Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

K zamyšlení

Více
18. bře 2023 07:27 #490 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ono si možná bude mnoho lidí klást otázku, proč Bůh tak dlouho čeká a nechává temno se roztahovat? Proč prostě tu temnou holotu nevyhubí? Ono to není tak, jak si to představují samolibí církevníci a jim podobní lenoši v duchu, že Bůh může cokoliv, jakoby mávnout proutkem a stane se. Bůh v první řadě bude vždy jednat v souladu se svými vlastními zákony vloženými do stvoření. A tyto zákony jsou jednoduché na pochopení. Co člověk zaseje to sklidí. V tom je vysvětlen celý osud člověčí. Jediné co může být ze Světla učiněno, protože zrušit či obejít tento zákon je nemožné, tak jediné co je možné, je to pouze urychlit. A tady je hlavní problém. Když se posílí tlak ze Světla, tak to není tak, že to jako vyhubí jen ty temné. Ten tlak posílí všechno. To znamená i v těch, co se domýšlejí, že jsou vyvolená dítka Boží. Nelze rozdělit tlak shůry jen na vybranou část lidí. Tlak prostě vnikne do stvoření a vše urychluje a posiluje. Posílí veškeré sklony lidí i urychlí karmu, jako se nyní už děje. Kdyby se to ale hned urychlilo s tím, ať to temno vyhubí, tak by to semlelo i většinu dobrých lidí, protože ti jsou také nehotoví a většina z nich má také mnohdy těžkou karmu a obrovské urychlení by je také rozdrtilo. Proto tak dlouho je vše pod nadvládou temna a zdánlivě Bůh nezasahuje. Dává se milostivě čas, alespoň pro ty, kteří to myslí se sebou vážně. Ostatně i v bibli je od Ježíše pro to podobenství:

Matouš 13: 24-30
Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.
Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel.
Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘
On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘
On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.
Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. bře 2023 07:27 #491 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Je vidět, že mnoho lidí ještě nechápe podstatu dnešních problémů. Mnozí argumentují, že kéž by politici dostali konečně rozum apod. Právě že politici mají rozumu až moc a v tom je jádro problémů. Rozum pokud není řízen čistým cítěním, tak vždy páchá škody, protože rozum je v podstatě chladný počítač. Jen tento rozum dokáže krást, podvádět, vraždit, myslet jen na sebe a v podstatě všechna další zla. Rozum je pouze nástroj a má být cítěním používán, žel se to přehodilo. Lidé se rozumem nechali spoutat a cítění pohřbili. Takže řešení není v dalším pěstování rozumu... rozhlédněte se kolem sebe po celém světě - vidíte plody tohoto rozumu. V tom chcete pokračovat a ještě dále to rozvíjet? Je zapotřebí zastavit ve školách zmrzačování rozumu dětem a začít je učit rozvíjet cítění, naslouchání svému svědomí, učit je vnímat krásu svým cítěním, učit je duševní rovnováze. Učit je, že rozum je nástroj a když rozum něco navrhuje, tak musí s tím prvně svědomí (čistý cit) souhlasit.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
Dnes 13:53 #493 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Ono rozumáři a materialisté se dlouhá léta posmívali těm, co na sobě duchovně pracovali a snažili se odkládat chyby a neřesti a žít v souladu se zákony stvoření a nyní na ně dochází. Tím jak sílí a bude stále více sílit tlak ze Světla, tak bude stále více posilováno vše, co má člověk ve svém nitru. I to o čem sám ani pořádně nevěděl, že v sobě nese, co leželo tzv. ladem ve skrytu duše. Vše bude vytaženo na světlo a bude se tlačit k projevení. A zároveň to hned ve zpětném působení dostane zasloužený úder. Proto budou vzrůstat nemoci, chudoba apod., prostě budou lidé sklízet, co zaseli. Posmívání lidé, kteří na sobě dlouho pracovali mají mnohé z negativního už odloženo i mnohou karmu odpykanou (při dobrém chtění se odpykává lehčeji) a proto nebudou trpět tak moc, jako posměváčci. Mnozí z nich, kteří pracovali na sobě opravdu poctivě, tento tlak nijak nezkruší, ba právě naopak, posílí v nich to dobré a ušlechtilé a rozkvete to k požehnání všech, kteří ještě nejsou zcela ztracení.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
Dnes 13:53 #494 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Stvořitel vložil do každého člověka schopnosti k poznání všeho toho co přichází od něho samotného ze Světla. Pokud někdo nenávidí Pravdu, tak je to důkazem, že tyto schopnosti zahrabal. Pozor na to! V takovém stavu nejste ze Světla považování za lidi, jste havěť. Jen havěť nenávidí Pravdu a Světlo. A protože ve stvoření není nic bez formy, tak i tito zpustlíci nesou vnitřně duchovně vzhled ošklivých zrůd. Svou svobodnou vůli přetvořili své duše v odporné zrůdy, protože kreatura, která nenávidí Pravdu a Světlo nemůže mít samozřejmě podobu člověka, obrazu Božího. A vidíme kolik lidí se dnes hlásí raději ke zvrhlostem a chlípnostem, než k čistotě Světla. Brzo budete moci tyto zrůdy i vidět. Většina lidí se dočasně stane jasnovidnou a uvidí tyto kreatury v celé jejich parádě. Všechny tyto zrůdy budou samozřejmě vyhubené skrz zákony stvoření. A nemám na mysli pozemskou smrt, ale duchovní věčný rozklad.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
Dnes 13:56 - Dnes 14:26 #495 napsal Pavel Krajíček
Odpověď od Pavel Krajíček na téma K zamyšlení
Nenávist je silný (i když negativní) cit a stejně jako láska vás táhne k objektu, kterému váš cit platí. Pokud máte lásku ke Světlu, k Pravdě, tak jste k němu přitahování nahoru do duchovní sféry. Pokud nenávidíte nějakého člověka nebo skupinu lidí, tak jste k nim přitahování. Proto píše Abdrushin, že temno ve své nenávisti číhá. To jsem sám viděl, když jsem opustil tělo. Kolem mého pokoje a tedy kolem mne, ale mimo místnost, tedy jako ve větším odstupu, stály v hustých řadách temné stvůry. Byly to duše z onoho světa, ale i ti, kteří žijí dnes na zemi, ale ve spánku opustili tělo (žel byli mezi nimi i stoupenci Abdrushina). Váš cit, který je ve vás nejsilnější vás táhne k vašemu objektu. To jestli vám potom tyto stvůry mohou ublížit nebo musí zůstat stát v odstupu, záleží na vašem stavu, duchovní zralosti. Samozřejmě čím více jste světlejší a tím pro temno více nebezpeční, tím více vás nenávidí. Už jen na tom poznáte, kdo je dobrý a kdo zlý člověk. Dobří lidé nečíhají. Jejich láska je táhne ke Světlu, k ušlechtilosti a čistotě. Mě osobně nikdy nenapadlo jít na stránky prozápadních chlípníků a rozdávat jim tam smějící se smajlíky a hledat něco, co bych mohl nahlásit. Udavači jsou tedy stvůry stojící na straně temna, jsou to ti, kteří v nenávisti číhají na ty světle. Přesně jak píše Abdrushin:

"Ale především nezapomeňte nikdy, že temno vždycky živí nenávist proti Světlu a čeká jenom na příležitost, aby mu mohlo škodit, že téměř vyhledává možnosti, nejde-li to jinak, ať již nepromyšlenou lží a pomluvou nebo i falešným svědectvím. Temnotám, tak jako jejich nástrojům a dobrovolným pomocníkům jest všechno dobré, jen když mohou Světlo v jeho pronikání zdržovat."

Ono samozřejmě těch indicií je více k rozpoznání temna, ale už jen tato jedna může být pro vás vodíkem. Temno číhá a tedy udavači nejsou nikdy služebníci Světla, ale stvůry z temnot.

Jak jsem se v příspěvku zmínil, že mezi temnými stvůrami, které stály kolem mého pokoje byli i čtenáři PG, tak mnozí je i znáte. Obecně to jsou ti, když se někde objeví pohoršení a pomluvy nad mou osobou, tak ti, kteří se tam objeví jako první, skočí do toho močálu a hned si uleví své nenávisti skrz pomluvy, lži apod. Tyto nenávistné stvůry ve spánku po opuštění těla jsou taženy k objektu své nenávisti, tam pak zuřiví a slintající promarňují drahocenný čas.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Nové komentáře

 • Poznámky Dr.Hüttera
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 4. 2. 2023 16:35
  V textu čteme: "Žádná z těch lidských duší, které budou v této době odstraněny ze země, ještě není ...
   
 • 18. duben 1937 - Josef Kovář
  Edita Pokorná Váchová Edita Pokorná Váchová 1. 12. 2022 21:06
  Děkuji, pane Kováři.
   
 • Synové Krále
  Zuzana Lechmanová 12. 10. 2022 14:14
  Krásné
   
 • Obrazy stvoření
  Zuzana Lechmanová 12. 10. 2022 12:56
  ˇDakujem.

Fotogalerie

Real time web analytics, Heat map tracking

Celkem členů

249 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
5 tento měsíc

Poslední příspěvky

X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat