan Kovář přivezl Poselství, tak nějak se mimo jiné zmínil o závažném požadavku Autora Díla, tedy že Slovo Pravdy má býti postaveno na vysokou skálu, aby se člověk namáhal při jeho získávání. Dle mého názoru, tento naléhavý požadavek, není na některých webech ani elementárně naplňován, čímž může docházet k maření úsilí Autora Díla, což si předpokládám asi nikdo z nás nepřeje."
 
P. Zámečník

---

Nevidí, že Abdrushin píše:

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!

Takové jest přikázání, podle něhož jednám. Panoval dosud falešný blud, že Svaté Slovo Pravdy, které má býti lidem nade vše drahým, poněvadž stojí vysoko nade všemi pozemskými hodnotami a pro člověka jedině znamená život a bytí, má býti s prosbou přinášeno k němu, a že dokonce v nebi zavládne radost, je-li některý člověk dosti milostivý, aby je přijal."

Abdrushin

Celé zněníČtenářům Poselství Grálu

---


Stojí tam jasně:

"Polož Slovo"... Ty polož Slovo, tedy ON Abdrushin má položit Slovo na skálu.Přikázaní, které dostal Syn Člověka Abdrushin...

...tak samolibci a farizejové toto přikázaní vztahují i na sebe!

 Abdrushin toto přikázaní splnil a to tím, že dal Poselství takovou formu, aby se lidský duch musel duchovně namáhat, aby je pochopil a tím přijal, získal.

Abdrushin píše:

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati! Takové jest přikázání, podle něhož jednám."


Nepíše:

Vy rozumáři vám dávám příkaz položit Slovo na skálu... tak, abyste znemožnili lidem fyzický přístup k Poselství.

 

"Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!"

 

Na skálu! Každému je jasné, že se nejedná o hmotnou skálu. A protože máme odvažovat skutečný smysl každého slova v Poselství a vše brát vážně, protože to není lidské slovo, ale Slovo Boží, tak je jasné, že se jedná o duchovní skálu... a tedy i duchovní námahu. 

Farizejové, rozumáři a líní to samozřejmě sníží tento výrok do svého omezeného chápaní a použijí to k potíraní Světlem povolaných. 

---

Ještě dovysvětlení, protože tam dále v textu stojí:

"Proto mají i pozemská zařízení napomáhati k tomu, aby přikázání bylo v každém směru splněno. Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu mají být vyloučeni všichni, kteří nejsou proniknuti nejopravdovější touhou, aby duchem pronikli vpřed, aby byli živí v sobě."

Abdrushin

Celé zněníČtenářům Poselství Grálu

---

Aby si někdo mylně nevyložil první větu, že má pozemský znepřístupnit Poselství Grálu.

Stojí tam přece:

Proto mají i pozemská zařízení napomáhati k tomu, aby přikázání bylo v každém směru splněno.

Napomáhat k tomu, aby přikázání, které dostal Abdrushin bylo splněno. A přikázání, které dostal Abdrushin jsme si už vysvětlili... bylo to dát Poselství takovou formu, aby se duch musel namáhat.

To znamená, že pozemská zařízení mají napomáhat k tomu, aby se duch musel sám namáhat duchovně k přijeti a pochopení Poselství Grálu!

To znamená neulehčovat a nevysvětlovat všem líným veškeré jejích otázky. Druhá věta přece toto upřesňuje:

"Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu mají být vyloučeni všichni, kteří nejsou proniknuti nejopravdovější touhou, aby duchem pronikli vpřed, aby byli živí v sobě."


Vyplývá z ní, že opět se jedna o duchovně líné, kteří mají být vyloučení, když nejsou schopní duchem proniknout vpřed.


Také k tomu Abdrushin píše v přednášce:

Jak se má Poselství přijímati 

"Jestliže jste však celé Poselství správně v sebe přijali a každé slovo v sobě prožili, zažili, abyste je pak proměnili v čin jako samozřejmost vašeho bytí na zemi, stane se vaším vlastnictvím jako vaše maso a krev, které na zemi potřebujete ke splnění pozemské pouti.

Jednáte-li takto, nebudete už klásti tyto otázky, protože jste se stali vědoucími, tak vědoucími, jak jen lidský duch vědoucím může být. Současně s tím přestanou i nesmyslná přání, neboť věděním stali jste se opravdu pokornými, odložili jste slabosti své lidské ješitnosti, pýchy, domýšlivosti svého vlastního chtění vše věděti lépe a všechny ty mnohé chyby, které si lidský duch osvojil.

Kdo tedy klade tyto a podobné otázky, ten ještě v lenosti svého ducha spí a domnívá se jen, že ptaním zdůrazňuje život svého ducha a svůj mocný pud k hledání. Podobá se dítěti, které chce běžeti o závod a neumí ještě ani choditi!" (celé znění zde)

Abdrushin

 

Je zvláštní jak se farizeům podařilo toto Abdrushinovo pojetí takto pokroutit a znetvořit. Jak to musí v těch jejích chorých hlavách vypadat s dalšími výklady Poselství Grálu?

 

" Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati! "

 

25. Svaté Slovo

Svaté je Slovo! Tak svaté, že bych je nejraději pozemskému lidstvu opět odejmul, poněvadž mu chybí každý pojem a nemá dokonce ani tušení o velikosti tohoto Slova! Nutí mne to chrániti Slovo zahalením, aby tak nikdy nepřišlo do styku s rouhavou domýšlivostí nebo lhostejností lidských duší, které se staly následkem své duchovní lenosti tak neuvěřitelně úzce omezenými a tím i prosti všeho vědění.

Abdrushin


Chránit Slovo zahalením!  A co je ono zahalení?   A co je ono Slovo?
 

80. Živé slovo

Živé Slovo mého Poselství nejsou lidské výrazy a věty, které k němu používám. Je to něco pro vás nepochopitelného, co do nich vkládám a co je v těchto formách schopné vstoupit do vás, jestliže se pro to otevřete. Používám vašich slovních forem a vět jen jako určitý druh kanálků, jimiž přivádím živé Slovo k vašemu duchu. Jen váš duch je schopen je přijmouti, aby pak mohl svým zesílením roztrhnout všechna pouta plíživé temnoty.

Abdrushin Ona forma, kterou Abdrushin zvolil pro Slovo ona to je, která zahaluje Slovo a zároveň klade Slovo vysoko na skálu, takže se člověk musí namáhat, chce-li je získat.

A teď to srovnejte s chorým názorem rozumářů, kteří si z toho vyvodili, že oni sami mají lidem ztížit přístup k Poselství Grálu. Hrůza domyslet jaké další zkomoleniny a rozumové vývody z Poselství Grálu chovají ve svých chorých hlavách.

---

Teď si představte, že splníte Abdrushinův příkaz:
 
"Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu mají být vyloučeni všichni, kteří nejsou proniknuti nejopravdovější touhou, aby duchem pronikli vpřed, aby byli živí v sobě."

Abdrushin
 

Vyloučíte samolibé a líne a oni vás obviní v rozporu s příkazem Abdrushina, že na to nemáte právo:
 
„Pane Krajíčku, Vaše vysvětlení stále vychází z předpokladu, že niterně stojíte nad lidstvem, když jak píšete, v poklidu své duše soudíte kdo je normální člověk a kdo již nikoliv. Ptám se tedy. Kým vlastně jste? Jestliže si troufáte soudit člověka, musíte stát nad ním. Toto však odmítáte. Jestliže jste člověk, nemáte žádného práva ke svému chování i kdyby jste své soudy vynášel sebeklidněji a pohodověji.

P. Zámečník

 

"žádného práva"? .... no vidíte a opak je pravdou je to dokonce příkaz Abdrushina. Tady vidíte jak si farizejové dělají výklad podle toho jak se jim hodí.

 

Neví, že máme více takových příkazů proti nim od Abdrushina:

"Vy nositelé kříže Grálu, straňte se farizeů, kteří se vám budou chtít nyní přibližovat; nemá se jim dostati žádné pomoci ze Slova!
Odstrčte nyní lidi tohoto druhu zpět a nesnažte se více ještě je v lásce nebo soucitu poučovati tím, čím se sami můžete osvoboditi! Je to jen mrhání časem zdržovat se jimi a vy již nesmíte promrhat ani jediné hodiny."

Abdrushin
 

Jak chce tento zapáchající močál ty farizeje mezi sebou poznat, když k předstíraní pokory, které nikdy nebylo, tvrdí, že nepozná farizeje, protože nestojí nad člověkem? 

"Vznešená pokora" farizejů je tak velká, že dokonce vylučuje samotné splnění příkazu Božího! Neslýchané. Nic než rozleptávající sliz ty samolibé řeči.

 

Farizej píše:

Dobrý den pán Zámečník, ano ja súhlasím,to čo píšete je vážne a nie len len súkromnou vecou p Krajíčka, dôsledky si zrejme vôbec neuvedomuje. To už musí vidieť každý sám, ale môže to negatívne vplývať na nových hľadajúcich. Spomínané stránky naviac aj svojim názvom a množstvom textov môžu vzbudiť dojem akýchsi oficiálnych a hodnoverných stránok. Ale nimi predsa nie sú. A spôsob komunikácie, pocit nadradenosti a neomylnosti tiež o niečom hovorí.


Jednak ta poslední věta: Pocit nadřazenosti? Jak přišel na tento údajně můj pocit? Zřejmě nám tady někdo opět odkryl své vlastní nitro.


Dále k jeho větě:

Spomínané stránky naviac aj svojim názvom a množstvom textov môžu vzbudiť dojem akýchsi oficiálnych a hodnoverných stránok. Ale nimi predsa nie sú.
Přece nejsou? A jak na toto přišel, že nejsou? To ví anebo se to domýšlí?

Kdo nebo co podle těchto farizejů toto určuje? Oni?!


Říkám vám, tyto stránky  http://poselstvi-gralu.cz  jsou oficielními stránkami pro Slovo Boží (Poselství Grálu)!

Ať se vám skřetům to líbí nebo nelíbí. (je pochopitelné, že skřetům se to líbit nebude)

Oficielní stránky Světla neurčuje pozemská organizace, tím méně nějaká havěť z webžumpy, ale Světlo samotné.

 

                                                                                                              

autor článku:
 

 

 

Komentáře   

Mirka
+9 # Mirka 2014-12-05 21:08
Pane Krajíčku,
velmi si cením Vašich jedině správných, logických a věcných výkladů Pánova Slova, která určitě pomohou poctivým stoupencům Poselství Grálu vyznat se v tom, co jest ryzí a co falešné.
Je nejvýš načase, také díky této Vaší pomoci, abychom všichni Slovo správně chápali.
Zde není na místě být ješitně dotýkavý pod palbou Vašich tvrdých slov.
Ale raději vypustit vlastní mudrování a přiznat si také své omyly (sebe nevyjímaje).
Děkuji Vám.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit