Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

Pavel Krajíček - komentáře

Více
13. zář 2021 11:13 - 13. zář 2021 11:14 #288 napsal Pavel Krajíček
​Čtu zas nějaký článek kde stojí:​

​"​Piráti a Starostové vydali povolební strategii, v níž nastiňují své chování po volbách​.​ Předem ostře odmítli spolupráci se stranami „ohrožujícími ​​liberální demokracii“.​"

Správně to má být naopak: Normální a slušní lidé by měli odmítnou spolupráci se zvrhlou ​liberální demokracii​, která působí rozkladně na vše zdravé, čisté a podle Boží vůle. Jedině tato ​liberální demokracie umožňuje bujení zla, havěti, deviantů, úchyláků, genderových pomatenců, nepřátel normální rodiny, příživníků na dávkách apod. V normální a zdravé společnosti by se taková zvrhlost, jako je liberální demokracie, nemohla uchytit. Něco takového je možné jen mezi tupými a shnilými ovcemi, které jsou k tomuto zlu lhostejné. Ve společnosti, kde se lidé řídí čistým cítění a podporují jen to, co je podle zákonů stvoření, tak samozřejmě v takové zdravé společnosti se devianti nemohou uplatnit, proto si vymysleli liberální demokracii, která umožňuje havěti a zlu se dostat k moci a budovat si společnost ke svému obrazu.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
13. zář 2021 14:31 - 13. zář 2021 14:32 #289 napsal Pavel Krajíček
Taková malá příhoda, že ne všichni politici se stavějí negativně k Pravdě:

Aliance národních sil spolupracuje s Národní demokracii.

Tak té Alianci velí paní Vladimíra Vítová. Mám ji na Facebooku v přátelích. Nedávno sdílela na Facebooku něco od Abdrushina, tuším nějakou jeho přednášku, tak jsem jí tam přidal komentář pod příspěvek, že co to vidím? Politik a sdílí Abdrushina? odpověděla mi tam: "Abdrusin je fajn" nebo super, už nevím, jak to přesně napsala.

Takže vidíte, že i mezi politiky jsou lidé, kteří nezavrhují Pravdu, dokonce se za ni nestydí a veřejně ji sdílejí.
==

Blíží se volby, ptají se mě někteří lidé koho volit. Volte ty, které zvrhlá liberální demokracie nenávidí např. Národní demokracii s Alianci národních sil. Protože koho havěť nejvíce nenávidí? Víme, že havěť v první řadě nenávidí Pravdu a to co k Pravdě usiluje.

Národní demokracie: narodnidemokracie.cz/
Aliance národních sil: aliancenarodnichsil.cz/volby-2021/

Sice dnešní politický systém se musí zhroutit celý, ale pokud už volit musíte jít...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. zář 2021 10:25 #292 napsal Pavel Krajíček
Liberální demokracie, kterou dnes obhajuje především prozápadní nenávistná havěť, je přímé vyhlášení boje proti Bohu. Liberální demokracii si vymyslela chlípná, zvrhlá a nenávistná havěť, protože jinak by se nemohla dostat k moci. Ve společnosti, kde se lidé řídí čistým cítěním, tedy svědomím, by se zvrhlíci nemohli dostat k moci. Proč prozápadní zvrhlíci nenávidí a štvou proti vlastencům, Rusku apod.? Protože havěť nenávidí pravdu a vše ušlechtilé. Tlakem Světla je nyní vše hnáno ke konečnému rozuzlení a zároveň každý musí projevit, co dosud skrýval ve svém nitru. Musí se projevit a následně i sklidit, co takto zasel. Tím se temno a zlo vyhubí samo sebou. Není to tak, že ona pokrytecká liberální demokracie je hodná dušička, která je ke všem tolerantní. Je to chamraď z temnot, která používá pokrytecký pláštík, aby mohla legalizovat své zvrhlosti namířené proti Bohu a Pravdě. Nemá jít o legalizaci všeho zvrhlého. Lidé mají usilovat o poznání Boží vůle a vřadit se do ní a nikoli pokryteckým pláštíkem zakrývat svou duchovní lenost, své ohavnosti, zvrhlosti a slabosti. Vidíte, že vše se stále rychleji řítí dolů, což je důkazem, že nastoupená cesta není správná. Tak proč si pořád volíte do vedení ty stejné zvrhlíky?

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. říj 2021 08:44 #296 napsal Pavel Krajíček
K včerejším parlamentním volbám:

Když si vezmete, že ty koalice se nespojily z lásky k lidem, ale že je spojila nenávist k jednomu člověku, potažmo straně... a lidé si tuto nenávistnou havěť zvolili do vedení. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Přesvědčení vzniká prožitím, nikoli učením a vysvětlováním... nuže budou lidé prožívat.

Včera v TV ta Pekarová útočila na SPD, že je ráda, že nezvítězili extremisté a nenávistníci. Přitom je to přesně naopak. Zvrhlá a chlípná uskupení, jejichž jednání je namířeno proti Bohu a Pravdě, označují uskupení, které se alespoň podvědomě snaží zachovávat normální hodnoty, jako extrémisty. Přesně jak stojí v bibli Izajáš 5:

20 Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo,
kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou,
kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!
21 Běda těm, kdo se považují za moudré, kdo si připadají rozumně!


To není tak, že zvrhlíci se mají legalizovat, že Boží zákony se mají křivit, ohýbat a přizpůsobovat chlípníkům a zvrhlíkům tzv. jejich liberalismus, ale že lidé mají usilovat o poznání Boží vůle a vřadit se do ní. Nyní to došlo tak daleko, že extremisté a nenávistná havěť nazývá dobro a slušné lidi extrémisty. Konec už nebude daleko...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. říj 2021 09:25 #297 napsal Gabriela Erhardtová
Škoda, že bola aj u Vás v Čechách premárnená taká dôležitá šanca.....nepoučili ste sa z našich slovenských chýb.....:(

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. říj 2021 15:41 #298 napsal Pavel Krajíček
Na druhou stranu se to aspoň rychleji zhroutí. Stejně k tomu musí dojít a vítězstvím vlastenců by se to jen o malý kousíček oddálilo. Čím dříve se to zhroutí, tím dříve budeme moci my, normální lidé, začít budovat nový život podle vůle Boží.
=

Teď to bude trochu jako černý humor, ale vypadá to, že ani Zeman to neustál ty výsledky voleb. Odvezla jej sanitka a je na JIPce. Bylo by to asi dost symbolické, kdyby nyní zemřel. Spolu s jeho odchodem by moc v zemi převzala zvrhlá prozápadní nenávistná havěť.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
11. říj 2021 08:47 - 11. říj 2021 08:56 #299 napsal Pavel Krajíček
Ještě k volbám - ono zlo, havěť má jako jedinou zbraň vnější pokrytecký štít tzv. farizejství, pokrytectví. Člověk duchovně vypadá tak, jaký opravdu je. Protože ale většina lidí není jasnovidná, tak nemůže toto vidět. Jasnovidci, kterým ale schází pravé poznání, šíři pak bludy (např. P. Chobot), že jsou tady mimozemšťané. Neví, že to nejsou žádní mimozemšťané, ale že vidí ZOHAVENÉ duše zlých lidí, ať už těch ještě v pozemských tělech nebo už zemřelých na onom světě, kteří podle zákona stejnorodosti se sdružují v blízkosti pozemských lidí.
Zlo, havěť, farizeové se naučili úsilnému jednání, umí se hezký usmívat, vyjadřovat, je to jediná jejich zbraň. Sám to znám z vlastních kruhů mezi věřícími, tam máme stejnou pokryteckou žumpu, která mě nenávidí a jako jediný argument poukazuje na mou formu jednání, čímž vyzdvihuje tu svou a jedinou vystavenou na odiv a tím má úspěch, protože většina lidí je stejně povrchní. Jádro problému je tedy v lidech, tím že jsou mnozí stejně povrchní a tudíž nejsou schopni vycítit skutečný vnitřní stav druhého a namísto toho se řídí jen onou vnější formou, oním vystaveným pokryteckým pláštíkem na odiv. Jenže za tento pokrytecký pláštík se rádo skrývá zlo a havěť a skutečně nejvíce havěti je mezi těmito farizeji, sluníčkáři apod. Když si vezmete, že např. Ivan Bartoš, Petr Fiala a další, že mají srdeční čakru otevřenou kolem 15%, tak to je čiré zlo. Ukazuje to, jak na tom lidé jsou, když si tyto chladné pokrytecké bestie volí do vedení. Zdroj čaker politiků zde: www.homosignum.cz/cakry-politiku/

