Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

Pavel Krajíček - komentáře

Více
21. pro 2020 20:11 #114 napsal Pavel Krajíček
Právě proto, že satanisté rozumáři 666 a materialisté jsou vnitřně mrtví, líní, jejich duch se nehýbe, tak právě proto potřebují tu neskutečnou hromadu zákonů, směrnic a rádoby rozumářských odborníků. Nejsou schopni čilosti vlastního ducha dojít k Pravdě, naslouchat svědomí a rozhodovat se sami důstojně jako člověk a proto se musí držet vnější formy, vnější šílené změti zákonů, pouček, příkazů, aby nepřišli ve zmatek. Kdyby měli zakotvení v nitru v Pravdě, tak by se každý mohl zodpovědně rozhodovat sám. Veškeré toto jejich šílené rozumářské dílo svědčí o jejich deviaci a zmrzačeném přepěstovaném mozku, který nikdy nemůže mít sám o sobě spojení se Životem a proto se celé jejich dílo musí zhroutit... stojíme na počátku tohoto zhroucení. 

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. pro 2020 18:26 #118 napsal Pavel Krajíček
Proč nazývám fanatiky rozumáře a materialisty satanisty? Není to z mé strany nadávka, ale označení skutečnosti. Slovo satan používám jako synonymum pro slovo Lucifer. Luciferský princip je rozumářský princip. Zvíře zmíněné ve Zjevení Janově je pozemský rozum 666, který si lidé přepěstovali a nyní jej neovládají, ale on (šelma, zvíře) nyní ovládá a trýzní je samotné. Tito nebezpeční satanisté mají znamení šelmy na čele nebo ruce: 666 nebo skvrnu. Samozřejmě na duchovním čele a ruce. Pro jasnovidné lidi a celý duchovní svět jsou proto snadno na první pohled poznatelní. V dnešní době je to už většina lidí. Tito všichni budou postupně vyhubení, skrz zesílený tlak Světla, který vše urychluje a vynucuje úplné uzavření veškeré dosavadní karmy, jak jednotlivců, tak národů. Rozum pocházející z HMOTNÉHO mozku může chápat jen hmotné věci, proto ta trapná omezenost fanatiků rozumářů. Také je to důvod proč se jejich dílo musí a muselo vždy zhroutit.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. pro 2020 16:59 - 26. pro 2020 20:58 #121 napsal Pavel Krajíček
Neviděl jsem sice vánoční projev Zemana, ale čtu, že nabádal k očkování a potíral ty, kteří jsou proti rouškám apod. No i když jsme občas Zemana brali kvůli některým z části vlasteneckým názorům, tak stále je to fanatik stoupenec nebezpečné sekty rozumářů a materialistů, tedy fanatiků, kteří zpustošili tento svět a vedou jej do záhuby. Pozorováno shůry jde o tvory se zmrzačenými mozky a měli by být v ústavech pro choromyslné, takže je neberte vážně. Po očistě (pokud přežijí) budou zařazení do kasty, kam patří podle vnitřního stavu, tedy mezi spodinu a lůzu. Tam patří všichni rozumáři a materialisté, protože všude kde stojí šíří jen rozklad a neštěstí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
27. pro 2020 22:06 - 28. pro 2020 18:06 #122 napsal Pavel Krajíček
Abdrushin píše, že pro jisté úkoly je vybraným lidským duchům přidáván bytostný přídavek Lva ve kterém je zakotvená útočnost. A jak zasvěcení vědí, tak lidé soudí podle sebe. Dále máme rozdíl mezi věděním a domýšlivosti. Vědění pramení z prožití. Domýšlivost je buď něco naučeného nebo myšlenková konstrukce (domýšlení se) o něčem, co jsme ve skutečnosti neprožili. Onen přídavek útočnosti je pro ostatní, kteří jej nevlastní, naprosto nepochopitelný, protože schází prožití. A nyní co z toho vyplývá, když víme, že lidé soudí podle sebe? Ano, nenávistná havěť, farizeové, pokrytci veškerá tato sebranka u takového člověka narazí a protože nemají pro jeho jednání pochopení, tak budou soudit podle sebe a svého zahnívajícího nitra a skrz nenávist se postaví vůči němu a budou na něj stříkat jedovaté sliny a šípy. Farizeové mají jakou jedinou svou "přednost" hezký štít, vnější formu, krásná úlisná slova, úsměv apod. A protože nitro mají červivé, tak při kontaktu se světlou útočnosti služebníka Páně, soudě podle sebe, vidí opět červa a tím se vědoucím lidem odhalí a obnaží... čili dochází k třídění. Napadlo někoho, že vlastně toto je jeden z předních úkolů této útočnosti darované ve službě Světlu vybraným lidským jedincům? Bude pláč a skřípění zubů. Je mnoho stoupenců Poselství Grálu, kteří se v posledních letech už takto vyřadili z budoucí spolupráce na nové společnosti.  

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. pro 2020 13:28 - 30. pro 2020 13:42 #124 napsal Pavel Krajíček
Píšou mi různí pobouření lidé, že se vydávám za Nositelé Meče. Tomu poslednímu jsem odpověděl:

"Nikdy jsem nenaznačoval, že jsem Imanuelův Nositel Meče a nikdy, opakuji nikdy, jsem si to o sobě nemyslel. Nositel Meče bude prastvořený inkarnovaný přímo z Hradu Grálu. Já naopak vím, že jsem lidský duch z vývoje. Také jsem několikráte ve svých příspěvcích psal, že v Hradu Grálu je více rytířů a že i kolem Abdrushina na zemi jich mělo být více než 12 a z nich mnozí obyčejní lidští duchové, kteří budou tvořit spojení s rytíři s Hradem."

To, že někdo dostane přídavek Lva, tak to přece neznamená, že je hned Nositel Meče. Abdrushin píše:

13. Duchovní úrovně IV  

Lev prastvoření je již připraven pro záření ve stvoření jakožto nutný druh přechodu. Jeho zářící činnost je mnohostranná, a přesto ohraničenější než u lva v Božské sféře.

Z něj vychází veškeré hrdinné bytí, které se ve stvoření tu a tam ukazuje.

Nesmím v tom dnes jít až do podrobností; neboť to příliš odbočuje od toho, co chci v této přednášce říci. Chci jen letmo poznamenat, že ze záření tohoto hrdinství dostává se duchu těch pozemských lidí, kteří se projevili jako skuteční hrdinové.

To bylo dobře známo starým Germánům a Řekům, jakož i mnohým jiným dřívějším lidským kmenům, které udržovaly ještě s bytostnými vědomé spojení.

Při pozemské smrti takového hrdiny vedli bytostní bytostný díl záření hrdinství do Wallhaly, nejvyššího hradu v bytostném kruhu stvoření, zatímco duch musel jít do své pro něj určené úrovně. Přesto zůstaly obě části skrze vlákna spolu spojeny, pokud duch působil v dobrém smyslu.

Obě tyto části byly rozděleny jen tehdy, když duch kráčel dolů, aby tím bytostná část nemohla být stržena. Jinak splývaly obě části při pozemských inkarnacích opět dohromady.

Tento přídavek hrdinství je zvláštním darem pro pozemské lidi, jehož přijetí je připravováno skrze určitou zralost příslušného ducha a také skrze jeho určité cesty.

Pro určité úkoly na zemi je část tohoto bytostného záření Lva potřebná, protože v něm je zakotvena ovšem v čistotě se zachvívající útočnost, spojená s bezpodmínečným nasazením sebe sama, což v sobě duch jako takový nenese, protože jeho nejvyšším cílem je budování a míruplné tvoření.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. pro 2020 10:56 - 31. pro 2020 11:35 #125 napsal Pavel Krajíček
Je dost slizkých farizejů, kteří uvažují takto: "Phee nějaký Krajíček, sám řekl, že není Nositel Meče. My si počkáme na Nositele Meče." Na tyto tvory čeká velice hořké prožití. Nositel Meče se určitě bude zaobírat nějakým Joudou z Horní Dolní, to určitě. A když už ano, tak koho si vyslechne? Jiné věrné služebníky Páně nebo samolibou pokryteckou lůzu? Chybí poznání o skutečném úkolu Nositele Meče. Jeho úkol je duchovní. Bude zajišťovat, aby Božská vůle zde na zemi vládla po dobu nové říše. Pozemské věci si budeme stále řídit my lidé sami, jinak by přece život neměl smysl. Stále musíme uzrávat ve svobodných rozhodnutích v každodenních věcech. O tom je život a právě tak budou na zemi i vedoucí, vládcové, ať už rytíři, králové, kteří budou Světlem povolaní k těmto úkolům. Například úkolem Bílého rytíře bylo právě takovou domýšlivou chamraď vyříznout a vyloučit z nové říše, tedy nikoli Nositel Meče, ale lidský duch z vývoje měl samolibce vyříznout a vyřadit, píše o tom sám Abdrushin. Takže mnohé farizeje čeká velké překvapení v probuzení. Rochní se ve své samolibosti, stříkají nenávistný jed na služebníky Páně a přesto se domýšlejí, že si budou tykat s Nositelem Meče... pomatenci.

==

Píšou mi někteří, že jsem pomýlený, že rytířů je 12 a já jsem psal, že je jich více.
Já samozřejmě vím, že je 12 rytířů, kteří jsou ztělesněním ctnosti a mají každý jinou barvu pláště. Psal jsem o celkovém počtu rytířů kolem Abdrushina na zemi a těch bylo více než oněch základních 12. Už samotný Nositel Meče je dalším do počtu a kde je Bílý rytíř, Praporečník... atd.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
01. led 2021 11:54 - 01. led 2021 12:25 #126 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Možná to lidem ještě nedošlo, ale různá přání růžovoučkého, slaďoučkého života se neplní na základě toho, že si to přejete a posíláte přání, ale pouze na základě vřazení každého jedince do zákonů stvoření, tedy do Boží vůle. A to se těmto samolibcům hořce nechce. Mnozí samolibí věřící či esoterici žvatlají opravdu neuvěřitelné bláboly. Někteří se dokonce domýšlejí, že nejhorší je už za námi. Nene nejhorší je teprve před námi a právě v dobách největších hrůz, jaké kdy země zažila, vy samolibci poznáte, že Boží Láska má daleko do změkčilosti a že ji nelze odloučit od nanejvýš dokonalé Boží Spravedlnosti s níž tvoří jednotu. Bude to přesně tak, jak už zvěstovala samotná vůle Boží ve svém poselství:

"Já vám však říkám, dříve než bude tentokrát tato rozumová domýšlivost až do poslední jiskry vyhlazena, nezmění se utrpení a nouze, nýbrž rozmnoží, k vaší vlastní spáse! Neboť musíte padnout na kolena, pokud nechcete zahynout, a musíte snažně prosit vašeho Boha, který vám byl tak dlouho lhostejný, v posvátné vážnosti o záchranu, aby vám pomohl." celé poselství: navodnapreziti.cz/...poselstvi-gralu

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
02. led 2021 17:43 #128 napsal Pavel Krajíček
Všimli jste si, že téměř všichni, kteří mají nějaký vliv v západním světě, hlavní noviny, média, sociální sítě Facebook, Twitter atd. jsou všichni ti, kteří mají 666 na čelech? Samozřejmě na duchovním čele, tak je to i míněno v bibli, jedná se o duchovní obrazy ve Zjevení Janově. Jsou to ti, jež mají znamení antikrista na čelech a proto mohou úspěšně podnikat, jak stojí v písmu. Zvrhlíci, kteří nenávidí Pravdu a ochraňují vše z temnot se vynořivší a vše čisté a pravdivé cenzurují. Já neznám ani jednoho giganta mezi nimi, který by stál na straně Pravdy. Také je mnoho těch, kteří ještě z části cítí kde je pravda, ale z vypočítavosti se stavějí na stranu prozápadní nenávistné havěti. Nešťastní, stálo vám to za to? Těch pár chvil v životě vyměnit za cestu do rozkladu, kam bude seškrábnutá veškerá havěť 666 i s vámi zbabělci, kteří jste zapřeli Pravdu a postavili se na stranu deviantů.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. led 2021 09:47 #130 napsal Pavel Krajíček
Tato slova Ježíšova jsou stále poplatná i pro vás, pro slizké pokrytce, sluničkáře z řad čtenářů Poselství Grálu:

Matouš 23:27-28
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost."

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
05. led 2021 11:16 - 05. led 2021 15:23 #131 napsal Pavel Krajíček
K mému předchozímu příspěvku, kde jsem citoval Ježíše, jsem na Facebooku připsal komentář:

Zrovna včera mi psal nějaký pan Beďar Alexander, že by mě nechtěl ani potkat a přitom on sám sdílí příspěvky toho nejodpornějšího farizeje, který mě nějaký čas obtěžoval, posílal obtěžující emaily, dokonce mi vyhrožoval fyzickým násilím. Musel jsem mu pohrozit policii, aby toho zanechal. Pan Beďar a mnoho dalších o tom neví, protože jako povrchní farizej sdílí květinky a sluníčka bez ohledu na červivé jádro. Tak si mnozí poplácáváte po ramenou v nic netušící pýše s odpornou havětí... ale i v tom se projevuje přece zákon stejnorodosti. Běda vám shniloši, vy slizcí pokrytci!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. led 2021 18:04 #132 napsal Pavel Krajíček
Svobodný je pouze ten člověk, který žije podle zákonů stvoření, tedy ten, který se vřadil do Boží vůle. Pouze v tom případě veškeré nitky jeho jednání, myšlení, cítění jsou v souladu s Boží vůli a proto je touto vůli podporován. Protože ale drtivá většina lidí se ve své zvrhlé domýšlivosti odmítá v pokoře vřadit do moudrosti Boží, tak je samozřejmě, že přichází do nesouladu se zákony stvoření a stává se nesvobodnou. Svou svobodnou vůli zamotávají do nitek zákonů stvoření a to je čím dál tím více omezuje. Nyní výkvět vaší vlastní zvrhlé sekty, rozumáři a materialisté, tedy stejní pomatenci, jako jste vy sami, vám nasazuje okovy i pozemsky.

Za další, to že dnes je všude změť halasných řečí a mnozí neví komu věřit a komu naslouchat, to je důsledkem toho, že se nepoznal dar řeči. Člověk měl mluvit jen to, co se skutečně zachvívá s jeho duší. Tím, že si fanatici rozumáři zmrzačili mozky a jejich duše spí, tak tyto jejich neovládané hračky nyní působí všude rozkladně. Ta dnešní změť žvanění je sklizeň nesmyslného řečnění a zneužívání daru řeči posledních staletí. Vše, co jednotlivec i národ postaví do stvoření, musí časem mnohonásobně sklidit... lidé se těmto prostým zákonům stále posmívají, přestože jejich působení na sobě stále prožívají... nemohou tím ukázat větší omezenost.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. led 2021 16:29 #135 napsal Pavel Krajíček
Pokud jsou pozemské zákony v rozporu s Božími zákony, tak se jimi nemusíte řídit. Nikdo není povinen se řídit zákony nějaké zvrhlé nebezpečné sekty, navíc sekty, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby. Člověk je povinen řídit se zákony svého Stvořitele, nikoli příkazy nějakého slizkého červa ze sekty rozumářů a materialistů. Bůh chce samostatné lidi, kteří se rozhodují sami na základě svého svědomí a nikoli tupé ovce, které se řídí nebezpečnými fanatiky rozumáři.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. led 2021 18:30 - 09. led 2021 23:33 #137 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Mnozí znáte ono "vidíš třísku bratra svého..." znamená to, že ty chyby, které nás rozčilují, tak je máme sami. Je tam ale spousta chytáků. Například slizcí farizeové, kteří kritizují a poukazují na mé vyjadřování, sami hovoří jak úlisní sluníčkáři. Tedy mohlo by se argumentovat, že oni tuto chybu nemají. A právě, že ti, kteří nejvíce na mě narážejí, ať už skrytě nebo zjevně, tak tuto "chybu" mají. Oni ji mají skrytou vnitru, jsou i mnohdy naplnění nenávisti, ale nemohou si navenek dovolit tuto chybu projevit anebo nechtějí, protože vědí, že je to jejich jediná zbraň, tento pokrytecký úlisný štít vystaveny pro shniloše, protože nic jiného nemají, když nitro je červivé.

Přísně vzato nejde ani o mou chybu, to že se vyjadřuji ostřeji, ale protože oni soudí podle sebe, tak v tom vidí zlé chtění a chybu... a tím se naplňuje účel mého úmyslného vyjadřování a pokrytecká lůza se stává zjevnou, když na mě naráží.

Myslete na tato slova Ježíšova, kdy odpovídá právě takovým slizkým farizeům, kteří dodržovali pokryteckou formu:

Matouš 23:23
"Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat."


Čili jinak řečeno Bůh hledí na srdce a ne na to, co se mu snažíte předstírat, lůzo pokrytecká!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
21. led 2021 19:28 #142 napsal Pavel Krajíček
Přijde to až k vám domů. Vy nenažraní shniloši, důchodci apod., utrpení přijde až k vám domů. To už bude ale pozdě na tom něco změnit. Kdybyste nebyli shiloši a sobci a měli pravou lásku v srdci, tak byste měli na zřeteli především lásku k Pravdě a bližnímu a nemysleli jen na ty své nenažrané bachory a slevy do marketů. Volili byste vlastenecké strany, protože láska k vlasti je Bohem zakotvená do každé lidské duše, pokud ovšem ji nenechá sobecký nenažranec zakrnět. Skrz vaši lenost, nenažranost a sobectví se dostává stále více havěti k moci a dosazuje a ochraňuje si své stejnorodé, úchyláky, devianty, zvrhlé a chlípné menšiny apod. Nakonec to přijde až k vám domů, ale to už bude pozdě... budete sklízet plody a následky svého sobectví a duchovní shnilosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. led 2021 11:55 #143 napsal Pavel Krajíček
Existuje jistá část lidí, která očekává v různých světových událostech, že zvítězí dobro, např., že v USA měl zvítězit Trump. Ostatně který dobrý a slušný člověk by si to nepřál. Ovšem nic takového ve velkém se nebude dít v nejbližší době. Stojíme v soudu a probíhá očista a protože lidstvo selhalo a založilo nebezpečnou sektu fanatiků rozumářů a materialistů, tak se nyní tlakem Světla vše prvně vystupňuje. To znamená veškeré zvrhlosti, chlípnosti, domýšlivosti fanatiků materialistů a rozumářů budou nyní vyhnané do vrcholů, rozkvětů, do plodů a následně budou lidem padat tyto plody do klína a lidstvo bude nuceno tyto jedovaté plody pojídat. Během této doby nelze očekávat nějaké velké vítězství dobra. Prvně musí lidé na sobě prožít důsledky veškerých svých falešných a zvrhlých cest. Je před námi doba o které psal Abdrushin:

"Blíží se proto čas, kdy tato země po nějakou dobu musí býti přenechána vládě tmy bez přímé pomoci ze Světla, protože si to lidstvo svým chtěním tak vynutilo. Následky chtění většiny lidstva musely přivoditi tento konec. Jest to doba, kterou směl kdysi viděti Jan, doba, kdy Bůh zahaluje svou tvář."

Až po prožití na vlastní kůži všech zvrhlosti rozumářů, až zbytek přeživších bude zdrcen ležet v prachu a koktat pokorně modlitbu ke svému Pánu, který mu byl tak dlouho lhostejný, pak se může započít se záchranou opravdově hledajících.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Fórum statistika

 • Celkem příspěvků: 273
 • Celkem témat: 63
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 0
 • Včera odpovědí: 2

Celkem členů

132 registrovaných
0 dnes
1 včera
2 tento týden
1 tento měsíc

Fotogalerie

Komentáře fotografií

 • Trigon a rytíři
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Zleva: Zelený rytíř (Kurt Illig), Bílý rytíř (Friedrich Halseband), Trigon, Lev, Praporečník"
 • Hermann Wenng_10
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Toto je první komentář zde ve fotogalerii. Jde o testovací komentář, bude časem smazán :yes:"
 • Abdrushin
 • Komentáře: 0

Poslední příspěvky

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat