Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Básně od Roberta :-)

 • majka
 • Avatar uživatele majka
 • Návštěvník
 • Návštěvník
25. srp 2012 12:46 - 25. srp 2012 12:53 #643 od majka
majka odpověděl/a na téma: Re: Básně od Roberta :-)

Róbert napsal: Nemám ostych a rád by som založil tému, ale som rád, že viem zapnúť počítač
a napísať mail. Nie som technický typ a počítaču sa rozumiem asi tak,ako nejaký
člen afrického kmeňa.
S pozdravom Róbert.Tak to nejste sám, kdo nerozumí počítačům. Ale už jste zvládl i vložit příspěvek a to je úspěch. Oceňuju a fandím Vám.

Ještě mi napadá, co kdyby jste požádal pana moderátora, mohl by vám toto téma uzamknout a směl by jste sem psát básně jen vy? To by bylo asi nejjednodušší řešení. Tedy pokud by to šlo.
Poslední úprava: 25. srp 2012 12:53 od majka.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
25. srp 2012 12:37 - 26. srp 2012 14:08 #642 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Re: Básně od Roberta :-)
Budem musieť asi niekoho poprosiť, kto by mi pomohol založiť tému, ale rád
by som poslal ešte nejaké básničky, napísal som ich veľa. Aspoň odovzdávať radosť
prostredníctvom svojich básní. Róbert.
Poslední úprava: 26. srp 2012 14:08 od Róbert.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
25. srp 2012 12:26 #641 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Re: Básně od Roberta :-)
Nemám ostych a rád by som založil tému, ale som rád, že viem zapnúť počítač
a napísať mail. Nie som technický typ a počítaču sa rozumiem asi tak,ako nejaký
člen afrického kmeňa.
S pozdravom Róbert.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • majka
 • Avatar uživatele majka
 • Návštěvník
 • Návštěvník
25. srp 2012 12:22 #640 od majka
majka odpověděl/a na téma: Re: Básně od Roberta :-)

Filip Jendrichovsky napsal: Drahý Robert majte odvahu založiť tému.


Přesně tak. Překonejte svůj ostych a klidně vystupte. Je to opravdu moc krásné.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Filip Jendrichovsky
 • Avatar uživatele Filip Jendrichovsky
 • Návštěvník
 • Návštěvník
25. srp 2012 12:14 #639 od Filip Jendrichovsky
Filip Jendrichovsky odpověděl/a na téma: Re: Básně od Roberta :-)
Drahý Robert majte odvahu založiť tému.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Martina
 • Avatar uživatele Martina
 • Návštěvník
 • Návštěvník
24. srp 2012 20:55 - 24. srp 2012 20:55 #637 od Martina
Martina odpověděl/a na téma: Re: Básně od Roberta :-)
To jsou velice krásné básně pane Róberte, ze Srdce psané a k Srdci promlouvající... děkuji.
Poslední úprava: 24. srp 2012 20:55 od Martina.

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
24. srp 2012 20:40 #636 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Re: Básně od Roberta :-)
Každý deň môže byť krásny

Keď sa do každého dňa človek s myšlienkou na Pána prebudí,
tak ho naplní sila Svetla a taký človek sa už vôbec nenudí.
Ďakuje za svätú Lásku Vznešeného Pána
a vykročí radostne a plný sily do nového rána.

Chce každý deň pre seba správne využiť,
má v sebe túžbu iba podľa Vôle Božej žiť.
Chce spoznať túto Vôľu, chce sa podrobiť Vôli Božej,
keď sa pred ňou pokorne skloní, má pomoci, aj nádej.

Túži konať dobro, vie, že je malý tvor a preto chce tvoriť,
potom žije správne a smie sa svätému Svetlu otvoriť.
Bude šíriť okolo seba radosť a žiariť ako svetlý plameň
a v modlitbe sa otvorí Svetlu, iba u Pána je večný prameň.

Prijme svätú silu zhora a bude žiť ako svetlý vzor
a smie radostne kráčať k svetlým výšinám nahor.
Je to krásny dar, keď smie byť pre svojich blížnych oporou,
uvedomuje si svoju malosť a preto sa skláňa s pokorou.

Bude rozvíjať svoje schopnosti, cnosti a všetko ušľachtilé
a je radostný a šťastný, smie sa zachvievať vo svetlej sile.
Potom takýto prežitý deň je krásny a nádherný,
chce slúžiť Pánovi a byť Svetlu naveky verný.

Túži rozdávať lásku a šíriť okolo seba svetlé hodnoty
a vytuší veľkosť a vznešenosť svätej Božskej dobroty.
Raduje sa zo života a má v očiach radostné slzy
a v každom boji s Božou pomocou vždy zvíťazí.

Chce všetkým ľudom darovať modlitbu a myšlienky radostné,
takýto človek túži žiť pokorne, skromne, čisto a cnostne.
Túži odovzdať ostatným ľudom lásku a trochu svetla
a jeho duša sa raduje, že Slovo na svojej ceste stretla.

Chce žiť pre iných a preto aj lásku rozdáva,
dávať úprimnú lásku, len to je tá cesta pravá.
Ďakuje za život, za každý deň, aj za priateľov,
už viac mlčí a dbá na čistotu myšlienok a slov.

Takýto človek kráča nahor v dobrom chcení,
už nikoho nechce meniť, len seba zmení.
A uvedomuje si aj pocit svojej malosti,
ďakuje Pánu Bohu za všetky milosti.

Potom si to krásne nenecháva pre seba, dávať iným túži,
miluje Pána a svojich blížnych, Svetlu radostne slúži.
Život podľa Slova a láska k Bohu je záchrana a spása,
dávať čistú lásku celému stvoreniu je najväčšia krása.

Taký človek sa učí pokore a pravej skromnosti,
veď sú to pre neho tie dve najväčšie cnosti.
Pred Bohom sa v pravej pokore skláňa
a vtedy cíti Lásku svojho svätého Pána.

Potom je ten deň, aj život veľmi krásny
a taký človek je veľmi radostný a šťastný.
Nemá žiadne prianie a odhodí od seba to malé ľudské,
chce len slúžiť Svetlu a zachvievať sa v čistej láske.

Potom je ten život ako modlitba, vďaka Pánu Bohu,
tým, že sa chce zachvievať v zákonoch, splní úlohu.
Chce žiť vo Vôli Božej a spoznať Božie zákony,
šťastný je len ten, kto sa pred nimi pokorne skloní.

Žiť podľa svätých zákonov je cesta k šťastiu ľudí,
kto sa v nich zachvieva, už nikdy viac neblúdi.
Snažme sa všetci podľa Božích zákonov žiť,
aby sme si smeli požehnanie Svetla zaslúžiť.

S pozdravom Róbert
Poděkovali: Prokop Zapletal

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
24. srp 2012 20:39 #635 od Róbert
Róbert odpověděl/a na téma: Re: Básně od Roberta :-)
Svatý

Svatý jest Pán, Svatý jest Vznešený, Všemohoucí Bůh,
jenom na pobožnosti smí Ho uctívat pokorný lidský duch.
Neboť Bůh jest dokonalý, jedině On jest Svatý,
cestu k Jeho Lásce otevírá paprsek Čistoty.

Jeho svatost asi žádný člověk na Zemi nevytuší,
ale touha po Něm žije v každé lidské duši.
Každý pokorný lidský duch svého Boha hledá,
když se v pokoře a radosti ke Světlu zvedá.

Když vytuší svatost Boha, tak v pokoře na kolena padá
a cestu k Němu otevírá jenom Poselství, svatá Pravda.
Jenom pravé poznání Boha může lidského ducha oblažit
a takový duch má jediné přání, podle Božské Pravdy žít.

Bude v pokoře šeptat svatost Jeho jména,
před Vznešeností Pána padne na kolena.
Bude velebit a uctívat Pravěčného Pána,
jenom Svaté Slovo je pro člověka záchrana.

Čistý lidský duch jenom děkuje Bohu a jásá,
když vytuší Vznešenost Pána, to je krása.
Raduje se a děkuje, když stoupá do světlých výšin,
touží Sloužit Světlu tak, jak to požaduje Abd-ru-shin.

Čistý lidský duch vidí před sebou nádhernou cestu,
která ho vede vzhůru ke Světlu, ke zlatému městu.
Jest to nádherné, když lidský duch uctívá svého Pána,
když stojí před rájem a čeká, kdy se otevře zlatá brána.

Svatý jest Pán, Vznešená jest Jeho svatá dobrota,
když lidský duch si zaslouží korunu věčného života.
Jest to nádherné, když se z lidského ducha stane plamen,
Svatý jest Pán, jenom v Poselství Grálu je živý, věčný pramen.


Hledání Boha

Ten, kdo svého Boha každým dnem hledá,
tomu může cestu osvětlit jenom svatá Pravda.
Pravda, kterou napsal Imanuel - Abd-ru-shin,
On jest Duch Pravdy, ten Svatý Boží Syn.

Ten, kdo se v pokoře otevře při čtení Poselství Božímu hlasu,
musí pochopit, že Bůh jest mimo stvoření, mimo prostoru a času.
Pozemský člověk se musí namáhat, když chce podle Pravdy žít
a potom vycítí, že žádný člověk se nemůže Bohu osobně přiblížit.

Bůh jest dokonalý, Vznešený, Pravěčný, On jest,
kdo Ho hledá, musí se nechat svým citem vést.
Člověk svého Boha může jenom vytušit
a to dokáže jenom čistý duchovní cit.

Neboť v duchu člověka je vštěpena touha,
po poznávání Pravěčného, Vznešeného Boha.
Vždyť Bůh jest Pravda a Pravda je zlatý zářící kříž
a to svaté znamení nesli v sobě jen Imanuel a Ježíš.

To svaté znamení bylo důkazem, že pocházeli přímo z Boha,
radost byla v celém stvoření, když vstoupila na Zem jejich noha.
Jenom v Poselství Grálu může člověk svého Boha najít
a potom může už jenom radostně po cestě ke Světlu jít.

A ten, kdo spozná Vůli Boží, tak potom svého Boha najde
a bude se zachvívat v zákonech Božích, ve svaté Pravdě.
Kdo v pokoře a v skromnosti bude svého Pána hledat,
bude se mu postupně páska z očí stále zvedat.

Potom pochopí, že Pán jest Pravěčný, bezbytostný Bůh
a že nikdy se k Němu osobně nedostane žádný duch.
Procítí a vytuší, že Boha měli v sobě jenom svatí Synové Boží,
pro člověka je to vznešená radost, že Jemu, Pánovi věrně slouží.


Bůh jest

Stvořitel jest Pravěčný, dokonalý Bůh, On jest
a Jeho zákony přivodí každému odměnu i trest.
Jenom Synové Boží nám směli přinést o Bohu zvěst,
kdo Ho hledá, musí se nechat svým čistým citem vést.

Bůh jest Svatý, On je neviditelný pro lidské oči,
člověk ale po smrti do Božského nikdy nevkročí.
To člověk ani nemůže, neboť on je jiné podstaty,
člověk by nikdy nesnesl paprsek Božské Čistoty.

Jenom pokora a dík se musí probudit v lidské duši,
když při modlitbě blízkost svého Svatého Pána tuší.
Musí v němé úctě před velikostí Pána klesnout na kolena
a v tiché zbožnosti bude vroucně šeptat svatost Jeho jména.

Potom každého pokorného člověka naplní veliká síla,
když se svým citem spojí s rájem, s paprskem Světla.
Bude děkovat Bohu, že nám poslal Imanuele a Ježíše,
když bude žít podle Slova, tak se vrátí do světlé říše.

Kdo se před Bohem v pokoře a v díku skloní,
tomu budou všude pomáhat svaté zákony.
Před zákony stvoření se musí každý sklonit a podrobit,
kdo se chce protivit, tomu nepomůže, i když se bude zlobit.

V zákonech je síla, nikdo nemůže jít proti jejich proudu,
člověk přece nemá žádnou moc, aby zničil Pravdu.
To člověk nedovede, i kdyby měl to nejmocnější přání,
kdo jest zlý a rouhá se Bohu, ten se jenom zraní.

Síla Světla proniká stvořením, kdo jest nečistý, toho síla spálí,
pozemský člověk je proti svému Bohu velmi nepatrný a malý.
Bůh jest bezbytostný a svatý, žádný pozemský člověk Ho neuvidí,
ale Imanuel přinesl o Bohu zvěst v Poselství Grálu, Ve Světle Pravdy.


Světlo

Bůh jest svaté Světlo, které nad stvořením září a svítí,
On jest Život, On nám daroval dar vědomého žití.
Jedinou cestou k Němu jest modlitba a čisté city,
kdo žije podle Božských zákonů, ten se nezřítí.

Bůh jest Světlo, které stvořilo stvoření a světy
a zákony stvoření nám ukazují směr a cesty.
Stvořitel jest Světlo, část Světla byla vyzářena do temnot,
On všechno stvořil, vše udržuje svou silou, On jest Život.

On jest tak dokonalý, že to nedovedou popsat žádná slova
a jenom Pánovi patří celé stvoření, Jemu patří dík a sláva.
On jediný je dokonalý, jenom On jest Všemohoucí Vládce
a nikdo z lidí nepochopí velikost a dobrotu Boha Otce.

Život bez Boha nemá vůbec žádnou cenu
a nechť celý svět vzdá úctu Jeho jménu.
Nechť jenom Jemu patří naše láska, city a všechny slzy,
neboť soud se již naplní a bude pro naši Zem ukončen brzy.

Bůh jest bezbytostný, nechť človek před Ním na kolena padá
a k Pánu Bohu nás vede jenom Poselství Grálu, svatá Pravda.
Kdo to procítí, kto to alespoň tuší,
tomu se srdce chvěje, radostně buší.

Před Všemohoucím Bohem se musí všechno sklonit, i člověk
a láska k Pánovi, jest dík, radost, ale i zázračný balzám a lék.
Proto nechť k Bohu stoupají všechny slavnostní písně,
jenom láska ke Světlu a čistá radost osvobozuje od tísně.

Jenom Bohu patří naše láska, naše city, i náš dík,
neboť Imanuel jest Syn Člověka a věčný prostředník.
Ale modlitba a dík patří jenom Svatému Pánu,
kdo slouží Světlu, bude mít pomoci a ochranu.

Róbert
Poděkovali: Martina

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Róbert
 • Avatar uživatele Róbert Autor tématu
 • Vnitřní kruh**
 • Vnitřní kruh**
Více
24. srp 2012 20:37 #634 od Róbert
Róbert vytvořil/a téma: Básně od Roberta

Smútok

Aký je najlepší liek na dlhotrvajúci smútok?
Predsa pomoc blížnemu a láskavý skutok.
Keď človek s láskou myslí na iného, tak zmizne vlastná bolesť
a keď inému daruje lásku a radosť, tak sa tá bolesť dá uniesť.

Keď sa človek otvorí Svetlu a keď je svetlým hodnotám verný,
prúdi k nemu lúč Božej Lásky, láska jeho bolesť zmierni.
Vtedy od človeka odíde bolesť, aj každá tieseň
a na smútok je liekom aj radostná pieseň.

Veď najväčším nepriateľom temna je smiech srdečný,
vtedy odíde smútok a deň je odrazu jasný a slnečný.
Keď človek žije pre iných, nemá na smútok čas,
vtedy sa aj čierny deň zmení na slnečný jas.

Rozdávať blížnym lásku a žiť pre iných je krásny dar,
vtedy smútok zmizne a radosťou sa rozžiari tvár.
Už len keď medzi svojich blížnych s láskou vkročí,
tým šíri svetlo do okolia, keď mu radosť žiari z očí.

Zabudne na svoje problémy a pomáha iným s láskou a radostne,
to dokáže vtedy, keď usiluje k Svetlu a žije pokorne a cnostne.
Je to nádherný dar, keď svojou láskou ľuďom srdcia otvorí,
keď dáva lásku všetkým, láska sa v ňom mocne rozhorí.

Nič za to nežiada, čo je krajšie, ako lásku ľuďom dať,
keď lásku zasieva, tak potom bude lásku aj žať.
Lásku možno prijímať iba v dávaní, je to ten najkrajší liek,
ten, kto to dokáže, ten je radostný a aj šťastný človek.

Zabudne na seba a otvorí svoje srdce pre ľudí dobrej vôle
a svojou čistou láskou bude liečiť utrpenie a ľudské bôle.
Tým, že myslí viac na iných a menej na seba a chce pre iných žiť,
to je správna cesta, ako byť nezištný a Svetlu v pokore slúžiť.


Šťastie

Šťastie je nádherná vec a má ho len veľmi málo ľudí
a celé ľudstvo v hľadaní šťastia veľmi dlho blúdi.
Ľudia hľadajú šťastie v peniazoch, v pôžitkoch a v zábave,
ale to je len povrchné šťastie, nikdy nenáju to pravé.

Blažený je ten človek, ktorý našiel Božskú Pravdu,
tí, ktorí podľa Pravdy žijú, pravé šťastie aj nájdu.
Veď v tom je tá krásna, čistá a nádherná Pravda jednoduchá,
šťastie nespočíva v pozemských hodnotách, v hodnotách ducha.

Ten, ktorý to pochopil, nechce sám byť šťastný, obšťastniť iných túži,
len ten, kto iných učiní šťastnými, si potom pravé šťastie aj zaslúži.
Úsmev nič nestojí, nedá sa kúpiť, úsmev má obrovskú hodnotu,
kto rozdáva úsmev a šťastie, bude kráčať k šťastnému životu.

To najvyššie šťastie a blaženosť spočíva v pravom poznaní Boha,
slúžiť Pánovi a žiť podľa Božskej Pravdy, je tá najkrajšia úloha.
To najvyššie šťastie spočíva v modlitbe, ale iba v modlitbe vďaky,
kto cíti vďaku a lásku k Pánovi, bude prežívať krásne zázraky.

Bude Pánovi za nádherný dar života ďakovať,
bude šťastný a smie sa už celý život radovať.
V čistej pokore a v šťastí klesne na kolená,
bude naveky velebiť svätosť Pánovho mena.

Ďakuje za dar bytia, za dar vedomého života,
veď cesta k Svetlu je dobré chcenie a čistota.
Až vtedy smie byť človek skutočne šťastný,
vtedy človek naozaj to pravé šťastie vlastní.

Pošle radosť Pánovi, veď vďaka patrí iba Pánu Bohu
a taký človek ďakuje za život a za krásnu oblohu.
Keď človek slúži Bohu, vtedy prežije to skutočné šťastie
a keď sa poďakuje, tak potom to šťastie v ňom rastie.

S pozdravom Róbert.
Poděkovali: Martina, Marián, Jana V., Uživatel, Prokop Zapletal

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Moderátoři: Róbert
Vygenerováno za 0.322 sekund