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. říj 2021 10:44 #304 napsal Pavel Krajíček
Znám spoustu věřících, kteří mají strach z pozemské, tělesné smrti. Až přestanete mít strach z pozemské smrti a naopak spíše se budete obávat další inkarnace do hmoty, tak se může říci, že jste se trochu už duchovně probudili. Pozemská smrt není žádná smrt, je to odložení pozemského pláště a pokračování plně vědomého života na onom světě dále. Tedy v případě, že jste normální člověk. U fanatiků materialistů a rozumářů je tomu jinak. A naopak inkarnace z astrální oblasti do hmoty to by se mohlo nazvat smrti, protože tam člověk dostává pásku na duchovní zrak a vše zapomíná, rodí se bez vzpomínek na předchozí. Takže je to pro zralého a vědomého člověka naopak. Pozemská smrt je jen odložení pozemského těla, jinak se nic nemění, ale opačně při inkarnaci do pozemského se vše zapomíná a nechává za sebou. Proto u zralejších lidí pozemská smrt nebudí obavy, ale inkarnace do hmoty ano. Ty obavy pramení samozřejmě i z toho, že každá nová inkarnace (v dnešní době obzvláště) nese velké riziko sejíti z cesty a zbloudění. Naopak při pozemské smrti pokračujete ve svém vnitřním směřování.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. lis 2021 09:20 - 08. lis 2021 09:21 #308 napsal Pavel Krajíček
Občas se bavíme, lidé také to tak vyjadřují, že kdyby byla zvolena ta či ona strana, tak by bylo lépe apod. V dnešní době už toto neplatí, protože jsou v pochodu jiné síly o kterých většina lidí nic neví. Před námi je zhroucení veškerého rozumářsko-materialistického díla, protože je namířeno proti Boží vůli a tudíž nemá oporu v zákonech stvoření. Vše co nemá takovou oporu se musí zákonitě zhroutit, když přijde doba žní. Není to přímo vina té či oné politiky, strany, ale je to vina jednotlivců. Kdyby lidé žili pravou lásku, tak by se zvrhlíci nemohli dostat k moci. Bylo by tomu přesně tak, jak napsal Abdrushin:

"Kdyby však lidé žili opravdovou láskou, jak to Bůh žádá, tak stal by se tento stav sám pákou k tomu, aby se mezi lidmi změnilo mnohé, ba všechno! Žádný vnitřně opovrženíhodný člověk nemohl by pak ještě obstát, tím méně mít zde na zemi úspěchy. Nastala by hned velká očista.
Vnitřně opovržení lidé by neužívali pozemských poct ani by nezaujímali žádné úřady; neboť samotné rozumové vědění nesmí opravňovat k výkonu úřadu!" celá kniha: poselstvi-gralu.cz...poselstvi-gralu

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
08. lis 2021 19:31 #309 napsal Pavel Krajíček
Chci předem poukázat na jednu skutečnost, která je před námi. Až veřejně vystoupím, až začne mé veřejné působení mezi lidmi a to se kvapem blíží, tak vyjde najevo jedna skutečnost. Ukáže se přesný opak toho z čeho jsem byl mnohými obviňován a očerňován. Mnozí farizeové z řad čtenářů Poselství Grálu a z Hnutí Grálu mě obviňovali z nenávisti a podobných zvrhlosti. Dobře si je proto zapamatujete tyto zvrhlíky, protože potom se ukáže, že soudili podle sebe a takto se prozradili. Člověk buď ví anebo se domýšlí. Vědění pramení z prožití a to je před námi. Pokud člověk neví, tak se domýšlí a nízcí lidé soudí podle sebe. Také mi bylo ukázáno, že u největších vyvrhelů dojde k explozi nenávisti vůči mně. Žel byl mezi nimi i jeden člen mé rodiny, který mi byl ukázán, jak proti mně bude nenávistně štvát a pomlouvat mě.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
10. lis 2021 09:32 #310 napsal Pavel Krajíček
​Konspirační teorie. Víte co si o tom myslím? Dnes se o všem můžete dozvědět, o všech nekalostech a zvrhlostech. ​S tím, jak se rozšířily sociální sítě, internet apod., tak se kvapem šíří i informace. Myslím si, že jim nebo mnohým to i vyhovuje. To je prostě velký kotel​​ informaci, kde jsou skutečně i dezinformace a​ proto se to některým hodí, protože cokoliv co je usvědčuje z nějakých nekalosti se dá takto snadno hodit do tohoto kotle spolu s dezinformacemi. Průměrný člověk se v tom pak těžko orientuje a neví co je pravda a stádo, tupé ovce se o to nezajímají, ty si nechávají vymývat mozek českou televizi. Jsou tam skutečně i pravdivé informace v tom kotli, v té směsi všeho. Je zapotřebí, ale vyvinout námahu a hledat.
Čtu nyní tuto knihu​ ​"​Co nesmíte vědět!​" Výborná kniha, jednoduše podáno, doporučuji všem: www.megaknihy.cz/r...mite-vedet.html

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
16. lis 2021 14:44 #312 napsal Pavel Krajíček
Když si vezmete, že křesťané dříve pokládali život za pravdu, byli kamenování, křižování, předhazování lvům apod. A dnešní křesťané, a to ať už církevní nebo čtenáři Abdrushina, protože to jsou také křesťané, že tato dnešní pokrytecká lůza vydávající se za křesťany, nechává očkovat experimentální vakcínou své děti, nechává je šťourat klackem v nose, nechává je nosit náhubky celý den a plní mnoho dalších zvrhlosti fanatiků z nebezpečné sekty rozumářů a materialistů... už jen na tom vidíte, že víra není v lidech živá (čest výjimkám). Já očkovaný nejsem a ani jednou jsem neměl tu jejich satanskou špejli v nose. V tu chvílí, kdy by mi ji nějaká materialistická kreatura chtěla cpát do lebky, tak bych jí urazil obě ruce.

Slizcí sluníčkáři a farizejové by mohli namítat, že když se navážím do křesťanů, že mé výroky také nejsou zrovna křesťanské např. ten o tom, že bych tomu, kdo by mi chtěl cpát špejli do lebky, že bych mu přerazil ruce. Já myslím, že je to přesně v souladu s křesťanským učením, dokonce s jedním nejvyšším, čteme přece v bibli:

"Matouš 7:12 Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci."

Dokonce na tom stojí celý zákon jak vidíme. No a já takto přesně jednám. Chtěl bych totiž, aby mi také byly přeražené ruce v té chvílí, kdy bych znásilňoval druhé lidi a nutil je k vakcinaci, k strkání satanské špejle do lebky a podobným zvrhlostem.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
19. lis 2021 09:53 #315 napsal Pavel Krajíček
Urychlené dění ze Světla mimo jiné způsobí, že vše čemu člověk dal přednost před svým Bohem, tak o to přijde. Pro materialisty to je něco zdrcujícího co je čeká. To znamená, že i tzv. duchovní člověk či věřící, pokud na první místo postavil partnera, dětí a pod., tak o to přijde. Mnoho, skutečně mnoho tzv. duchovních lidí má ve svém citu na prvním místě jiného člověka či děti, rodinu apod., i když si to neuvědomují denním vědomím, protože v myšlenkách se domýšlejí, že jsou správně věřící. To se ale nebere v úvahu, protože Spravedlnost Boží posuzuje podle skutečného stavu nitra. Ono to pro nezasvěceného člověka bude vypadat jako kruté, ale není tomu tak, je v tom láska a pomoc pro lidi. Člověk aby mohl stoupat ke Světlu do duchovní říše, tak nemůže ulpívat na jiných lidech a požitcích. Ne že nesmí mít blízké a kamarády, ale nesmí je postavit na první místo před Boha. Proto se materialistům postupně úplně zhroutí život a o vše přijdou a budou ležet zdrcení v prachu. Plus samozřejmě jejich vlastní karma, kterou ještě neodpykali se v zrychleném sledu na nich vybije, takže mnozí zemřou na nemoc nebo na násilí či živelné dění. Jde vlastně o první přikázání, které je tím porušováno: "Nebudeš mít jiné bohy mimo mne". To ne že by to Bůh potřeboval, to je potřebné pro člověka, aby mohl takto nezatížen stoupat ke Světlu a nemusel být jako nepotřebný vymazán z knihy života, jako se nakonec stane fanatikům materialistům a rozumářům.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
20. lis 2021 15:12 - 20. lis 2021 15:13 #318 napsal Pavel Krajíček
Přátelé trochu jsme zapomněli na náš web mycesi.cz/ takže jsem jej nyní trochu oprášil a příspěvky z dění ze světa i od nás budu vkládat i tam a vlastně tam jich bude více, než doposud na mém osobním webu: pavelkrajicek.cz/ .
Takže koho zajímá dění bez cenzury, tak zde: mycesi.cz/
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
26. lis 2021 20:06 #321 napsal Pavel Krajíček
Včera jsem dočetl knihu "Co nesmíte vědět!" A dnes jsem začal číst knihu "Globalisté útočí – od „humanitárního“ bombardování po samostatný narkostát Kosovo". Vlastně super posloupnost, že jsem prvně přečetl tu knihu, tam se píše o penězích a lidech, kteří vládnou světu. Nyní v knize o Kosovu jsem na stránce 20 a už někde u str. 14 jsem věděl o co vlastně jde. Srbsko se nikdy nechtělo podřídit. Víte jak po válkách si mocnosti rozdělují sféry vlivu? Tak Srbsko na to nikdy nepřistoupilo. Po válce dokonce Srbsko znárodnilo všechny zahraniční podniky a USA od zlosti začaly narušovat vzdušný prostor Srbska. Srbové jedno jejich letadlo sestřelili a prozápadní novináři hned vyhrožovali Srbsku atomovým útokem. Nyní mi už je jasné proč NATO napadlo a bombardovalo Srbsko... nechtěli se podřídit zvrhlíkům.

Čtu to, to jací ti Srbové jsou a jako by to byla moje povaha, ta slova co tehdejší Srbský prezident Josip Tito mluvil k prozápadním zvrhlíkům úplně s ním souhlasím. Jako by mi z duše mluvil. Na chvílí mi bylo i líto, že jsem se nenarodil v Srbsku... takový malý a odvážný národ... místo toho jsem mezi slizkou prozápadní nenávistnou havěti.

Každému komu chybí tyto informace, by si to měl přečíst. Našel jsem ještě jednoho prodejce. Prodává úplně novou knihu za cca 50 Kč plus poštovné zde: www.trhknih.cz/kniha/3pjwu56o
Poděkovali: Martina Peťková

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Fórum statistika

 • Celkem příspěvků: 273
 • Celkem témat: 63
 • Dnes založeno: 0
 • Včera založeno: 0
 • Dnes odpovědí: 0
 • Včera odpovědí: 2

Celkem členů

132 registrovaných
0 dnes
1 včera
2 tento týden
1 tento měsíc

Fotogalerie

Komentáře fotografií

 • Trigon a rytíři
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Zleva: Zelený rytíř (Kurt Illig), Bílý rytíř (Friedrich Halseband), Trigon, Lev, Praporečník"
 • Hermann Wenng_10
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Toto je první komentář zde ve fotogalerii. Jde o testovací komentář, bude časem smazán :yes:"
 • Abdrushin
 • Komentáře: 0

Poslední příspěvky

Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat