Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

Pavel Krajíček - komentáře

Více
28. lis 2020 17:15 - 28. lis 2020 17:56 #76 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem si dnes ve vzkazech s jednou paní, která je v našem úzkém kruhu a jako jedna z mála má občas výhrady k mému vyjadřování. Protože ji znám delší dobu a vím, že v jádru není špatná, tak jsem jí to vysvětloval. Zkopíruji vám některé mé věty zde (něco málo jsem tam přidal nyní):

Mám více lidí a obecně to porovnávám ve velkém. Vidím kdo souhlasí s mými názory a kdo ne. Vy jste jedna z mála (z našich lidí) co občas ohrnuje nos nad formou mého projevu. A jak říkám forma to je doména farizejů. Ostatní se více řídí tím co říkám, obsahem. Vnitru živý člověk bude vždy vnímat obsah v první řadě. "Mrtvola", pokrytec, farizej bude prvně vnímat zevnějšek a protože sám má vnitřek červivý, tak bude soudit podle sebe. Já se přece nevyjadřuji vulgárně, jen trochu ostřeji.

Víte já se tak vyjadřuji úmyslně od určité doby, ale jen na internetu. Já jsem tím roztřídil lidi (čtenáře PG) na ty jadrné a na pokryteckou lůzu... ta nás opustila nebo byla vyhozená. Právě že farizejové nic jiného nemají, než jen krásný zevnějšek, hezká slova... to je to jediné co mají, když nitro je červivé. A proto také prvně na toto narážejí u mě... nejsou schopni věcně argumentovat vůči mně a proto prvně ukazují jen na můj projev viz např. Zatloukal z Hnutí Grálu o cenzuře, místo věcných argumentů ukazuje na to jak o tom mluvím viz článek: poselstvi-gralu.cz...eni-jako-vlazni

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2020 18:59 - 28. lis 2020 19:08 #77 napsal Pavel Krajíček
Psal jsem na Facebooku:

Zamyslel se už některý čtenář PG nad tím, jak by se asi projevoval rytíř Grálu na zemi, který má duchovně v ruce meč? Když v nejvyšší formě je meč Slovo Boží, Spravedlnost? Pokusil se už některý ze samolibých stoupenců PG si skutečně představit, jak by se to na zemi projevovalo, kdyby tady nějaký rytíř takovým mečem vládl? Myslí si snad, že by se to projevovalo tím, že by jej nosil za pasem? Jak jsem u některých zoufalců viděl, že sdílejí fotky, kde drží meč v ruce. Nebo snad že by chodil s kadidlem a podkuřoval lidem pod nosem? Popravdě si asi nepředstavují nic, ale určitě nesmí takový rytíř tít do nich a jejich slabosti, to ho pak hned zavrhnou... netušíc, že právě tyto údery byly předurčené k třídění pro blízkou budoucnost.

(Nemám teď na myslí nutně prastvořeného Lva. V Hradu Grálu je více rytířů. V době Abdrushina jich mělo být více než 12 po jeho boku.)

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
28. lis 2020 19:27 #78 napsal Pavel Krajíček
Něco o pokoře, navazuji na svůj předchozí příspěvek o rytířích:

Ta pokora neznamená, obzvláště u rytíře, že se bude před druhými plazit. Pokora předchází tomu, aby dosáhl spojení se Světlem a následně může být tímto Světlem použít jako nástroj. U samolibých čtenářů PG pokora znamená, že se na ně nesmíte ani škaredě podívat tím méně jim něco vytknout. K čemu by se pak rytíři inkarnovali a k čemu by pak měli duchovní meč? Přece k rozdávání úderů všemu temnému. Samozřejmě každý farizej si o sobě myslí, že on je světlý.

Projev se pak bude řídit podle druhu povolání. Básničkář bude psát básničky, léčitel léčit a rytíř? Rytíř musí podle farizejů všem podkuřovat a lichotit, jinak ho nepřijmou. Naštěstí existuje prožití, které odstraní veškeré pochybnosti, pak mnohým zůstanou jen oči pro pláč, když si uvědomí vůči komu se postavili v nenávisti a že se tím odřízli ze spolupráce.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. lis 2020 10:18 #79 napsal Pavel Krajíček
V předchozích příspěvcích jsem psal o farizejích a o mém vyjadřování apod. Pan Oldřich Pružina mi k tomu na Facebooku napsal nějaké komentáře. Protože se mi líbily, tak vám je tady zkopíruji:

Ano, farizejové, dnešní "lepšolidé", by rádi, aby služebníci Světla sloužili jim - především tím, aby přitakávali jejich skutkům. Činům, slovům, myšlenkám. Duchovní lenoši - služebníci temna, nepřipouštějí nic jiného, než že jen oni mají "pravdu", ostatní jsou pro ně méněcenní, a jen oni si zasluhují pocty a právo ostatní řídit a vládnout jim. Již brzy takové čeká odměna, o které si teď myslí, že patří jiným - těm, které ponižují, a pohrdají jimi. Ale právě jim patří i slova z Janova zjevení o zástupech, které potáhnou pyšně pod svými prapory různých spolků, aby byly Světlem oslaveny. Ale budou odvanuty jako prázdné plevy. Vidíme je všude kolem sebe, ať mezi ateisty, tak i mezi pseudoduchovními, jen oni sami nevidí svou nízkost.
==

Zpívá se v jedné písničce: "Jiní snad tráví chvíli v kapli, pak se tím honosí, já však chodím mezi své lidi, na duši neskrejvám stín." Ta písnička je obyčejná /country/ pro obyčejné lidi. "Lepšolidé" takové vůbec neposlouchají, a pohrdají těmi, kdo to dělá - mají své rozumářsky nesrozumitelné textově i melodicky. Tím se honosí, stejně jako navenek různými aktivitami, aby byli "hezkými" před stejně pokrytecky smýšlejícími, či naivními lenochy. Lepšolidé je současný novodobý název pro farizeje, o kterých víme, že těch se máme stranit především.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
30. lis 2020 07:55 - 30. lis 2020 10:17 #80 napsal Pavel Krajíček
Přijde doba a není daleko, kdy každý, kdo se hlásil k takzvaným prozápadním "hodnotám" se bude za to stydět a bude jim opovrhováno. Hlásit se k těmto "hodnotám", když tito zvrhlíci jsou plni nenávisti vůči normálním lidem, vlastencům, Rusku apod. Když tyto "hodnoty" znamenají ochranu zvrhlíků, chlípných a zvrhlých menšin, deviantů. Hlásit se k těm, kteří dávají dětem za vzor úchyláky a další zvrácenosti, které jsou v rozporu s čistým cítěním. Mnoho známých lidí i astrologové atd. se ze zbabělosti hlásí k této prozápadní nenávistné, zvrhlé, deviantní havěti. Dobře si je zapamatujte, aby zase nepřevlekli kabát.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. pro 2020 07:42 #83 napsal Pavel Krajíček
Pomatenost fanatiků z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů bude stále narůstat a to tak, že lidé budou zvracet a následně stále ve větším počtu se i věšet, topit, trávit jedy, skákat z oken atd., což samo o sobě opět ukazuje na pomatenost těchto fanatiků rozumářů. Přesvědčení vzniká prožitím a proto se bude prožívat zhoubnost a zvrácenost této vaší retardované sekty rozumářů a materialistů, aby alespoň několik lidí dosáhlo probuzení a tím záchrany. Zmiňoval se o tom už i Abdrushin:

"Není vyloučeno, že u mnohých lidí poskytnou možnost zásahu mozkové buňky, čímž vznikne pomatenost myšlení, kterému se nesprávně říká pomatenost ducha. Ve skutečnosti jest to pouze rozum, který je podroben pomatenosti, nikdy však duch! Jen činnost pozemského mozku podléhá poruchám, kdežto pomatenost ducha je úplně vyloučena...
Právě v této pomatenosti ukáží se hříchy mnohých škol, které přetěžovaly přední mozek mládeže věcmi, kterých ve svém pozemském bytí vůbec prakticky nemohla použíti. Ješitnost nad touto „učeností“ stane se chorobnou a zločinem, neboť nezbude jim proto již síly ani času k tomu, co by bylo mnohem potřebnější a co je pro každého člověka nezbytné: Poznání Božské vůle ve stvoření!"
Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
03. pro 2020 17:40 - 03. pro 2020 18:07 #85 napsal Pavel Krajíček
Tak jsem právě dočetl útlou knížečku s názvem "Jací jsou Němci?" (odkaz na konci). Je to ze série knih o různých národech. Přestože kniha je psaná humorně a opravdu jsem se od srdce občas zasmál, tak při hlubším pohledu mi přecházel mráz po zádech. Němci už jsou zřejmě v pokročilé fází zmrzačeného mozku (přepěstovaného). Nadvládá rozumu nad vlastním člověkem (inkarnovanou duší). Přesně jak o tom psal Abdrushin v přednášce Strnulost už v roce 1937:

"Tak mnohé je již v prvním stádiu strnulosti, brzy jí může být uchváceno již celé vaše myšlení a musí plynout do neohebných, železných kanálů, které vám samým přinesou již jen tíseň, utrpení za utrpením a nakonec vás srazí z lidství ke stupni bezobsažného, jen temnu sloužícího stroje, vzdáleného od veškerého Světla." Abdrushin

Vypadá to, že Němci jsou už úplně mimo lidství a jsou z nich jen stroje. Toto se bude stále stupňovat, až do úplných zvrácenosti, aby lidé prožili zhoubnost sekty rozumářů a materialistů.

ona kniha: www.megaknihy.cz/r...jsou-nemci.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. pro 2020 15:08 - 08. pro 2020 15:29 #99 napsal Pavel Krajíček
Nezapomeňte na jednu věc. Dnes jsou mezi čtenáři Poselství Grálu různí jasnovidci, léčitelé atd. Nezapomeňte, že jakákoli ješitnost v duši kalí veškeré vaše jasnovidné nahlížení včetně svědomí a vyciťování. Není možné čisté vyciťování, pokud máte v duši jakoukoliv ješitnost. Je to jasně popsané v PG. Všichni tito rádoby vědoucí a vidoucí se mě od začátku stranili a mnozí i štvali proti mě. Jsou jen dvě možnosti: buď jsem já úplný blázen a pomatenec a oni v době temna mezi samolibými ješitnými farizeji jsou "svatí" a vše vidí čistě, anebo... Jeden slizký jasnovidec mi tvrdil, že mám úplně temno před očima, temný obal, že to vidí. A já jsem viděl, že ten obal byl jeho, že on hledí přes něj a promítá si jej na mě. Hádejte jak toto vše dopadne. Blíží se prožití, které nenechá nikoho na pochybách. Jsme tady od roku 2011 ( poselstvi-gralu.cz/ ). Nikdo ani jeden z těch Soldánů, Sitarů, Syrových atd. atd. se k nám nepřidal, všichni se nás ve své samolibosti stranili. Ovšem mezi sebou se navzájem poplácávají po ramenou. Nikdo z nich nebude také k nám připuštěn a zůstane stát vpovzdálí. Tím přijde i hořké prožití na jejich stoupence a souputníky, kteří do nich vkládali naději.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2020 14:41 #101 napsal Pavel Krajíček
Dnes mi přišla odpověď na další otázku. Tedy pro úplné pochopení se zmíním ještě o předešlé odpovědi, kterou jsem dostal ve snu cca před 2-3 roky. Bylo mi obrazně ukázáno, že když budu spěchat a budu netrpělivý, tak že mě lidé neuslyší. Já jsem celou dobu nevěděl, co je tou podmínkou, aby mě slyšeli. Nyní mi přišla odpověď i na toto: tím důležitým je půda, stav lidských duší. Lidé (včetně čtenářů PG) jsou ještě příliš zhýčkaní, ješitní, samolibí a raději poslouchají lichotivé řeči, kde si navzájem podkuřují a lechtají ješitnost. A protože já mám Pravdu raději, než lidi a proto nebudu nikdy lidem dělat ústupky, tak proto nyní ještě nechtějí má slova slyšet. Musí se prvně vystupňovat utrpení, které v každém případě přijde a to takového rozsahu, že veškerá ješitnost bude zcela neúprosně z lidí vyhlazena. Až budou zdrcení v prachu ležet na zemi, tak teprve potom budou začínat naslouchat. Tím také zcela se vypaří dosavadní farizeové z vedoucích pozic.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2020 16:44 - 09. pro 2020 16:47 #102 napsal Pavel Krajíček
Někdo mi píše:
"...tiez som velakrat rozmyslala ci nie ste prilis prisny a tvrdy..."

Odpovídám:
Když srovnáte mou přísnost s tím, že většina lidí bude vyhubena a zbytek bude ležet v prachu, tak co je lepší? Dostat par facek nebo zahynout v tisícerých bolestech?
A ta přísnot, daleko větší, bude potom podmínkou, aby přeživší mohli nadála zůstat žít na zemi. Každý rušitel míru bude v nové společnosti po očistě neúprosně vyhuben. Bez pokory nemůže být nikdo zachráněn. Veškerá domýšlivost bude vygumovaná z lidí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
09. pro 2020 17:32 - 09. pro 2020 20:04 #103 napsal Pavel Krajíček
Každý ješitný člověk bude mým nepřítelem a bude se stavět proti mně. Je to přirozené a vyplývá to z Poselství Grálu, kde Abdrushin píše:

"Poselství Grálu zasahuje všechny lidi v nejslabším bodě: v domýšlivosti, živené po tisíciletí! Proto tolik citlivosti, tolik posměšků, tolik shovívavosti ve zdánlivé povýšenosti, ze které až příliš zřetelně promlouvá největší zloba, jež nakonec právě jen svědčí o tom, co Poselství Grálu o lidech říká."

V mém případě bude tedy můj projev ještě přísnější, než je v PG a to proto, že na rozdíl od Abdrushina nejsem Boží Syn, ale jsem člověk ve službě Světlu. Proč myslíte, že samotná Boží vůle má za symbol Holubici a ne třeba Orla nebo Meč? A proč rytíři Grálu mají meč? Protože rytíři jsou už dalším odstupněním se specifickým zaměřením. V Boží vůli, která sepsala Poselství Grálu je obsaženo vše i míruplná výstavba, proto ta Holubice, kdežto v rytířích je zakotvena útočnost pro specifické úkoly, které nejsou určené pro běžné lidi. A co myslíte, kdo bude povolávat tyto rytíře na zemi? Budou to samolibí, ješitní farizeové z řad stoupenců PG? Nebo to bude samotná Boží vůle?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. pro 2020 21:26 - 10. pro 2020 23:35 #106 napsal Pavel Krajíček
V poslední době je vidět snaha připravovat lidi na jakési mimozemšťany. Oni ti pomatenci rozumáři už nevědí co a jak lidi ovládat. Tak abyste se náhodou neprobudili duchovně a nešli ke Světlu a nezačali na fanatiky rozumáře klást oprávněné nároky, tak vám nabídnou možná mimozemšťany namísto Boha a skrze ně vás budou chtít ovládat. Mimozemšťané, tedy jde vždy o normální lidi jako jsme my, samozřejmě žijí ve vesmíru, ale jsou tak daleko, že nikdy nedojde k fyzickému kontaktu. A ti, kteří jsou některými jedinci vidění v blízkosti země, to jsou zemřelí lidé na onom světě. Astrální oblast se prolíná s naší realitou a tyto zemřelé vidí jasnovidci, kteří mnohdy ani netuší, že hledí v danou chvílí astrálním zrakem. Nevím jak daleko mají rozumáři rozvinutou techniku na různé fígle, promítání obrazů, holografie apod. Je možné, že se pokusí tady tímto oblbovat lidi. Tak se nenechte tím obalamutit. Žáden mimozemšťan vám nezvedne vaši duchovní zralost. Té se dosahuje pouze vřazením do zákonů stvoření, čistotou myšlení a cítění a pohledem vzhůru ke Světlu. Veškeré esoterické bláboly, mimozemšťané apod. odvádějí lidi od toho podstatného, až bude pro ně navždy pozdě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
17. pro 2020 08:58 - 17. pro 2020 16:34 #108 napsal Pavel Krajíček
Včera jsem shlédl téměř dvouhodinové video, které I. Chaun natočil 15.12.2020 s rádoby odborníkem na náboženství a sekty Zdeňkem Vojtíškem. Vojtíšek se tam rozplýval, jak že se stal tolerantním člověkem a že už se neodvažuje vyjmenovávat znaky sekty apod. Přitom nedávno mě pomlouval v soukromí a tvrdil, že jsem blázen a že jsem si vytvořil sektu. A právě v mém případě to vůbec není pravda. Jediné co je pravda je to, že mám několik webů, diskuzních fór, kde se člověk může registrovat a opět svobodně sám smazat. Toť vše, s nikým se ani nestýkám osobně. Podle tolerantního slizkého Vojtíška je toto v mém případě sekta. Ti, kteří nejsou povrchní samozřejmě do toho vidí. Všem, včetně Vojtíška se nelíbí mé jadrné vyjadřování. Lidé vás přijmou, když jim budete podkuřovat, lechtat jejich ješitnost, ale ne když jim bez obalu ukážete jejich pokrytecké červivé nitro. To vás nazvou blázny, přestože pro to nemají žádný důkaz... jen nenávist vůči pravdě, kterou říkáte. Před nedávnem jsem o Vojtíškovi napsal článek: navodnapreziti.cz/...-a-materialiste

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. pro 2020 12:49 #109 napsal Pavel Krajíček
Ještě k mému předchozímu příspěvku o Vojtíškovi. Poté co každý normální člověk pochopí a přesvědčí se, že nazývat diskuzní fórum sektou je hloupost je zapotřebí si ještě položit další otázky. Dvakráte PROČ? Za prvé PROČ Vojtíšek nazývá diskuzní fórum sektou? Když i člověku s průměrným IQ musí být jasné, že je to přehmat, který kdyby se dostal do hlavních médií, tak Vojtíškovi musí přinést ostudu a snížit jeho věrohodnost tzv. odborníka. A za druhé PROČ to Vojtíšek neviděl tento svůj přehmat, když nazval obyčejný web a fórum sektou? Co to je, to co kalí lidem jasný zrak, že se dopustí takového přehmatu? Ano je to nenávist, ta jediná kalí zrak, činí nevěcným a štve proti nenáviděnému. Stačí se podívat na prozápadní zvrhlíky, jak štvou stále proti Rusku jako ta nejšpinavější nenávistná havěť. A jen temno je štvano nenávisti, nikdy světlo.
Vojtíšek je církevník a jak víme církevníci to jsou samolibá shnilá domýšlivá pokrytecká lůza, která se domýšlí, že za ně červíčky sám Syn Boží položil život a vzal jejich špinavé prádlo na sebe, aby oni shniloši se nemuseli sami namáhat. A samozřejmě v takovém samolibém stavu vám Pravda nebude vhod a proto se i rádoby odborník Vojtíšek s titulem docent sníží štván nenávisti k tomu, aby diskuzní fórum nazval sektou. Přestože není naplněn ani jeden znak těchto rádoby odborníků o sektě. No ale jak máme zaslíbeno vše se musí odhalit a každý musí zjevně ukázat co v nitru nosí a jak na tom je.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
18. pro 2020 14:23 - 18. pro 2020 14:32 #110 napsal Pavel Krajíček
Když už mluvím o těch odbornících na sekty, tak ještě jeden postřeh. Nedávno jsem četl v nějakém článku, že jeden ze znaků sekty může být to, že jí posíláte peníze. A nyní uvažujte. Když pošlete peníze někomu koho máte rádi, kdo vám svou práci přináší nějaké hodnoty, tak podle těchto rozumových zpustlíků je to špatně a jste oběti sekty. Ale když musíte každý měsíc pod pohrůžkou kriminálu platit daně a další výpalné fanatikům materialistům, tak je to v pořádku? Že se necháte pořád takto tahat za nos. To že vás tato nebezpečná sekta, která zpustošila tento svět a vede jej do záhuby doslova každý měsíc okrádá, olupuje proti vaši vůli o vaše peníze pod pohrůžkou násilí, kriminálu, pokut atd., tak to je v pořádku, když ale vy z lásky pošlete peníze na provoz webu nebo za práci někomu kdo vám skutečně pomáhá, tak podle těchto rozumářských zrůd jste v sektě. Čili fanatici rozumáři vlastně usvědčili sami sebe z toho, že jsou nebezpečnou sektou, které musíte pod pohrůžkou násilí posílat peníze.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Fórum statistika

 • Celkem příspěvků: 232
 • Celkem témat: 53
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 0
 • Včera odpovědí: 0

Celkem členů

119 registrovaných
0 dnes
0 včera
1 tento týden
7 tento měsíc

Fotogalerie

Komentáře fotografií

 • Trigon a rytíři
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Zleva: Zelený rytíř (Kurt Illig), Bílý rytíř (Friedrich Halseband), Trigon, Lev, Praporečník"
 • Hermann Wenng_10
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Toto je první komentář zde ve fotogalerii. Jde o testovací komentář, bude časem smazán :yes:"
 • Abdrushin
 • Komentáře: 0

Poslední příspěvky

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat