Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

Citace z Poselství Grálu

Více
28. říj 2020 13:28 #12 napsal Profil webu
"Studium mých přednášek však předem vyžaduje vlastní námahu, násilné soustředění všech smyslů, a tím duchovní živoucnost a plnou bdělost! Teprve pak podaří se vnoření do mých slov a také jejich skutečné pochopení. A tak je to chtěno! Odmítám každého duchovně líného..."

...Posluchač a čtenář mých přednášek nechť neustále v sobě pracuje, vkládá sondy a mosty od jedné přednášky k druhé, jakož i od velkých i malých světových událostí! Teprve pak může chápat Poselství Grálu a shledá, že se časem uzavírá v jeden dokonalý celek, aniž zanechává mezer. Stále znovu vrací se čtenář v událostech k základním rysům. Všechno může objasnit, všechno odvozovat, aniž by se musela změnit i jen jedna věta. Kdo vidí mezery, tomu schází plné pochopení. Kdo nepoznává velkou hloubku, všeobsáhlost, je povrchní a nikdy se nesnažil, živě proniknout do ducha zde přinesené Pravdy."


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
29. říj 2020 11:38 #25 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Citace z Poselství Grálu
"Pochopení Poselství Grálu, jakož i předešlého poselství Syna Božího bude jim z tohoto důvodu možné jen tehdy, když lidský duch odvrhne stranou všechno to, co si nyní v domýšlivém chápání vystavěl, a začne zcela znovu! Není žádná jiná cesta! Lidé se však před tím v tom opět musí stát jako děti! Převedení z dnešních omylů je nemožné. Všechno se musí stát zcela novým od základu, který vyrůstá a sílí z prostoty a pokory. Kdo to nemůže nebo nechce, je s ostatními zcela beznadějně ztracen. —"

Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
31. říj 2020 17:41 #33 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Citace z Poselství Grálu
"Tíživěji padla bída na zemi. Vždy jasněji se ukázala neudržitelnost falešných staveb veškerého dosavadního lidského působení. Stále zjevněji vycházelo na světlo vysvědčení jeho neschopnosti. Všechno pozvolna přicházelo při stoupajícím zmatku ke kolísání, jen jedno ne: Lidská domýšlivost ve vlastní dovednost.

Právě ta vyrážela bujněji než kdy jindy, což bylo také přirozené, protože domýšlivost potřebuje vždy půdu omezenosti. Vzrůst omezenosti musí mít také za následek bujný vzrůst domýšlivosti.

Dychtivost po uplatnění vzrůstala až k horečnému křečovitému sevření. Čím méně měl člověk co dát, čím více v něm duše úzkostlivě křičela po osvobození, jejíž pokles tušíce jen silně cítil, tím úporněji se pak snažil ve falešné potřebě vyrovnání o vnější pozemské tretky. Lidská vyznamenání. I když také často cítili v tichých hodinách konečně pochybnost o sobě samých, tak chtěli proto tím horlivěji platit ještě alespoň za vědoucí. Za každou cenu! Tak to šlo šíleně dolů. V úzkostně rodícím se poznání přicházejícího zániku snažil se nakonec každý omámit, podle svého druhu, a nechal neslýchané běžet tak, jak probíhalo. Zavíral zrak před hrozící odpovědností."


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
06. lis 2020 10:44 #45 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Citace z Poselství Grálu
"Tíživěji padla bída na zemi. Vždy jasněji se ukázala neudržitelnost falešných staveb veškerého dosavadního lidského působení. Stále zjevněji vycházelo na světlo vysvědčení jeho neschopnosti. Všechno pozvolna přicházelo při stoupajícím zmatku ke kolísání, jen jedno ne: Lidská domýšlivost ve vlastní dovednost.

Právě ta vyrážela bujněji než kdy jindy, což bylo také přirozené, protože domýšlivost potřebuje vždy půdu omezenosti. Vzrůst omezenosti musí mít také za následek bujný vzrůst domýšlivosti.

Dychtivost po uplatnění vzrůstala až k horečnému křečovitému sevření. Čím méně měl člověk co dát, čím více v něm duše úzkostlivě křičela po osvobození, jejíž pokles tušíce jen silně cítil, tím úporněji se pak snažil ve falešné potřebě vyrovnání o vnější pozemské tretky. Lidská vyznamenání. I když také často cítili v tichých hodinách konečně pochybnost o sobě samých, tak chtěli proto tím horlivěji platit ještě alespoň za vědoucí. Za každou cenu! Tak to šlo šíleně dolů. V úzkostně rodícím se poznání přicházejícího zániku snažil se nakonec každý omámit, podle svého druhu, a nechal neslýchané běžet tak, jak probíhalo. Zavíral zrak před hrozící odpovědností."
Abdrushin

celá kniha: poselstvi-gralu.cz...poselstvi-gralu

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Více
22. pro 2020 08:52 #116 napsal Profil webu
Odpověď od Profil webu na téma Citace z Poselství Grálu
"Vánoce
Svatá je vzpomínka na tento den, neboť to byl velký okamžik, když kdysi přišel na tuto zemi Syn Boží. Okamžik nesmírně významný pro lidstvo a celé stvoření. Jásot probíhal všemi sférami, neboť to znamenalo svítání pro duchovní osvobození ze sevření temnot.

Z ušlechtilé radosti si lidé blahopřáli při každém opakujícím se výročí nádherné události a vzájemně se obdarovávali, aby i v jiných lidech probouzeli radost. Tak tomu bylo ze začátku! Dnes je však pro lidi tento svátek ve většině případů jenom příležitostí k výměně dárků. Pouze k tomu se upírá mysl lidí po celé týdny. Hlouběji to už do lidí neproniká. Nanejvýš se to považuje za svátek dětí, zatím co rodiče jen stojí vedle ozdobeného stromu a vzpomínají na vlastní dětství.

Kdo si při tom ještě vzpomene na původní smysl svátku, na hlubokou vážnost, která k němu dala popud. Kdo přijímá dar, který mu přinesl Spasitel, kdo se s úsilím vzepne vzhůru pod osvětleným stromkem s pevným předsevzetím, že bude žít v budoucnu podle této Pravdy, aby i pro něho mohly vzejít ranní červánky duchovní svobody! Hledejte, jděte od domu k domu, od města k městu. Unaveni klesnete, aniž jste našli jediného člověka, jehož vnitřní cítění by v tento svátek radostně na to pomyslelo.

Této chyby se nemáte dopustit, ale máte se vyvíjet tak, abyste postupně v sobě oživili Pravdu, kvůli níž přišel Ježíš na svět. Máte dosáhnout svobody ducha, to znamená: Zbavit se každé temné zátěže! Toho však můžete dosáhnout, jen když se vcítíte do onoho velkého chtění, které nese stvoření!

Vycítit vůli svého Stvořitele, abyste šli s ní, to je největší životní umění. V tom totiž spočívá velké sloužení, které se ve skutečnosti stává vládnutím, protože zaujmete-li správné stanovisko, půjdou všechny síly s vámi a nikdy nebudou proti vám! Pak vás už nepotká žádná bolest, žádná strast a vy půjdete jásavě cestou, která vás musí přivést do říše Otce."


Abdrushin

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Moderátoři: Jaroslav Peroutka

Nové komentáře

 • Poznámky Dr.Hüttera
  Pavel Krajíček Pavel Krajíček 4. 2. 2023 16:35
  V textu čteme: "Žádná z těch lidských duší, které budou v této době odstraněny ze země, ještě není ...
   
 • 18. duben 1937 - Josef Kovář
  Edita Pokorná Váchová Edita Pokorná Váchová 1. 12. 2022 21:06
  Děkuji, pane Kováři.
   
 • Synové Krále
  Zuzana Lechmanová 12. 10. 2022 14:14
  Krásné
   
 • Obrazy stvoření
  Zuzana Lechmanová 12. 10. 2022 12:56
  ˇDakujem.

Fotogalerie

Real time web analytics, Heat map tracking

Celkem členů

249 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
5 tento měsíc

Poslední příspěvky

X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat