Ve světle Pravdy

Poselství Grálu od Abdrushina

Hovory o knihách

 

V prvním čísle otiskli jsme článek „Tajemství krve“ od Abdru-shina. Na tento článek došly nám mnohé dotazy po dalších pracech tohoto autora. Zodpovídáme tyto dotazy tím, že odkazujeme všechny tazatele na stěžejní dílo Abd-ru-shinovo: „Ve světle Pravdy“. Vyžádali jsme si několik posudků čtenářů této knihy, z nichž vám pro informaci otiskujeme výňatky:

 1. K. (Švýcary): ... čím více čteme se ženou v Poselství, tím jasnější je naše cesta. Píši vám z vděčnosti. Jistota, že jsem našel cestu ke Světlu učinila mne radostným. Každý den znovu prožívám radost nad tím, že jsem v tomto díle našel Pravdu . . .
 2. W. (Švýcary) : . . . chci vám z celého srdce poděkovati za veliký dar, kterého se mi dostalo ve vašem Poselství. Nemohu vám popsati své velké štěstí, které jsem při jeho čtení pocítil. Všechno ve mně i kolem mne se zjasnilo. Jsem šťasten! . . .

Ch. F. (Amsterodam) : . . . nemůžeme vám ani dostatečně projeviti svou vděčnost za veliké štěstí, kterého se nám dostalo tím, že nám přišlo do rukou Abd-ru-shinovo Poselství. Čteme z něj společně a kruh posluchačů se stále zvětšuje. Účastníci jsou nám za to vděčni a mají touhu míti celé dílo brzy v holandské řeči . . .

 1. H. (Berlin) : . . . nemohu vám slovy vypsati svou vnitřní radost i krásné city, které jsem prožíval při čtení Poselství. Jeho neocenitelné hodnoty přinesly mi nový život . . .
 2. St. (Wiesbaden) : . . . vaše Poselství, které hlásáte lidstvu k výstavbě duchovního života, nutí mne státi se užitečným člověkem. Našel jsem v něm výstrahy i povzbuzení. Nikdy před tím nečetl jsem nic tak jasného a osvíceného . . .
 3. St. (Schwerin) : . . . veliká touha, otevřít vám svou duši, dává mi odvahu, abych se k vám obrátil. Musím vám říci, co jste mi Poselstvím dal. Přijal jsem je jako zjevení a našel v něm vše co jsem dosud marně hledal a po čem jsem toužil. Cítím v sobě hlubokou vděčnost za tento veliký dar Boží, který jste mi poskytl . . .
 4. L. (Innsbruck) : . . . Poselstvím Grálu procitla moje dcera k novému životu a to pro mne, jako matku, znamená veliké štěstí. . .
 5. St. (Wien) : . . . zachránil jste mi život! To není přehnáno; měl jsem smysl jej odhoditi. V tom jsem našel vaše Poselství. Nyní žiji podle něj jako znovuzrozen, přes všechnu hmotnou nouzi, kterou mohu nyní radostně překonati; jsem spokojen a šťasten a vám vděčen . . .
 6. V. (Budapest) : . . musím vám poděkovati. Více než deset let byla jsem odvrácena od Boha. Ve vašem Poselství našla jsem svou víru a jsem tomu ráda . . .
 7. R. (Strasbourgh) : . . . odpuste mi mou neskromnost, když si dovoluji vám psáti. Děje se tak z hluboce procítěné vděčnosti za milost, pomoc a sílu, které se mi opět znovu dostává z Abd-ru-shinova Poselství . . .

Cl. R. (Paris) : . . . v Abd-ru-shinově Poselství našla jsem své štěstí. Všechno je v něm tak zázračné, mé vnitřní cítění vědělo hned, že jsou to slova Pravdy . . .

 1. H. Lodž (Polsko): . . . našel jsem mír a cítím požehnání, plynoucí z vašeho Poselství . . .
 2. Sch. (Kanada) : . . . vlastně je podivné, že toto nádherné dílo není už všeobecně rozšířeno. Jsou snad v Kanadě i jiní čtenáři? Rád bych se setkal s lidmi takového smýšlení . . .
 3. M. (Addis Abeba) : . . . po celou válku bylo Poselství mým věrným průvodcem. Čekám nyní s touhou na další zásilku . . .
 4. N. (Amazona) : . . . jsem rád, že jsem při návštěvě Sao Paulo našel drahocennou knihu Abd-ru-shinovu. Pracuji jako lékař mezi indiánskými kmeny a v mém odloučení mi vaše Poselství nesmírně pomáhá . . .
 5. S. da S. (Rio de Janeiro) : . . . píši vám tyto řádky z velké radosti. Od toho dne kdy jsem našel vaše slovo, otevřelo se mé srdce . . .
 6. V. (Sao Paulo) : . . . vzdor všem pozemským starostem chce se mi jásat radostí od té chvíle, kdy jsem našel vaše Poselství. Díky, vřelé díky za každé slovo, uložené v něm pro všechny, kteří se chtějí probudit k opravdovému lidství, aby tím uctili Boha . . .
 7. K. (Porto Alegre) : . . . jak maličký je člověk při poznání ohromného díla stvoření a přece jak je šťasten, ví-li o následcích lidského jednání jak to ve vašem Poselství jasně a prostě podáváte. Je to tak pravdivé. Každý, kdo hledá pravdu, může nyní jít podle vašich slov do světlých výšin . . .
 8. Z. (Kalkuta) : . . . jsem tak vděčen, že mám Poselství a cítím v sobě ohromnou sílu. Ve své radosti chtěl bych z ní dávat všem lidem, aby všichni poznali Poselství a mohli být šťastni . . .
 9. B. Lagos (Nigeria) : . . . z mé poslední cesty po Evropě přinesl jsem si Vaše Poselství do Afriky. Již vícekráte jsem knihu důkladně pročetl. Jsem velmi šťasten, že ji mám; dala mi již na mnoho skrytých otázek odpověď. Prostým způsobem vysvětlila mně mnohé věci, které se mi dosud zdály nepravděpodobné nebo nemožné. Netrpělivě čekal jsem proto na Vaši druhou knihu „Dodatky k Poselství Grálu“, kterou jsem dnes obdržel . . .
 10. B., Praha : . . . mohu říci, že jsem naprosto šťastna, od té chvíle, co jsem dostala knihu „Ve Světle Pravdy“. Kdykoliv ji čtu, dává mi vždy znovu něco nového, krásného, jakoby zůstávala nevyčerpatelnou . . .

To je jen několik z velkého množství dopisů, které toto dílo vyvolalo.

Myslíme, že není třeba dalších údajů.

Vydavatel je ochoten čtenářům tohoto časopisu opatřiti knihu za nezvýšenou cenu a zodpověděti další dotazy.

 

Fórum statistika

 • Celkem příspěvků: 60
 • Celkem témat: 12
 • Dnes založené: 1
 • Včera založené: 0
 • Dnešní odpovědi: 1
 • Včerejší odpovědi: 0

Celkem členů

37 registrovaných
0 dnes
0 včera
0 tento týden
12 tento měsíc

Fotogalerie

Komentáře fotografií

 • Trigon a rytíři
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Zleva: Zelený rytíř (Kurt Illig), Bílý rytíř (Friedrich Halseband), Trigon, Lev, Praporečník"
 • Hermann Wenng_10
 • Komentáře: 1
 • Pavel Krajíček: "Toto je první komentář zde ve fotogalerii. Jde o testovací komentář, bude časem smazán :yes:"
 • Abdrushin
 • Komentáře: 0

Právě přítomno

6
Online

Poslední příspěvky

 • Statistika pro den: 2020-11-24
 • Dnes návštěv: 69
 • Zobrazených stránek: 200
Real time web analytics, Heat map tracking
X

Nejprve se přihlaste

Pouze registrovaní uživatelé mohou kopírovat